X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27570
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej - Wrzesień 2014 - Starszaki

WRZESIEŃ
ROK SZKOLNY 2014/2015
Plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej dla grupy STARSZEJ
(5 – 6 - LATKI) na miesiąc wrzesień opracowany przez mgr Agnieszkę Grochocką
na podstawie Programu wychowania przedszkolnego
E. Tokarskiej i J. Kopała „Zanim będę uczniem”.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. W PRZEDSZKOLU. 01. 09. – 05. 09. 14 r.
2. MOJA GRUPA. 08. 09. – 12. 09. 14 r.
3. MINĘŁY WAKACJE. 15. 09. – 19. 09. 14 r.
4. RUCH DROGOWY. 22. 09. – 26. 09. 14 r.
5. JESIEŃ DAJE NAM OWOCE. 29. 09. – 03. 10. 14 r.
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

- Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej. PP/1. 2)
- Właściwe zachowywanie się przy stole podczas posiłków, samodzielne korzystanie z toalety, ubieranie się, dbanie o rzeczy osobiste. PP/2. 2) 3) 4) 5)
- Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne. PP/3.1) 2)
- Grupowanie obiektów w sensowny sposób – klasyfikowanie PP/4. 2)
- Uczestniczenie w zajęciach ruchowych zabawach i grach na sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. PP/5. 4)
- Orientowanie się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach. PP/6. 2)
- Właściwe zachowanie się podczas przedstawień i wszelkich uroczystości. PP/7. 1) 2)
- Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru. PP/8. 1)
- Umiejętność wypowiadania się w różnych technikach plastycznych. PP/9. 2)
- Budowanie konstrukcji z klocków i tworzenie kompozycji z różnych materiałów. PP/10. 1)
- Umiejętne określanie charakterystycznych cech jesieni. PP/11. 1)
- Nazywanie i rozróżnianie owoców i warzyw. PP/11.1)
- Wymienianie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych. PP/12.1)
- Wyodrębnianie i nazywanie figur geometrycznych płaskich. PP/13
- Liczenie obiektów. PP/13.1)
- Ustalanie równoliczności dwóch zbiorów. PP/13/3)
- Interesowanie się bajkami książkami, słuchanie opowiadań, baśni i rozmawianie o nich. PP/ 14. 5)
- Układanie krótkich zdań, dzielenie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek. PP/14.6)

PRACA INDYWIDUALNA Z DZIEĆMI:

- Kształtowanie właściwego i ufnego odnoszenia się do nauczyciela.
- Zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe.
- Wdrażanie do samodzielności i umiejętności współdziałania w zespole.
- Obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć, zachęcanie do zgodnej zabawy.
- Szanowanie wytworów pracy innych dzieci.
- Mówienie prawdy o zaistniałej sytuacji – żegnanie konfliktów.
- Wdrażanie do prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziami pisarskimi.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

- Zebranie ogólne z rodzicami.
- Wypełnianie ankiet przez rodziców dotyczących zdrowia dziecka, upoważnień i oświadczeń dotyczących odbioru dziecka z przedszkola.
- Kontakty indywidualne z rodzicami.
- Informowanie rodziców o postępach i trudnościach ich dzieci.
- Pomoc rodziców w kompletowaniu wyprawki.
- Uzupełnianie i wzbogacanie kącika przyrody w nowe eksponaty.
- Pomoc rodziców podczas wyjść poza teren przedszkola.
- Pomoc w zagospodarowaniu sali.
- Pomoc w bieżących naprawach.

LITERATURA:

- Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” – E. Tokarska, J. Kopała.
- „Tropiciele” – przewodni metodyczny, część 1 – B. Gawrońska, E. Raczek.
- „Przygoda z uśmiechem” – przewodnik metodyczny, cześć 1 – B. Godzimirska.
- Wiersze i opowiadania nie tylko do czytania – W. Żaba – Żabińska.
- Zabawy rozwijające dla małych dzieci – H. Trawińska.
- W co się bawić z dziećmi? – M. Bogdanowicz.
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik.
- Scenariusze zajęć muzyczno – ruchowych Moje 5 lat – W Żaba – Żabińscy i inni.
- Matematyka już w przedszkolu – E. Gruszczyk – Kolczyńska.

I W PRZEDSZKOLU.
01. 09. – 05. 09. 14 r.
WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Jaki masz kolor?” – zab. orient. – porządkowa.
- „Autostrada” – zab. z elem. biegu.
- „Nasze znaczki” – zab. orient. – porządkowa.
- „Pajacyki” – zab. z elem. podskoku.
- „Robimy porządki” – zab. z elem. równowagi.
- „Zabawki” – zab. muzyczno – ruchowa.

