X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27524
Dział: Gimnazjum

Wśród bohaterów utworu J. R. R. Tolkiena "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia". Konspekt lekcji z języka polskiego

I. TEMAT: Wśród bohaterów utworu J. R. R. Tolkiena „Władca pierścieni. Drużyna pierścienia”.
II. Lekcja druga z cyklu zajęć dotyczących lektury. Czas: 1-2 x45 minut.
III. Cele:
- uczeń zna treść lektury,
- zna i potrafi scharakteryzować oraz ocenić bohaterów książki ,
- zna poszczególne elementy charakterystyki,
- potrafi napisać charakterystykę,
- potrafi wyszukiwać i stosować odpowiednie cytaty,
- potrafi korzystać ze Słownika wyrazów bliskoznacznych.
IV. Metody pracy:
- praca z książką, heureza, praca w grupach, zajęć praktycznych.
V. Formy pracy:
- grupowa, jednostkowa, zbiorowa.
VI. Środki dydaktyczne:
- książka „Władca pierścieni. Drużyna pierścienia”, film „Władca pierścieni”, słowniki, prezentacja multimedialna (LINK: http://egildia.pl/wladcapierscieni.ppt), rzutnik, komputer.


VII. Przebieg lekcji:

1. Fragmenty filmu „Władca pierścieni” w celu przypomnienia głównych bohaterów utworu Tolkiena.
2. Wspólne określenie celu i tematyki lekcji.
3. Zapisanie tematu.
4. Podział klasy na grupy. Wybór liderów.
5. Wylosowanie kartek z imionami bohaterów lektury przez przewodniczących grup.
6. Praca w grupach polegająca na wyszukiwaniu i wypisaniu informacji na temat bohaterów na dużych arkuszach papieru otrzymanych od nauczyciela. Poparciu ich cytatami. W trakcie gromadzenia słownictwa uczniowie korzystają z książek, słowników. Przygotowują ocenę postaci.
7. Po zakończonej pracy w grupach liderzy zawieszają arkusze w widocznym miejscu oraz przedstawiają jej wyniki. Pozostali uczniowie tworzą krótkie notatki w zeszytach.
8. Podsumowaniem lekcji będzie przygotowana przez nauczyciela prezentacja multimedialna przedstawiająca głównych bohaterów lektury.
9. Nauczyciel wraz z uczniami sprawdza, czy cel lekcji został osiągnięty.
10. Ocena pracy uczniów.
11. Zadanie domowe: Charakterystyka wybranego bohatera utworu J R. R. Tolkiena „Władca pierścieni. Drużyna pierścienia”. Dla chętnych: praca plastyczna – portret postaci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.