X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27571
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej - Listopad 2014 - Starszaki

LISTOPAD
ROK SZKOLNY 2014/2015
Plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej dla grupy STARSZEJ
(5 -6 - LATKI) na miesiąc listopad opracowany przez mgr Agnieszkę Grochocką
na podstawie Programu wychowania przedszkolnego
E. Tokarskiej i J. Kopała „Zanim będę uczniem”.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I JESIENNA POGODA - WIEJE I PADA. 03. 11. – 07. 11. 14 r.
II KOCHAM MOJE MIASTO, MÓJ KRAJ. 10. 11. – 14. 11. 14 r.
III JAK ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY? 17. 11. – 21. 11. 14 r.
IV WSZYSCY MAJĄ SWOJE DOMY. 24. 11. – 28. 11. 14 r.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej. PP/1. 2)
- Samodzielne radzenie sobie w sytuacjach życiowych i próba przewidywania skutków swoich zachowań. PP/1. 3)
- Właściwe zachowywanie się przy stole podczas posiłków, samodzielne korzystanie z toalety, ubieranie się, dbanie o rzeczy osobiste. PP/2. 2) 3) 4) 5)
- Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne. PP/3. 1) 2)
- Grupowanie obiektów w sensowny sposób – klasyfikowanie PP/4. 2)
- Łączenie przyczyny ze skutkiem i przewidywanie co się może zdarzyć. PP/4. 3)
- Właściwe dbanie o swoje zdrowie, orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia. PP/5. 1)
- Dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem. PP/5. 2)
- Uczestniczenie w zajęciach ruchowych zabawach i grach na sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. PP/5. 4)
- Znajomość zagrożeń płynących ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikanie ich. PP/6. 3)
- Posiadanie wiedzy o tym jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie należy prosić o pomoc. PP/7. 1)
- Właściwe zachowanie się podczas przedstawień i wszelkich uroczystości. PP/7. 1) 2)
- Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru. PP/8. 1)
- Słuchanie w skupieniu muzyki w tym także poważnej. PP/8. 4)
- Umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych. PP/9. 2)
- Budowanie konstrukcji z klocków i tworzenie kompozycji z różnych materiałów. PP/10. 1)
- Umiejętne określanie charakterystycznych cech jesieni. PP/11. 1)
- Wymienianie zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w różnych porach roku, wie jak może im pomóc przetrwać zimę. PP/12. 3)
- Wyodrębnianie i nazywanie figur geometrycznych płaskich. PP/13
- Liczenie obiektów i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego. PP/13. 1)
- Rozróżnianie strony lewej i prawej, ustalanie położenia przedmiotów w przestrzeni. PP/13. 4)
- Umiejętność określania kierunków oraz miejsca na kartce papieru. PP/14. 1)
- Umiejętność uważnego patrzenia – organizowanie pola spostrzeżeniowego. PP/14. 2)
- Dysponowanie sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania. PP/14. 3)
- Posiadanie znajomości swojego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i podstawowych informacji o bliskich. PP/15. 1)
- Wiedza o własnej narodowości, nazwie kraju, stolicy Polski. PP/15. 3)
- Nazywanie godła i flagi państwowej, znajomość hymnu. PP/15. 4)

PRACA INDYWIDUALNA Z DZIEĆMI:

- Kształtowanie właściwego i ufnego odnoszenia się do nauczyciela.
- Zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe.
- Wdrażanie do samodzielności i umiejętności współdziałania w zespole.
- Obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć, zachęcanie do zgodnej zabawy.
- Szanowanie wytworów pracy innych dzieci.
- Mówienie prawdy o zaistniałej sytuacji – żegnanie konfliktów.
- Wdrażanie do prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziami pisarskimi.
- Rozwijanie słuchu fonematycznego.
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

- Kontakty indywidualne z rodzicami.
- Informowanie rodziców o postępach i trudnościach ich dzieci.
- Uzupełnianie i wzbogacanie kącika przyrody w nowe eksponaty.
- Pomoc rodziców podczas wyjść poza teren przedszkola.
- Pomoc w zagospodarowaniu sali.
- Pomoc w bieżących naprawach.
- Pomoc w zorganizowaniu Andrzejek.