2. Ćwiczenia poranne nr 1 (Przygoda z uśmiechem, s. 9)

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1 (Przygoda z uśmiechem, s. 12 - 13)

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu:
- ulicami osiedla – przestrzeganie zasad ruchu drogowego,
- oglądanie drzew i krzewów,
- obserwowanie chmur – z czym kojarzy ci się ten kształt?
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- w ogrodzie przedszkolnym na urządzeniach wolnostojących,
- „Babki z piasku” – zabawy w piaskownicy przedszkolnej,
- zabawy ruchowe w ogrodzie wybrane przez dzieci.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Poduszeczka do szpilek” – słuchanie opowiadania L. Bardijewskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia „Dzień w przedszkolu”. Wdrażanie do uważnego słuchania. Porządkowanie obrazków według kolejności zdarzeń. Budowanie wypowiedzi na określony temat. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. „Poznajemy” – imiona kolegów” – zab. dydaktyczna.

„Nasze znaczki” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia „Nasze znaczki”. Tworzenie zbiorów według podobieństwa elementów i podzbiorów według różnic elementów. „W szatni” – zab. dydaktyczna – utrwalenie własnych znaczków.

„Moja ulubiona zabawka” – zajęcia plastyczne. Rozwijanie procesu percepcji poprzez analizę dzieła sztuki. Zastosowanie zdobytej wiedzy. Wzbogacanie języka wypowiedzi plastycznej w zakresie ikonografii, barwy i kompozycji.

„Skakanka” – słuchanie wiersza J. Tuwima. Wdrażanie do uważnego słuchania. Wypowiadanie się na określony temat, słuchanie kolegów i uzupełnianie ich wypowiedzi. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w ogrodzie.
„Wrzesień – przedszkolak” - słuchanie piosenki, nauka I zwrotki i refrenu piosenki. Omówienie charakteru i melodii piosenki. Rozmowa kierowana pytaniami: Kto maszerował razem z dziećmi?, Kto ich witał przed salą? Co dzieci robią w przedszkolu. Zabawa przy piosence „Wrzesień – przedszkolak”. Rozróżnianie części piosenki: zwrotka, refren, uwrażliwienie na frazę. „Taniec pajaca” – aktywne słuchanie muzyki.

„Przedszkole moich marzeń” – kształtowanie umiejętności malowania farbami plakatowymi na dużym formacie, wyrażanie radości podczas wykonywania wspólnej wystawy prac plastycznych.

„W przedszkolu” – rozwiązywanie zagadek E. Stadtmuller połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Znaczki”. Rozwijanie logicznego myślenia. Rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych. Łączenie wyglądu figur z nazwą. Swobodne prowadzenie linii nieregularnych w różnych kierunkach.

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA

- „W ogrodzie” - praca z obrazkiem.
- „Baranek” – zab. integracyjna.
- „Lusterka” – zab. naśladowcza.
- „Echo” – zab. rytmiczna.
- „Dyżury w przedszkolu” – ustalenie dyżurów przy posiłkach, przy zabawkach i w toalecie.
- Zabawy kołowe ze śpiewem „Jadą misie”, „Mało nas”, „Karuzela”.
- „Nazwij to co pokazałem” – zab. pantomimiczna.
- „Czyj to pantofelek?” – zab. rozwijająca spostrzegawczość.
- Łączenie w pary obrazków tych samych przedmiotów, ale różniących się wielkością.
- „Kto szybciej nawinie sznurek?” – zab. rozwijająca koordynację wzrokowo – ruchową.
- „Jaka to melodia?” – zab. muzyczna.
- Domino, puzzle, kreator mody – układanki stolikowe.
- „Małe gosposie” – zab. w kąciku gospodarczym.
- Zabawy taneczne przy muzyce z płyt CD.
- Dowolne zabawy wg wyboru dzieci.
- „Poznaj kto mówi”– zab. rozwijająca percepcję słuchową.
- „Gdzie jest w naszej sali ...?” – zab. dydaktyczna.
- „Moja ulubiona zabawka” – rysowanie flamastrami.
- „Jaka to zabawka i gdzie jest jej miejsce?” – zab. dydaktyczna.
- „Przepraszam to moja wina” – historyjka obrazkowa.
- „Co zniknęło?” – zab. dydaktyczna.

II MOJA GRUPA.

