X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27613
Dział: Gimnazjum

Określamy nasze stanowisko względem zjawiska emigracji. Scenariusz lekcji poświęconej omówieniu lektury "Latarnik" H. Sienkiewicza

Scenariusz zajęć dotyczących noweli H. Sienkiewicza „Latarnik”

Czas realizacji: 45 minut

Temat: Określamy nasze stanowisko względem zjawiska emigracji.

Cel główny: Określenie przez uczniów własnego stanowiska względem zjawiska emigracji.

I. Cele:
Po zakończeniu zajęć uczeń powinien
- rozumieć treść utworu
- konstruować dłuższe wypowiedzi dotyczące lektury
- umiejętnie korzystać z tekstu
- rozumieć pojęcie emigracji
- poprawnie przytaczać odpowiednie cytaty
- potrafić pracować samodzielnie
- trafnie argumentować
- uzasadniać swoje zdanie

II. Metody i techniki pracy:
- rozmowa, dyskusje
- praca indywidualna
- praca z fragmentem noweli

III. Środki dydaktyczne:
- tekst noweli H. Sienkiewicza „Latarnik”
- karty pracy
- „Słownik języka polskiego”


IV. Przebieg lekcji:

WPROWADZENIE
1. Powitanie uczniów
2. Sprawdzenie obecności
3. Przypomnienie wiadomości o lekturze (notatki
z poprzednich lekcji)

ROZWINIĘCIE
4. Odczytanie ze słownika i zapisanie w zeszycie treści definicji terminu emigracja
5. Wykonanie przez uczniów polecenia 1. (Karta pracy nr 1)
6. Odczytanie udzielonych odpowiedzi
7. Słowa podsumowania
8. Głośne odczytanie fragmentu noweli H. Sienkiewicza (Karta pracy nr 2)
9. Praca samodzielna - udzielanie odpowiedzi związanych z przeczytanym tekstem
10. Odczytanie efektów pracy indywidualnej

ZAKOŃCZENIE

11. Podsumowanie najważniejszych treści związanych
z lekcją
12. Zadanie pracy domowej. Pol.3) Posługując się fikcją literacką, napisz ciąg dalszy losów Skawińskiego.

Karta pracy nr 1

MIGRACJE – FENOMEN XX I XXI WIEKU
Cechą charakterystyczną współczesnej, zglobalizowanej rzeczywistości są migracje na niespotykaną dotychczas skalę. Zmiana miejsca pobytu i zamieszkania jest odwieczną cechą ludzkości. Dzieje naszej cywilizacji mogą być postrzegane jako historia wędrówek ludów, zasiedlenia nowych obszarów czy migracji.

Andrzej Sakson „Migracje – fenomen XX i XXI wieku”

Polecenie. Zastanów się czy podobnie jak bohater poznanej noweli mógłbyś opuścić swoją ojczyznę i przebywać poza jej granicami. Jeśli tak, to dlaczego? Postaraj się uzasadnić swoją odpowiedź odpowiednimi argumentami.

Karta pracy nr 2

(...) Latarnia była już dla Skawińskiego takim półgrobem.
Nic jednostajniejszego, jak podobne życie na wieży. Młodzi ludzie, jeśli się na nie godzą, to po pewnym czasie opuszczają służbę. Latarnik też bywa zazwyczaj człekiem niemłodym, posępnym i zamkniętym w sobie. Gdy wypadkiem porzuci swoją latarnię i dostanie się między ludzi, chodzi wśród nich jak człowiek zbudzony z głębokiego snu. Na wieży brak wszelkich drobnych wrażeń, które w zwykłym życiu uczą stosować wszystko do siebie. Wszystko, z czym styka się latarnik, jest olbrzymie i pozbawione zwartych, określonych kształtów. Niebo — to jeden ogół, woda — to drugi, a wśród tych nieskończoności samotna dusza ludzka! Jest to życie,
w którym myśl jest raczej ciągłym zadumaniem się, a z tego zadumania nie budzi latarnika nic, nawet jego zajęcia. Dzień do dnia staje się podobny jak dwa paciorki w różańcu i chyba zmiany pogody stanowią jedyną rozmaitość. Skawiński jednak czuł się tak szczęśliwym, jak nigdy w życiu nie był. Wstawał świtaniem, brał posiłek, czyścił soczewki latarni, a potem, siadłszy na balkonie, wpatrywał się w dal morską
i oczy jego nie mogły się nigdy nasycić obrazami, które przed sobą widział. Zwykle na olbrzymim turkusowym tle widać było stada wydętych żagli, świecących w promieniach słońca tak mocno, że aż oczy mrużyły się pod nadmiarem blasku; czasem statki, korzystając z wiatrów, które pasatami zowią, szły wyciągniętym szeregiem jedne za drugimi, podobne do łańcucha mew lub albatrosów.(...)
„Latarnik” Henryk Sienkiewicz

Polecenie. Odpowiedz na pytania związane z powyższym fragmentem noweli „Latarnik”

1) Jakim człowiekiem, według tekstu, bywa latarnik?
2) Jak rozumiesz zdanie: „Latarnia była już dla Skawińskiego takim półgrobem.” Odpowiedz pełnym zdaniem.
3) Korzystając z tekstu opisz własnymi słowami dzień
z życia latarnika.
4) Wypisz z tekstu 4 czasowniki i określ ich formę.
5) Wskaż i przepisz do zeszytu zdanie mówiące o życiu latarnika.
6) Wypisz z tekstu 4 rzeczowniki i określ ich formę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.