LITERATURA:

- Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” – E. Tokarska, J. Kopała.
- „Przygoda z uśmiechem” – przewodni metodyczny, część 2 – B. Gawrońska, E. Raczek.
- Zabawy rozwijające dla małych dzieci – H. Trawińska.
- W co się bawić z dziećmi? – M. Bogdanowicz.
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik.
- Scenariusze zajęć muzyczno – ruchowych Moje 5 lat – W Żaba – Żabińscy i inni.
- Matematyka już w przedszkolu – E. Gruszczyk – Kolczyńska.
- „Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka” – L. Bzowska, R. Kownacka, M. Lorek, A. Sowińska.

ZAJĘCIA DODATKOWE
I LOGOLANDIA:
1. „Dni są coraz krótsze” - ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst Patrycji Siewiera - Kozłowskiej. Usprawnianie ruchomych narządów mowy. Prawidłowa realizacja dźwięków [sz], [f]. Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego. Wydłużanie fazy wydechu.
2. „Mapa Polski” - ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst Patrycji Siewiera - Kozłowskiej. Ćwiczenia pionizujące język. Utrwalanie prawidłowej realizacji dźwięku [sz]. Usprawnianie mięśni narządów artykulacyjnych.
3. „Odleciały już ptaki” - ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst Patrycji Siewiera - Kozłowskiej. Usprawnianie wszystkich mięśni artykulacyjnych.
4. „Domy zwierząt” - ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst Patrycji Siewiera - Kozłowskiej. Pionizacja języka, usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych.
II ZABAWY MUZYCZNE
1. Dmucha wiatr - zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu.
2. „Od gór do morza” - zgadywanka słuchowa połączona z układem ruchowym towarzyszącym piosence „Pojedziemy w cudny kraj". Rozwijanie koordynacji ruchowej, poczucia rytmu i frazy muzycznej
3. „Jak rośnie i maleje dźwięk” - zabawa z dynamiką. Uwrażliwienie na dynamikę. Reagowanie na sygnał.
4. „Odgłosy domu” – ćwiczenia słuchowe. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Rozpoznawanie dźwięków i nazywanie rzeczy i zwierząt, które je wydają.
III SPOTKANIA BIBLIOTECZNE
1. Udział we wspólnym czytaniu bajek – zwrócenie uwagi na jej interpretację, myśl przewodnią i morał. Wspieranie dzieci w samodzielności, rozwijaniu mowy i myślenia.

I JESIENNA POGODA - WIEJE I PADA.

03. 11. – 07. 11. 14 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Pada deszcz – wieje wiatr” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Skoki przez kałużę” – zabawa z elementami skoku.
- „Pieski i kałuże” – zabawa elementem czworakowania.
- „Przeskakujemy przez kałuże” – zabawa z elementem podskoku.
- „Pada deszcz” – zabawa orientacyjno - porządkowa.
- „Wietrzyk, wiatr, wichura” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Porywisty wiatr” – zabawa z elementem biegu.
2. Ćwiczenia poranne nr 5. (Przygoda z uśmiechem)
3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5. (Przygoda z uśmiechem)
4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- „Chmury i chmurki” - obserwacje w ogrodzie. Dostrzeganie różnic w wyglądzie chmur – kolor, kształt.
- „Wiatr dmucha i wieje” - obserwowanie przez okno otoczenia w czasie silnego wiatru. Dokładne przyglądanie się temu, co dzieje się wokół. Dostrzeganie siły wiatru.
- „Skąd wieje wiatr?”- obserwacje w ogrodzie. Sprawdzanie siły i kierunku wiatru za pomocą pasków krepiny na patyku.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy ruchowe wybrane przez dzieci.
- „Wiatraczki” – zabawa w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Szaruga jesienna” - praca z obrazkiem połączona z wykonaniem zadania z wyprawki „Deszczowa przygoda". Rozumienie potrzeby ubierania sie odpowiednio do pogody. Określanie konsekwencji nieodpowiedniego stroju - choroba.

„Wszędzie szaro" - praca plastyczna. Umiejętne łączenie farb w celu uzyskania nowych kolorów – odcienie szarości. Rozwijanie sprawności manualnej.

