X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27696
Przesłano:
Dział: Języki obce

Geffalt dir mein Sweatshirt? Konspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej
Nauczyciel: Katarzyna Zawistowska
Klasa: 1i (grupa pierwsza)
Data: 13 maja 2015 r.
Temat lekcji: Geffalt dir mein Sweatshirt?
Cele lekcji:
1. Utrwalenie i rozszerzenie słownictwa do tematu: Części garderoby.
2. Kształtowanie umiejętności opisu innych osób.
3. Kształtowanie umiejętności stosowania adekwatnych środków językowych.
4. Kształtowanie umiejętności słuchania detalicznego.

Materiał leksykalny: nazwy części garderoby.
Materiał gramatyczny: liczba mnoga rzeczowników, czasownik anhaben i anziehen.
Pomoce dydaktyczne: podręcznik, książka ćwiczeń, płyta CD, ubrania.
Formy pracy: plenum, praca indywidualna, praca w parach.


Przebieg lekcji:
1.Nauczyciel sprawdza listę obecnością i podaje temat dzisiejszych zajęć: „Geffalt dir mein Sweatshirt?”. Nauczyciel pyta uczniów jakie słówka z ostatniej lekcji, związane z odzieżą, mogą sobie przypomnieć- bez zaglądania do podręczników.
2. Nauczyciel pokazuje, a następnie zapisuje na tablicy kilka typowych nazw garderoby i wprowadza konstrukcję ich habe ... an. Nauczyciel podaje odmianę czasownika złożonego rozdzielnie: anhaben. Następnie uczniowie budują krótkie zdania z wykorzystaniem podanego słownictwa.
Praca z podręcznikiem: zadanie 4/87 strona
Nauczyciel objaśnia uczniom treść zadania i pyta kilkoro z nich w co są dziś ubrani: „Was hast du heute an?”, uczniowie odpowiadają na postawione pytanie.
3. Praca z podręcznikiem: zadanie 6/87 strona
Uczniowie rozwiązują zadanie ze słuchu: mają wpisać liczbę mnogą rzeczowników. W razie problemów słuchają dwukrotnie.
4. Praca z podręcznikiem: zadanie 7/88 strona
Nauczyciel wyznacza osoby, których zadaniem jest odczytanie dwóch krótkich dialogów z podręcznika. Uczniowie z pomocą nauczyciela tłumaczą przymiotniki, niezbędne do opisywania ubrań ( ładny, brzydki, staromodny itd.), a także poznają pytania o opinię. Nauczyciel zapisuje na tablicy odmianę nowego czasownika: gefallen- podobać się.
Uczniowie w parach ćwiczą krótkie dialogi, podobne do tych z podręcznika. Nauczyciel wyznacza kilka par do zaprezentowania wyników swojej pracy reszcie klasy.
5. Praca z podręcznikiem: zadanie 8/strona 88
Uczniowie słuchają dialogu a następnie odpowiadają na pytania do tekstu.
6. Nauczyciel kładzie na ławce różne części garderoby przyniesione przez uczniów i prosi po niemiecku, aby konkretne osoby podały mu daną rzecz: Gib mir einen Rock bitte. Uczniowie muszą odgadnąć o jaką rzecz chodzi. Następnie nauczyciel zadaje pytanie: Geffalt dir der Rock? a uczniowie odpowiadają używając poznanych dziś przymiotników.
7. Uczniowie pracują z ćwiczeniówką rozwiązując kolejne zadania z tego działu, pracują indywidualnie. W razie problemów zgłaszają się do nauczyciela. Nauczyciel podaje uczniom, które zadania mają odrobić na następną lekcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.