08. 09. – 12. 09. 14 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Szukaj kolegi do zabawy” – zab. orient. – porządkowa.
- „Magiczny berek” – zabawa bieżna.
- „Przejdź po ławce z przeszkodami” – zab. z elem. równowagi.
- „Kto dalej rzuci?” – zab. z elem. rzutu.
- „Boogie – woogie” – zabawa ilustracyjna do piosenki.
- „Piłka do bramki” – zab. z elem. toczenia.

2. Ćwiczenia poranne nr 2 (Przygoda z uśmiechem, s. 29)

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 (Przygoda z uśmiechem, s. 32 – 33)

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- ulicami osiedla,
- obserwacja zmian w przyrodzie.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- w ogrodzie przedszkolnym na urządzeniach wolnostojących,
- rysowania kolorową kredą,
- zabawy kołowe wybrane przez dzieci.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Wspólne zabawy” – historyjka obrazkowa połączona z wykonaniem zadania „Wspólne zabawy”. Opowiadanie treści obrazków z uwzględnieniem następstw zdarzeń. Używanie określeń: najpierw, potem, później, na końcu. Nazywanie przeżyć i uczuć postaci na obrazkach.

„Magiczne rytmy” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia „Magiczne rytmy”. Tworzenie regularności – rytmów w których powtarzają się sekwencje 2 oraz 3 sylabowe.

„Ja w grupie” – zajęcia plastyczne. Analiza dzieła sztuki z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla portretów. Zastosowanie zdobytej wiedzy. Wzbogacanie języka w wypowiedzi plastycznej. Rysowanie kredkami własnego portretu.

„Nie jesteśmy tacy sami” – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst wiersza M. Przewoźniaka. Uważne słuchanie utworu. Zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice pomiędzy ludźmi. „Ludzie do ludzi”- zabawa w parach.

„Wrzesień – przedszkolak” - słuchanie piosenki, nauka II zwrotki piosenki. Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i zwrotów. Zabawa ilustracyjna ze śpiewem do piosenki. „Dwóm tańczyć się zechciało” – zabawa taneczna.

„Plastelinowy przedszkolak” – lepienie z plasteliny wg własnego pomysłu. Zwrócenie uwagi na to, że człowiek ma jedną głowę, nos itp dwoje oczu, uszy, ręce, nogi.

„Zwroty grzecznościowe” – rozwiązywanie zagadek E. Stadtmuller. Rozwijanie logicznego myślenia. Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych. Pokonywanie nieśmiałości podczas występów przy całej grupie.

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA

- „Czyj to głos?” – zab. słuchowa.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań.
- Rysowanie na dowolny temat.
- Układanki stolikowe.
- Budowanie konstrukcji z klocków o różnym sposobie łączenia.
- „Co słychać?” – zagadki słuchowe.
- Łączenie w pary takich samych obrazków – ćw. spostrzegawczości.
- Oglądanie czasopism i książeczek dla dzieci, wyszukiwanie ilustracji związanych z tematyką kompleksową.
- „Magiczna liczba 7” – pląs.
- „Czy pamiętasz co mam na obrazku? – zab. ćwicząca pamięć wzrokową.
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.
- „Co to znaczy?” – zabawa dydaktyczna.
- „Śmieszka – śmieszek” – zabawa integracyjna.
- „Miny i minki” – zainteresowanie dzieci mimiką twarzy.
- „Magnesy” – zabawa integracyjna.
- „Budujemy, układamy” – zabawy konstrukcyjne.
- „O co dbają dyżurni?” – rozmowa.
- „Porządkujemy kąciki zabaw” – działania dzieci.
- „Prawa dziecka – prawa przedszkolaka” – uświadomienie dzieciom że mają swoje prawa.
- „Co zniknęło?” – rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej.
- „Kodeks przedszkolaka” – ustalenie zasad dotyczących wspólnego współżycia w grupie.

III MINĘŁY WAKACJE.

15. 09. – 19. 09. 14 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Jedziemy kolejką linową” – zab. orient. – porządkowa.
- „Wyścigi w parach” – zab. bieżna.
- „Po wąskiej dróżce” – zab. z elem. równowagi.
- „Złap piłkę” – zab. z elem. rzutu i łapania.
- „Spłoszone mewy” – zab. bieżna.
- „Wiatr i żagle” – zab. orient. – porządkowa.

2. Ćwiczenia poranne wg pomysłu nauczyciela z wykorzystaniem woreczków.

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg pomysłu nauczyciela z wykorzystaniem woreczków.