„Sześć parasoli” - słuchanie wiersza Anny Łady - Grodzickiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Sześć parasoli". Poznanie liczby sześć i jej znaku graficznego - cyfry 6. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Tworzenie zbiorów sześcioelementowych. Praktyczny rozkład liczby 6 na składniki.

„O wietrze łobuziaku” - słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy. Uważne słuchanie utworu. Poznanie pozytywnych negatywnych skutków siły wiatru.

„Listopadowa piosenka” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. akompaniament do piosenki połączony z zabawą słuchową „Jaka to pogoda?”. Utrwalenie słów i melodii piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu. Rozróżnianie zwrotki i refrenu. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Kształcenie percepcji słuchowej.

„Wiatraczek" - wykonanie zadania z wyprawki. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Doskonalenie sprawności manualnej.

„Wieje i pada” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka. „Pada i wieje” – zabawa słuchowa. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Wzbogacanie słownika o określenia dotyczące wiatru i deszczu.

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
- Rozwiązywanie zagadek słuchowych.
- Nasladowanie odgłosów z otoczenia.
- „Odgłosy” – zabawa rytmiczna.
- „Jesienny wiatr” – zabawa z elementem dramy.
- Wykonanie instrumentu z kubka po serku i gumki recepturki.
- Dzielenie wyrazów na sylaby – zabawa słuchowa.
- „Co słyszysz?” – zabawa słuchowa.
- „Policz i sprawdź” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
- Kolorowanie parasoli na określone kolory.
- Ćwiczenia grafomotoryczne – kalkowanie rysunków – chmury, parasoli.
- Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – pada, kropi, mży.
- Zabawa słuchowa „Co słyszysz na początku nazwy?”.
- Listopadowe rymy - słuchanie wiersza Zbigniewa Dmitroca. Uważne słuchanie utworu. Wyraziste wypowiadanie słów: plucha, mżawka, szaruga, słota.
- Listopadowe wróble - słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy. Uważne słuchanie utworu.
- Wzbogacanie słownika o określenia dotyczące deszczu: dzwoni, bębni, dudni, tłucze, gra, kapie, leje, siąpi, mży...
- Globalne czytanie wyrazu parasole i napisu 6 parasoli.
- Rozumienie określeń: esy-floresy, ciapki.
- „Budujemy” - wznoszenie budowli z klocków drewnianych i plastikowych. Budowanie konstrukcji pionowych i poziomych z zachowaniem zasad równowagi.
- „Dzień i noc” - praca z obrazkiem. Wskazywanie różnic występujących pomiędzy dniem i nocą.
- „Chmury i chmurki” - wykonanie ćwiczenia graficznego. Rysowanie abstrakcyjnych znaków graficznych.
- „Instrumenty" -wykonanie ćwiczenia w kartach. Poznanie instrumentów: trąbka, flet, bęben, fortepian. Doskonalenie syntezy i analizy sylabowej.
- Dmucha wiatr - zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu.
- „Latawiec" - wykonanie ćwiczenia graficznego. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności w zapełnianiu powierzchni barwą. Rozumienie zasady kodu graficznego.

II KOCHAM MOJE MIASTO, MÓJ KRAJ.
10. 11. – 14. 11. 14 r.
WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Pokaż to samo” – zabawa naśladowcza.
- „Budowa domu” – zabawa z elementem biegu.
- „Wyścigi na jednej nodze” – zabawa z elementem podskoku.
- „Biało – czerwona” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Różne ustawienia” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Obserwujemy orła” – zabawa z elementem biegu.
- „Podróżujemy po różnych krajach” – zabawa bieżna.
2. Ćwiczenia poranne nr 6. (Przygoda z uśmiechem)
3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6. (Przygoda z uśmiechem)
4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu:
- „Moja miejscowość” - spacer w pobliżu przedszkola. Poznanie obiektów architektonicznych. Budzenie przywiązania do własnej miejscowości.
- Obserwacja zmian w przyrodzie.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
- Zabawy kołowe ze śpiewem wybrane przez dzieci.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Moja miejscowość” – praca z obrazkiem połączona z zabawą dydaktyczną „Znam swój adres”. Poznanie budowli, pomników, miejsc pamięci oraz herbu własnej miejscowości. Rozumienie określenia adres. Sprawdzenie, które dzieci znają swój adres.

