X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27704
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan zajęć wspomagających z języka angielskiego kl. III

Tematyka
Zadania
Sposób realizacji
Osiągnięcia

Szkoła
Identyfikowanie ze słuchu nazw przyborów szkolnych oraz elementów wyposażenia wnętrz.

Nazywanie przyborów szkolnych oraz kolorów.
Doskonalenie umiejętności czytania nazw przyborów szkolnych oraz elementów wyposażenia wnętrz.

Przyimki miejsca on, in, under. (2 h)

Karty obrazkowe, karty pracy, nagrania audio, przybory szkolne, przedmioty znajdujące się w klasie.

Łączenie podpisów z ilustracjami.
Karty obrazkowe, karty pracy, puzzle.

Formułowanie wyrażeń typu Put the pen on the chair.
Umieszczanie przedmiotów we wskazanych miejscach.
Formułowanie pytań typu Where’s the pen? .
Formułowanie odpowiedzi do pytań o miejsce położenia przedmiotów The pen is .....
Karty obrazkowe, karty pracy, przybory szkolne, przedmioty znajdujące się w klasie.
Uczeń
- rozpoznaje ze słuchu nazwy przyborów szkolnych oraz elementy wyposażenia wnętrz;
- łączy podpisy z ilustracjami;
- rozumie wyrażenie Put the pen... i właściwie na nie reaguje;
- wydaje polecenie Put the pen...;
- zadaje pytanie gdzie znajdują się różne przedmioty i przybory;
- udziela odpowiedzi typu The pen is on the desk;
- nazywa przybory szkolne;
- wypowiada wyrażenia typu The pen is blue.
Ubrania
Identyfikowanie ze słuchu nazw ubrań.
Doskonalenie umiejętności czytania nazw ubrań.
Nazywanie ubrań.
Doskonalenie umiejętności pisania nazw ubrań.

Doskonalenie umiejętności formułowania wyrażeń z użyciem słowa wearing. (2h)

Karty obrazkowe, karty pracy, nagrania audio.
Karty obrazkowe, karty pracy, karty do gry w bingo.

Określanie kolorów ubrań a red hat.
Karty obrazkowe, karty pracy, ubranka wycięte z kolorowego papieru.

Formułowanie wyrażeń typu She’s wearing/ He’s wearing/I’m wearing
Odpowiadanie na pytania typu Is he wearing?
Zdjęcia, kolorowe gazety o modzie, gra planszowa.

Uczeń:
- identyfikuje ze słuchu nazwy ubrań;
- łączy nazwy ubrań z właściwymi obrazkami;
- poprawnie czyta nazwy ubrań;
- nazywa ubrania i mówi w jakim są kolorze;
- formułuje odpowiedzi typu Yes, she is. No, she isn’t.;
-przestrzega reguł gry planszowej;
- stosuje wyrażenia wearing w odniesieniu do siebie i III osoby l.p.;
- poprawnie przepisuje nazwy ubrań.
Rodzina
Nazywanie członków rodziny

Opisywanie strojów członków rodziny.
Zdjęcia, ilustracje, karty obrazkowe, karty pracy, nagranie video.
Formułowanie pytań typu Is it mum?
Formułowanie krótkich odpowiedzi: Yes, it is/No, it isn’t.
Karty pracy – identyfikowanie relacji rodzinnych, uzupełnianie zdań nazwami członków rodziny.
Uczeń:
- nazywa członków rodziny;
- identyfikuje ze słuchu nazwy członków rodziny;
- zadaje pytania typu Is it....?
- łączy wyrażenia z właściwymi obrazkami;
- podpisuje ilustracje przedstawiające członków rodzony;
- identyfikuje relacje rodzinne;
- uzupełnia zdania nazwami członków rodziny;
- opisuje stroje stosując wyrażenie wearing.
Zwierzęta, części ciała człowieka i zwierząt.
Nazywanie zwierząt.

Identyfikowanie ze słuchu nazw części ciała człowieka i zwierząt.

Doskonalenie umiejętności czytania nazw części ciała człowieka i zwierząt.

Nazywanie środowiska naturalnego dzikich zwierząt. Preferencje żywieniowe dzikich zwierząt.
Nagranie audio odgłosów wydawanych przez zwierzęta.
Puzzle – zwierzęta. Łączenie podpisów z ilustracjami.
Karty pracy.
Wydawanie poleceń typu Touch your head- praca w parach.
Zagadki typu This animal has got wings.
Karty pracy, karty obrazkowe, ilustracje przedstawiające części ciała człowieka i zwierząt.
Wskazywanie, unoszenie kart obrazkowych, This is..., I’ve got blue eyes.
Projektowanie plakatu przedstawiającego zwierzęta.
Opisywanie wyglądu zwierząt A dog has got...
Karty pracy.

Mówienie o tym, gdzie żyją i co jadają zwierzęta – plakat.
Tigers live in the jungle.
Tigers eat meat.
Karty pracy.

Uczeń:
- identyfikuje ze słuchu odgłosy zwierząt i potrafi nazwać zwierzęta;
- łączy nazwy części ciała człowieka z ilustracjami;
- wypowiada wyrażenie This is z uwzględnieniem nazw części ciała;
- potrafi krótko opisać swój wygląd zewnętrzny stosując wyrażenie I’ve got;
¬- wypowiada polecenia typu Touch the... i właściwie na nie reaguje;
- bierze aktywny udział w projektowaniu plakatu przyrodniczego;
- stosuje wyrażenie has got w odniesieniu do zwierząt;
- wie, gdzie żyją i co jadają poszczególne zwierzęta.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.