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy dzieci na świeżym powietrzu.
- obserwacja zmian w przyrodzie,
- obserwacja chmur i nieba.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- w ogrodzie przedszkolnym na urządzeniach wolnostojących,
- „Budujemy zamek” – zabawy w piaskownicy przedszkolnej,
- zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Góry” – praca z obrazkiem połączona z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Góry”. Wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z tematem. Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu górskiego. Doskonalenie syntezy sylabowej wyrazów. Rysowanie linii po śladzie. Wdrażanie do dokładności przy kolorowaniu powierzchni.

„Porządkujemy muszelki” – zabawa dydaktyczna. Oglądanie i porządkowanie muszelek. Segregowanie wg kształtu: okrągłe, podłużne. Ocenienie których muszelek jest więcej, a których mniej. Porównywanie liczebności poprzez układanie parami.

„Oscypek” – lepienie z masy solnej. Rozwijanie sprawności manualnej. Odzwierciedlanie kształtu oscypka w formie przestrzennej. Zorganizowanie wystawy prac.

„Chwalipięta” – słuchanie utworu A. Galicy połączone z wykonaniem ćwiczenia „Malutki i leśne zwierzęta”. Uważne słuchanie treści utworu. Omawianie i ocena postępowania bohatera. Wyprowadzanie wniosku – nie należy się chwalić. Wzbogacenie słownika o nazwy leśnych zwierząt. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
„Grzeczne słówka” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią. Nauka I zwrotki i refrenu. Omówienie charakteru i melodii piosenki. Wdrażanie do kulturalnego zwracania się do siebie, właściwego używania zwrotów grzecznościowych. Umiejętne zachowania się w sytuacji kiedy trzeba komuś przerwać rozmowę. „Micziganka” – zabawa ze śpiewem.

„Żaglówka”- praca techniczna. Wykonanie pracy przestrzennej. Doskonalenie logicznego myślenia. Uważne słuchanie poleceń i dokładne ich wykonywanie. Rozwijanie sprawności manualnej.

„Na jeziorach mazurskich” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego połączone z pracą z obrazkiem „Nad jeziorem”. Uważne słuchanie utworu. Budowanie wypowiedzi na określony temat. Poznawanie charakterystycznych cech krajobrazu pojezierza. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – akademia z okazji DNIA PRZEDSZKOLAKA śpiewanie piosenek i recytacja wierszy. Uroczysta przysięga wszystkich dzieci. Wspólny poczęstunek oraz zabawa. Integrowanie się z dziećmi oraz umiejętność współdziałania w grupie.

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA

- Rysowanie na dowolny temat.
- Domino puzzle kreator mody – układanki stolikowe – zgodna i cicha zabawa.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań.
- Obserwacja przez okno padającego deszczu.
- Obserwacja otoczenia w czasie silnego wiatru.
- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.
- „Stroje góralskie” – praca z obrazkiem.
- „Korale góralki” – ćwiczenie sprawności manualnej.
- Oglądanie pamiątek przywiezionych z wakacji.
- „Nad morzem” – praca z obrazkiem.
- „Jedna ośmiornica” – ćwiczenia graficzne.
- „Ośmiornica” – wiersz A. Łady – Grodzickiej.
- „Ośmiornica i rybki” – rozwiązywanie zagadek.
- „Nad jeziorem” – zabawy logopedyczne.
- Zabawa w chowanego.
- „Echo rytmiczne” – ćwiczenia imitacyjne połączone z zagadkami słuchowymi.
- Zabawa w ciuciubabkę.
- „Obrazki z figur geometrycznych” – układanie wg wzoru.
- „Dbamy o las” – praca z obrazkiem.
- „Wakacyjne odgłosy” – ćwiczenia słuchowe.
- „Mozaikowe wzory” – manipulowanie materiałem przyrodniczym.
- „Jak szumią muszelki?” – zab. integracyjna.
- „Na plaży” – ćw. graficzne.

IV RUCH DROGOWY.

22. 09. – 26. 09. 14 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Przeszkody na drodze” – zab. bieżna.
- „Kręta droga” – zab. z elem. równowagi.
- „Idzie zuch” – zab. ruchowa ze śpiewem.
- „Piesek odprowadza mnie do przedszkola” – zab. z elem. czworakowania.
- „Samochody na autostradzie” – zab. bieżna.
- „Kto podskoczy wyżej?” – zab. z elem. podskoku.