„Nasze podwórko” - wykonanie makiety. Doskonalenie sprawności manualnej. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

„Jedzie pociąg z daleka” - słuchanie piosenki połączone z zabawą matematyczną „Pociąg wjeżdża do tunelu”. Doskonalenie liczenia w zakresie 6. Używanie liczebników głównych i porządkowych. Rozkład liczby 6 na dwa składniki, z których jeden jest dany (przygotowanie do odejmowania).

„Zagubiona Ola” – historyjka obrazkowa połączona z wykonaniem zdania z wyprawki „Zagubiona Ola”. Opowiadanie treści obrazków z uwzględnieniem następstwa zdarzeń. Używanie określeń: najpierw, potem, później, na końcu. Rozwijanie logicznego myślenia. Rozumienie potrzeby pamiętania własnego adresu.

„Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu Polski. Zapoznanie ze słowami i melodią. Nauka dwóch pierwszych zwrotek hymnu. Wspólne śpiewanie - przyjmowanie właściwej pozycji.

„Ulica w mojej miejscowości" - budowanie z różnego rodzaju klocków. Poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.

„Polskie symbole” – słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka – słuchanie wiersza połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Symbole narodowe". Posługiwanie się określeniami: flaga, godło, hymn, symbole narodowe. Globalne czytanie wyrazów: flaga, godło złożonych z liter małych i wielkich.

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – gry planszowe, układanki.
- Rysowanie na dowolny temat.
- Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne.
- Układanie z klocków w kształcie figur geometrycznych.
- Zabawy tematyczne w wybranych kącikach.
- „Kącik regionalny” – zorganizowanie wystawy. Rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością. Zgodne współdziałanie w zespole.
- Nasze podwórko – słuchanie fragmentu wiersza Ludwika Jerzego Kerna. Uważne słuchanie utworu. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
- Wars i Sawa – słuchanie legendy Wandy Chotomskiej. Poznanie legendy dotyczącej powstania Warszawy.
- „Warszawa" - oglądania albumów. Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy.
- Porównywanie budynków starej i nowoczesnej zabudowy Warszawy.
- Rozpoznawanie, nazywanie oraz poznawanie budowli, zabytków i pomników stolicy.
- „Herb Warszawy" - wykonanie ćwiczenia w kartach. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
- Legenda o Lechu i Orle Białym – słuchanie utworu Hanny Dobrowolskiej. Uważne słuchanie legendy dotyczącej powstania państwa polskiego.
- „W murowanej piwnicy” - zabawa ze śpiewem. Ćwiczenie koordynacji ruchowej i przestrzennej. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
- „Mój kraj” - rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
- „Polska” – zabawa słowna. Wzbogacanie słownika czynnego.
- Globalne czytanie wyrazu flaga.
- Katechizm polskiego dziecka - słuchanie wiersza Władysława Bełzy. Kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju. Poznanie kontynentu na którym leży Polska - Europa.
- „Europa” – prezentacja mapy konturowej Europy połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Flagi Polski i Unii Europejskiej". Wyjaśnienie, że Polska jest częścią Unii Europejskiej. Poznanie symbolu Unii Europejskiej - flagi.

III JAK ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY?
17. 11. – 21. 11. 14 r.
WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Idziemy spać” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Zabawa z piłką” – zabawa z elementem rzutu i łapania.
- „Skaczą wiewiórki” – zabawa elementem podskoku.
- „Odlatują ptaki” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Zimowy sen” – zabawa orientacyjno - porządkowa.
- „Schowaj się szybko” – zabawa z elementem biegu.
- „Idzie zima” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
2. Ćwiczenia poranne nr 6. (Przygoda z uśmiechem)
3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6. (Przygoda z uśmiechem)
4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu.
- Ulicami osiedla – przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
- Do parku – obserwacja jeża i wiewiórki.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- W ogrodzie przedszkolnym – prace porządkowe.
- Zabawy kołowe ze śpiewem wybrane przez dzieci.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Zwierzęta przygotowują się do zimy" - oglądanie albumów przyrodniczych. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o sposoby przygotowania zwierząt do zimy: zasypianie, zmiana futra, gromadzenie zapasów.

