X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27525
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Opis krajobrazu - ćwiczenia redakcyjne. Konspekt lekcji z języka polskiego w gimnazjum z wykorzystaniem techniki komputerowej i multimedialnej oraz elementami oceniania kształtującego

1. Temat: Opis krajobrazu – ćwiczenia redakcyjne.
2. Czas: 45 minut.
3. Cele:
-uczeń zna elementy opisu krajobrazu
- zwraca uwagę na trójdzielność kompozycyjną opisu
-potrafi korzystać z programów komputerowych i Internetu
- jest dobrym i wrażliwym obserwatorem
- zwraca uwagę na szczegóły
- umiejętnie korzysta ze słowników
- rozwija wyobraźnię.
4. Cele lekcji w języku ucznia:
- przypomnicie sobie elementy opisu krajobrazu
- zredagujecie poprawny plan i opis krajobrazu
- opiszecie uczucia i wrażenia, jakie towarzyszyć wam będą przy podziwianiu danego krajobrazu
-skorzystacie z komputera i Internetu
-skorzystacie ze słownika ortograficznego i słownika wyrazów bliskoznacznych.
5. NaCoBeZu:
Uczeń:
- potrafi przygotować pisemny opis krajobrazu, zwracając uwagę na trójdzielność kompozycyjną
- zna wszystkie istotne elementy opisu krajobrazu (typ, ukształtowanie powierzchni, roślinność, porę roku, dnia, cechy charakterystyczne, kolorystykę, cechy i zjawiska atmosferyczne), nie zapomina o opisie własnych uczuć i wrażeń)
- potrafi wklejać zdjęcia i obrazki z Internetu do programu komputerowego Power Point
- umie korzystać ze słownika synonimów i ortograficznego, w celu unikania błędów.
6. Pytanie kluczowe: Jak skonstruować prawidłowy opis krajobrazu?
7. Metody: heureza, praca z komputerem i Internetem, praca ze słownikiem, zajęć praktycznych.
8. Formy pracy: jednostkowa, grupowa, w parach, zbiorowa.
9. Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, komputery, rzutnik, słowniki, płyta z muzyką Vivaldiego.


10. Przebieg lekcji:
1. Lekcja rozpoczyna się prezentacją multimedialną ukazującą różne typy krajobrazu z podkładem muzycznym, np. „ Czterech pór roku” Vivaldiego.
2. Wspólne określenie celu i tematyki lekcji.
3. Zapisanie tematu.
4. Nauczyciel prosi, by uczniowie i przypomnieli sobie jakieś miejsce, które zrobiło na nich szczególne wrażenie lub w którym chcieliby się znaleźć. Uczniowie odpowiadają.
5. Nauczyciel prosi o wymienienie elementów, które powinny się znaleźć w opisach tych miejsc, czyli cech charakterystycznych dla opisu krajobrazu. Równocześnie zapisuje je na tablicy lub w programie komputerowym i wyświetla.
6. Uczniowie zapisują powyższą notatkę w zeszytach.
7. Praca w parach. Uczniowie wyszukują w Internecie zdjęcia miejsca, o których wcześniej mówili bądź je przypominające.
8. Uczniowie przekopiowują zdjęcie do programu komputerowego Power
Point .
9. Przystępują do sporządzania planu opisu krajobrazu pod zdjęciem.
10. Ocena pracy uczniów. Sprawdzenie, czy cel lekcji został osiągnięty.
11. Zadanie domowe: Wykorzystując sporządzony podczas lekcji plan, przygotuję w zeszycie pisemny opis krajobrazu. Dla chętnych: praca plastyczna.
Pracy uczniów podczas lekcji towarzyszy muzyka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.