2. Ćwiczenia poranne nr 2 (Przygoda z uśmiechem, s. 29)

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 (Przygoda z uśmiechem, s. 32)

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu:
- ulicami osiedla – przestrzeganie zasad ruchu drogowego,
- na najbliższe skrzyżowanie – zwrócenie uwagi na znaki,
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- w ogrodzie przedszkolnym na urządzeniach wolnostojących,
- zabawy w piaskownicy przedszkolnej,
- „Ulica” – zabawy ruchowe w ogrodzie.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Moja droga do przedszkola” – wypowiedzi dzieci połączone z wykonaniem ćwiczenia graficznego „Droga do przedszkola”. Budowanie wypowiedzi na określony temat. Dzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

„Przechodzimy przez ulicę” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenia praktyczne. Omówienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Przypomnienie kierunków: w prawo, w lewo. Zabawa ruchowa – demonstrowanie prawidłowego przechodzenia przez ulicę – patrzymy w lewo, potem w prawo i znów w lewo i możemy przejść przez ulicę. .

„Sygnalizator świetlny i zebra na ulicy” – zajęcia plastyczne. Wykonanie z kolorowego papieru sygnalizatora świetlnego oraz zebry. Zwrócenie uwagi na odpowiedni dobór kolorów (zielony, żółty, czerwony) i ułożenie w odpowiedniej kolejności świateł oraz naprzemiennie pasów (czarny, biały). Zwrócenie uwagi na estetykę.

„Lekkomyślna zabawa” – słuchanie utworu J. Wasilewskiej połączone z wykonaniem zadania „Wiem jak zachować się na ulicy”. Uważne słuchanie utworu. Wyjaśnienie pojęć: lekkomyślny, kraksa. Próba oceny postępowania chłopców i wyłonienie myśli przewodniej opowiadania. Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze. Globalne czytanie wyrazów: TAK, NIE.
„Grzeczne słówka” – słuchanie piosenki. Nauka II zwrotki. Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i zwrotów. „Magiczny berek” – zabawa ruchowa do piosenki – utrwalenie zwrotów grzecznościowych. „Magnesy” – zabawa integracyjna.

„Pudełkowe auta” – wykonanie samochodu z pudełek po zapałkach. Konstruowanie pojazdu z przygotowanych materiałów i ozdabianie według własnego pomysłu przy pomocy kolorowego papieru, kredek oraz flamastrów.

„Gdy zamierzasz przejść przez ulicę” – ilustrowanie ruchem fragmentu wiersza W. Chotomskiej połączone z zabawą słowną „Sucha szosa”. Utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Nabieranie wiary we własne możliwości i znajdowanie przyjemności w przezwyciężaniu chwilowych kłopotów językowych.

DZIAŁOLNOŚĆ DOWOLNA

- Zabawy dowolne w kącikach tematycznych.
- „Znaki drogowe” – praca z obrazkiem.
- „Znak dla jeżyka” – słuchanie opowiadania L. Bardijewskiej.
- „Kolorowe znaki” – słuchanie wiersza K. Wiśniewskiego.
- „Ulica” – słuchanie wiersza I. Buczkowskiej.
- „Zgaduj – zgadula” – zabawa z rymowanką.
- „Ukryty obrazek” – ćwiczenie spostrzegawczości.
- „Zebra na ulicy” – słuchanie opowiadania M. Terlikowskiej.
- „Na skrzyżowaniu”- praca z obrazkiem.
- „Policjant” – praca z obrazkiem.
- „Piłka w tunelu” – ćwiczenia oddechowe.
- „Na ulicy i w metrze” – praca z obrazkiem.
- „Kolorowe światła” – zab. muzyczna.
- „Ulica” – konstruowanie gry planszowej.
- „Na ulicy” – zab. konstrukcyjne.
- „Ruch uliczny” – rozwiązywanie zagadek.
- „Co to za odgłosy?” – ćw. słuchowe.
- „Figury” – wykonanie ćw. graficznego.
- Zabawy rytmiczne.
- „Dobierz rym” – zab. dydaktyczne.
- „Quiz” – zagadki słowne o ruchu ulicznym.
- „Odbicia figur” – zab. badawcza.

V JESIEŃ DAJE NAM OWOCE.

29. 09. – 03. 10. 14 r.

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

1. Zabawy ruchowe:
- „Strach na wróble w sadzie” – zab. bieżna.
- „Złap toczące się jabłko” – zab. z elem. toczenia.
- „Jabłko i robaczek” – zab. w kole.
- „Zerwij owoc z wysokiego drzewa” – zab. z elem. podskoku.
- „Owoce do kosza” – zab. orient. – porządkowa.
- „Przeskocz przez kosz” – zab z elem. skoku.
- „Znajdź swoja połówkę” – zab. bieżna.