„Zapasy wiewiórki” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Zapasy wiewiórki”. Inwentaryzacja w spiżarniach wiewiórki (przeliczanie zapasów, porównywanie liczb). Używanie określeń najwięcej, najmniej, więcej, mniej.

„Niedźwiedź” - wykonanie obrazka techniką origami płaskie z koła. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozwijanie sprawności manualnej.

„Najlepszy ogon na świecie” – słuchanie opowiadania Ireny Słońskej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Przygoda wiewiórki". Uważne słuchanie treści utworu. Omawianie (i ocena) postępowania wiewiórki. Wyprowadzanie wniosku - należy doceniać to co się posiada. Samodzielne układanie historyjki według chronologii wydarzeń i opowiadanie jej treści.

„Słucham i gram” – zabawa rytmiczna. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwijanie poczucia rytmu. Gra na instrumencie perkusyjnym – bębenek.

„Kolczatek" - zajęcie plastyczne. Odzwierciedlanie w formie plastycznej wyglądu jeża. Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej.
„Odleciały bociany” - słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Odleciały, czy zostały?". Poznanie ptaków odlatującymi do ciepłych krajów: bocian, żuraw, kukułka i ptaków pozostającymi u nas na zimę: wróbel, gołąb, sroka.

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- Układanki stolikowe, puzzle, gry, domino.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań – zgodna i bezpieczna zabawa.
- Zabawy kołowe ze śpiewem.
- „Przed zimą” – rozmowy na podstawie doświadczeń dzieci.
- „Zwierzęta przygotowują się do zimy” – rozmowa przy obrazkach.
- „W pasiece” – omawianie obrazka sytuacyjnego.
- Rozwiązywanie zagadki o wiewiórce.
- „Wiewiórka” – wypowiedzi dzieci na temat obrazka.
- „Sen lasu" - wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Wzbogacanie słownika. Globalne czytanie wyrazu suseł i napisu Sen lasu. Poznanie obrazu graficznego głoski s – litery s, S.
- Taniec niedźwiedzia - zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści utworu. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
- Zimowe futra – słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej. Poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
- „Zapasy wiewiórki” - ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie wydolności oddechowej.
- „Kolorowe wzory” – układanie z mozaiki geometrycznej. Manipulowanie figurami geometrycznymi. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.
- „Piórka” – ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie wydolności oddechowej. Wdrażanie do zachowywania prawidłowego toru oddechowego.
- „Ptaki” - oglądanie albumów przyrodniczych. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków na obrazkach. Omawianie ich wyglądu - określanie cech charakterystycznych.
- „Jak rośnie i maleje dźwięk” - zabawa z dynamiką. Uwrażliwienie na dynamikę. Reagowanie na sygnał.
- „Puzzle” – układanie z części obrazków związanych z tematem. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Wdrażanie do doprowadzenia pracy do końca. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
- „Zwierzęta szykują się do zimy" - rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller. Wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
- „Jeż szykuje sie do snu" - wykonanie ćwiczenia graficznego. Rysowanie prostych kształtów po kropkach i samodzielnie. Nabywanie umiejętności samodzielnego planowania rysunku.

IV WSZYSCY MAJĄ SWOJE DOMY.

24. 11. – 28. 11. 14 r.
WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Każdy ma swój dom” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Dzieci, dzieci do domu” – zabawa z elementem biegu.
- „Budujemy dom” – zabawa z elementem współzawodnictwa.
- „Myszki do norki” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Szukaj swojego domy” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
- „Domek na kurzej nóżce” – zabawa z elementem równowagi.
- „Schowaj się w domku” – zabawa bieżna w ogrodzie.
- „Wysokie i niskie domy” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
2. Ćwiczenia poranne wg pomysłu nauczyciela.
3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg pomysłu nauczyciela.
4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- „Domy wokół nas" - obserwacje w ogrodzie. Nazywanie budynków, dostrzeganie różnic w ich wyglądzie.
- Obserwacja zmian w przyrodzie.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- W ogrodzie przedszkolnym na urządzeniach wolnostojących.
- Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Dom pełen wróżek” - słuchanie opowiadania Ewy Skarżyńskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Domy". Rozumienie pojęcia dom rodzinny. Globalne czytanie wyrazu dom. Poznanie obrazu graficznego głoski d – litery d, D. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i umiejętności rysowania linii prostych po śladzie i samodzielnie.

