X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27653
Dział: Gimnazjum

Czas na powtórkę o pochodnych węglowodorów

1. Nazwij podane związki: a) C2H5OH b) HCOOH
2. Co to są estry?
3. Który z alkoholi jest toksyczny, powoduje utratę wzroku i paraliż a spożyty w większych ilościach nawet śmierć?
a) gliceryna b) alkohol etylowy c) wszystkie alkohole to trucizny d) alkohol metylowy
4. Podaj nazwy zwyczajowe kwasów o wzorach: C15H31COOH, C17H33COOH
5. Napisz r-nie reakcji dysocjacji jonowej kwasu etanowego.
6. Napisz reakcję półspalania metanolu i dobierz współczynniki.
7. Oblicz masę cząsteczkową kwasu mrówkowego[ mC=12u, mH=1u, mO=16u].
8. Wymień 2 właściwości chemiczne niższych kwasów karboksylowych.
9. Napisz równanie reakcji, której przebieg przedstawia rysunek. Nazwij otrzymaną sól [Na+ CH3COOH]
10. Napisz 2 właściwości fizyczne etanolu.
11. Nazwij podane związki c) C3H7COOH d) C5H11OH
12. Napisz reakcję spalania całkowitego alkoholu metylowego.
13. Kwas oleinowy to...podaj wzór i 3 dowolne właściwości.
14. Napisz schemat otrzymywania tłuszczów.
15. Wymień po kolei 10 pierwszych alkoholi.
16. Dokończ równanie reakcji: NaOH+ CH3COOH
17. Dokończ równanie reakcji: Mg+ HCOOH
18. Podaj nazwy i napisz wzory 5 pierwszych niższych kwasów karboksylowych.
19. Co to są alkohole?
20.Podaj 3 dowolne właściwości kwasu stearynowego.
21. Podaj grupy funkcyjne występujące w kwasach karboksylowych i alkoholach.
22. Co to są kwasy karboksylowe?
23. Spalanie niecałkowite alkoholi prowadzi do otrzymania jakich produktów?
24. Wymień nazwy i podaj wzory wyższych kwasów karboksylowych nasyconych.
25. Reakcja estryfikacji zachodzi między...?
26. Co to są aminy?
27. Który wyższy kwas karboksylowy jest związkiem nienasyconym? Podaj jego nazwę i wzór.
28. Oblicz masę cząsteczkową kwasu octowego.
29. Napisz dowolny wzór glicerolu i podaj jego 3 dowolne właściwości.
30. Która z wymienionych właściwości fizycznych pozwala odróżnić alkohol metylowy
od etylowego: a) zapach b) rozpuszczalność w wodzie c) stan skupienia d) żadna z tych właściwości
31. Podaj wzór ogólny kwasów karboksylowych i alkoholi.
32. Wymień 3 reakcje chemiczne, którym ulegnie kwas octowy lub metanowy.
33. Nazwij podane związki c) C2H5COOH d) C4H9OH
34. Spalanie niecałkowite kwasów karboksylowych może prowadzić do otrzymania jakich produktów?
35. Podaj nazwy zwyczajowe kwasów: metanowego, etanowego.
36. Jakie kwasy zaliczymy do wyższych kwasów karboksylowych- podaj ich nazwy i wzory.
37. Stwórz wzory sumaryczne i strukturalne następujących alkoholi: propanolu i pentanolu.
38. Co to są aminy?
39. Stwórz wzory amin: metyloaminy, etyloaminy i propyloaminy.
40. Podaj 3 dowolne właściwości metyloaminy.
41. Jaki odczyn mają aminy?
42. Podaj wzór ogólny amin i opisz go.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.