2. Ćwiczenia poranne nr 3 (Przygoda z uśmiechem, s. 85)

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 (Przygoda z uśmiechem, s. 89)

4. Spacery w okolice przedszkola i zabawy na świeżym powietrzu:
- na stragan – nazywanie owoców,
- do sklepu – podział owoców na te, które można jeść surowe, a które gotowane.
Bezpieczeństwo dzieci podczas spacerów, powrotu do przedszkola i przechodzenia przez jezdnię.
- w ogrodzie przedszkolnym na urządzeniach wolnostojących,
- w piaskownicy przedszkolnej,
- zabawy kołowe ze śpiewem wybrane przez dzieci.
Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym.

WYCHOWANIE UMYSŁOWE, SPOŁECZNO – MORALNE I ESTETYCZNE

„Jesień” – słuchanie wiersza J. Ratajczaka połączone z wykonaniem ćwiczenia „Owoce” . Posługiwanie się nazwami drzew owocowych. Określanie różnic w wyglądzie owoców tego samego gatunku. Globalne czytanie wyrazu OWOCE. Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

„Więcej mniej tyle samo” – zabawa matematyczna połączona z wykonaniem ćwiczenia „Więcej mniej tyle samo”. Porównywanie liczebności zbiorów owoców poprzez odwzorowywanie 1 do 1.

„Owoce małe i duże” – lepienie z plasteliny. Wypowiedzi na temat ulubionego owocu. Uzasadnienie wypowiedzi. Odzwierciedlanie własnej wiedzy o kształtach, kolorach i wielkości owoców. Zorganizowanie wystawy prac w kąciku przyrody.

„Koszyk z owocami” – ilustrowanie ruchem treści wiersza połączone z zabawa dydaktyczna „Owoce”. Rozwijanie sprawności manualnej. Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej. Wzbogacanie słownika.

„Pac gruszka do fartuszka” – słuchanie piosenki połączone z oglądaniem owocowych przetworów w kąciku przyrody. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki. Omówienie charakteru i melodii oraz wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i zwrotów. Rozmowa kierowana pytaniami: O jakich owocach jest mowa?, Co można zrobić z gruszek? „Spadające gruszki” – zabawa do piosenki.

„Owocowe szaszłyki” – działania dzieci. Przygotowanie owocowych szaszłyków wg określonego schematu: mycie rąk, owoców, przygotowanie miejsca pracy, obieranie, krojenie, nabujanie na patyczki – zachowanie bezpieczeństwa. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych i higienicznych. Spożywanie przygotowanych smakołyków.

„Przetwory” – oglądanie teatrzyku sylwet wg utworu M. Strzałkowskiej połączone z wykonywaniem zadania „Rymowanki”. Uważne słuchanie utworu. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dopowiadanie wyrazów rymujących się. Dobieranie w pary obrazków, których nazwy się rymują.

DZIAŁALNOŚĆ DOWOLNA:

- „Owoce są smaczne i zdrowe” – opowiadanie obrazka sytuacyjnego.
- „Gdzie słychać o?” – ćw. słuchowe.
- „Owoców jest wiele” – zab. dydaktyczna.
- „Bajkowe jabłka” – ćw. graficzne.
- „Rozpoznaj owoce po smaku” – zab. dydaktyczna.
- „Zgadnij co robię?”- zab. dydaktyczna.
- „Obrazek z figur” – tworzenie obrazka z figur geometrycznych.
- Aerobic – umiejętne łączenie muzyki z ruchem.
- „Wskaż co jest w tym kolorze” – zab. utrwalająca nazewnictwo kolorów.
- Rozwiązywanie zagadek – rymowanek.
- „Gruszka” – malowanie farbami plakatowymi.
- „Jak powstaje sok?” – historyjka obrazkowa.
- „Soki owocowe” – degustacja soków.
- „Owoce krajowe i egzotyczne” – rozwiązywanie zagadek obrazkowych.
- „Szukaj swojej połówki” – zab. dydaktyczna.
- „Owocowe pary” – ćw. graficzne.
- „Co robię?” – zab. relaksacyjna.
- „Gotujemy obiad”- zab. tematyczna w kąciku gospodarczym.
- Układanki stolikowe, puzzle, gry, domino.
- Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań – zgodna i bezpieczna zabawa.
- Zabawy kołowe ze śpiewem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.