„Myszka norkę sprzątała” - ilustrowanie ruchem treści wiersza Krzysztofa Sąsiadka połączone z zabawa dydaktyczną „Ciepło – Zimno”. Rozwijanie sprawności manualnej. Kierowanie się w zabawie umownymi sygnałami. Odróżnianie odległości: blisko, daleko, bliżej, dalej. Rozumienie określeń: na prawo/na lewo.

„W domu” – praca z obrazkiem połączona z wykonaniem zadania z wyprawki „W domu". Przyporządkowywanie sprzętów domowych do pomieszczeń. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

„Paweł i Gaweł” - słuchanie wiersza Aleksandra Fredry połączone z wykonaniem ćwiczenia w kartach „Domy - domki". Uważne słuchanie utworu. Próba interpretowania przysłów: Jak ty komu, tak on tobie. Wolnoć Tomku w swoim domku. Utrwalanie obrazu graficznego liter d. D. Globalne czytanie wyrazów: dom, domy, wazony.
„Rozśpiewany blok” - akompaniament do piosenki połączony z łamigłówką „Gdzie mieszkają instrumenty?”. Uwrażliwienie na frazę, kształcenie poczucia rytmu. Poszerzenie wiedzy o instrumentach muzycznych.

„Pan Dymek” – rysowanie pod dyktando w oparciu o wiersz Anny Kamińskiej. Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej. Zapamiętywanie i dokładne wykonywanie poleceń.

„Pokaż mi swój domek” – słuchanie wiersza Heleny Bechlerowej połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Domy zwierząt". Uważne słuchanie utworu. Nazywanie zwierząt i ich domów. Przyporządkowywanie zwierząt do ich domów.

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- Rysowanie na dowolny temat.
- Domino puzzle kreator mody – układanki stolikowe – zgodna i cicha zabawa.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań.
- „Zimno – ciepło:” – zabawa dydaktyczna.
- „Policz ile jest?” – zabawa dydaktyczna.
- W domu - słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego. Uważne słuchanie utworu. Wzbogacanie słownika. Próba interpretowania powiedzeń dotyczących domu, np. dom otwarty, wymówić dom, trząść domem...
- „Budujemy domy” – zabawy konstrukcyjne. Podejmowanie prac zespołowych w zabawach budowlano – konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych klocków
- „Domy i domki” – praca z obrazkiem. Budowanie wypowiedzi na określony temat. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
- „Domy i ich mieszkańcy” - gra dydaktyczna. Posługiwanie się nazwami zwierząt ich domów. Wdrażanie do radzenia sobie z przegraną.
- „Wystrój mieszkania” - oglądanie katalogów. Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie. Dzielenie się własnymi wrażeniami i spostrzeżeniami.
- Dywan - słuchanie wiersza Doroty Gellner. Uważne słuchanie utworu. Wyjaśnienie określenia perski dywan.
-„Dywany małe i duże” - wykonanie ćwiczenia w kartach. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Rozwijanie sprawności manualnej.
- Bajka o kocie – słuchanie wiersza Małgorzaty Platy. Uważne słuchanie utworu. Poznanie roli zwierząt w domu. Opowiadanie o swoich domowych zwierzętach - dzielenie się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.
- „O domu" - rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmuller. Wiązanie opisu słownego z obrazkiem.
- „Dwa domy" - wykonanie ćwiczenia graficznego. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Doskonalenie umiejętności odwzorowywania. Ćwiczenie sprawności rysowania linii prostych, pionowych w liniach - z góry na dół.
- Psotliwe zwierzątka – słuchanie wiersza Jakuba Piotrowskiego połączone z wykonaniem zadania z wyprawki „Rymowanki". Uważne słuchanie utworu. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dopowiadanie wyrazów rymujących. Dobieranie obrazków, których nazwy rymują się. Wzbogacanie słownika.
- Dżungla – zabawa ze śpiewem. Ilustrowanie ruchem treści piosenki. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.