X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27483
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy w klasie IV szkoły podstawowej

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY IV ...
W ROKU SZKOLNYM ...
CELE PLANU:
Celem planu wychowawczego jest kształtowanie u uczniów szkoły podstawowej umiejętności, nawyków i zasad, dzięki którym będą potrafili:
• świadomie wykorzystywać swoje dobre i mocne strony,
• wyrażać swoje opinie i umiejętnie je uzasadniać,
• sprawnie uczestniczyć w procesie komunikacji międzyludzkiej w różnych sytuacjach,
• posługiwać się poprawną polszczyzną,
• przestrzegać zasad „dobrego” wychowania i tolerancji,
• współpracować w zespole, podejmować decyzje i właściwie je argumentować,
• działać na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
• prowadzić zdrowy tryb życia,
• realizować się poprzez rozwijanie zainteresowań,
• szanować dobro społeczne.

OBSZARY, ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH TEMATYKA LEKCJI WYCHOWAWCZYCH FORMY REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA UCZNIA [REALIZACJA CELÓW] TERMIN REALIZACJI
I ROZUMIEĆ SIEBIE I INNYCH 1. Nad czym muszę popracować, a z czego mogę być dumny?
- moje słabe i mocne strony

2. Czy rozumiem i szanuję uczucia innych?
- asertywność, empatia

3. Możesz na mnie liczyć, kolego!
O pomocy koleżeńskiej

4. Wiem , czego chcę... Śmiało wyrażam swoje zdanie. Rozmowa samoocena

Pogadanka drama

Dyskusja

Rozmowa - potrafi wskazać swoje słabe strony
- rozumie konieczność pracy nad swoimi słabościami

- rozumie znaczenie słów „asertywność”, „empatia”
- potrafi przygotować scenki ilustrujące
w/w pojęcia

- rozumie potrzebę pomocy koleżeńskiej

- potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedź Listopad

Listopad

Listopad

Grudzień

II BYĆ TOLERANCYJNYM 5. Sztuka tolerancji i kompromisu.
- wyjaśnienie pojęć „tolerancja”, „kompromis”
- analiza prawidłowych zachowań

6. Czy rzeczywiście są inni? O niepełnosprawnych...
- zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby ludzi niepełnosprawnych

7. POMAGAM! Są ludzie, którzy potrzebują naszego wsparcia.
- akcje charytatywne,
- dlaczego warto pomagać... Dyskusja drama

Pogadanka

Pogadanka
- rozumie pojęcia” tolerancja”, „kompromis”
- potrafi podać pozytywne przykłady ilustrujące te terminy

- rozumie problemy z jakimi spotykają się ludzie niepełnosprawni
- jest otwarty na ich potrzeby

- potrafi wskazać formy pomocy innym ludziom
- wie, dlaczego warto pomagać Marzec

Marzec

Grudzień

III BYĆ PATRIOTĄ 8. Jestem Polakiem
– to brzmi dumnie.

9. Czy znasz swoje miasto, wieś, region?
- historia miejscowości ucznia na tle historii regionu
- instytucje dla potrzeb mieszkańców

10. Wybór samorządu klasowego. Rola samorządu w życiu klasy i szkoły.

11. Rola i zadania dyżurnego klasowego.

12. Historia i tradycje mojej szkoły.
- ceremoniał szkolny
- postać patrona szkoły

13. Miejsca pamięci narodowej w naszej okolicy

14. Ważne daty w historii Polski.
- święta narodowe

15. Poznajemy Polskę – wycieczka krajoznawczo-
-turystyczna Pogadanka

Praca pod kierunkiem nauczyciela, wycieczka

Pogadanka
Głosowanie
Dyskusja

Pogadanka

Rozmowa
Referat
Pokaz

Wycieczka
Prezentacja zdjęć,
pocztówek

Pogadanka
Referat

Wycieczka - zna historię kraju
- rozumie pojęcie „dumy narodowej”

- potrafi krótko opowiedzieć historię swojej miejscowości
- dostrzega dorobek kulturalny i ekonomiczny ludności w miejscowości i regionie
- zna instytucje służące mieszkańcom

- potrafi wskazać odpowiedniego kandydata i uzasadnić taki wybór
- zna zadania samorządu klasowego

- zna zadania dyżurnego klasowego

- rozumie znaczenie historii i tradycji społeczności szkolnej
- zna symbole szkoły
- wie, na czym polega ceremoniał szkolny
- zna postać patrona

- docenia znaczenie ważnych miejsc upamiętniających historyczne wydarzenia

- zna ważne daty dla każdego Polaka
- potrafi przybliżyć historię tych wydarzeń

- poznaje ciekawe zakątki Polski
- docenia piękno własnego kraju Listopad

Maj
IV SZANOWAĆ TRADYCJE 16. Rola tradycji w życiu każdego człowieka.

17. Jak upamiętniamy ważne wydarzenia?

18. Tradycje świąteczne – Boże Narodzenie, Wielkanoc...

19. Ludzie tak szybko odchodzą...
- odwiedzamy zapomniane groby. Pogadanka

Rozmowa

Opowiadanie dyskusja

Wycieczka

- docenia rolę tradycji w życiu człowieka

- wie, w jaki sposób należy upamiętniać ważne wydarzenia

- potrafi opowiedzieć o tradycjach związanych, np. z Wielkanocą
- rozumie znaczenie świąt dla każdego człowieka

- wie, że należy pamiętać o tych , którzy odeszli
- rozumie potrzebę odwiedzania zapomnianych grobów Grudzień

Październik

Grudzień/Kwiecień

Październik

V. W RODZINIE NAJLEPIEJ 20. Historia mojej rodziny
– drzewo genealogiczne

21. Rodzina – wsparcie, siła, bezpieczeństwo.

22. Święta rodzinne i klasowe: Dzień Matki, Dzień Ojca..., Dzień Chłopaka... Pogadanka
Plansza

Rozmowa
Drama

Pogadanka inscenizacje
konkursy
uroczyste
spotkania
- potrafi przedstawić historię swojej rodziny
- wykonuje planszę „Drzewo genealogicnze”

- docenia rolę rodziny w naszym życiu

- szanuje tradycje uroczystości (świąt) rodzinnych i klasowych
- przygotowuje inscenizacje Styczeń

Styczeń

Według kalendarza
VI ŻYĆ PIĘKNIE 23. Dbam o piękno mowy ojczystej

24. Bliżej teatru...
bliżej sztuki.

25. W książkach odnajdziesz siebie... Pogadanka
Konkurs

Wycieczka
Udział w spektaklu teatralnym

Pogadanka
Prezentacje ulubionych książek - potrafi dbać o piękno polszczyzny

- poznaje uroki sztuki teatralnej
- docenia relacje widz – aktor

- docenia rolę książki w kształtowaniu mowy ojczystej, poglądów i wrażliwości Luty

Październik

Luty
VII ŻYĆ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ 26. Zielono mi! Dbam o rośliny w klasie.

27. Dlaczego należy dbać o środowisko naturalne?

28. My w przyrodzie – jak zachować się w lesie, w parku itp.?

Rozmowa
Pokaz

Pogadanka
Drama

Rozmowa
Redagowanie instrukcji - rozumie potrzebę dbania o rośliny
- zna zasady ich pielęgnacji

- potrafi dostrzec zmiany zachodzące w środowisku
- potrafi zadbać o estetykę otoczenia
- zna zasady właściwego zachowania się w lesie, w parku itp.
- potrafi zredagować instrukcję zachowania w w/w miejscach Kwiecień

Kwiecień

Kwiecień
VIII ŻYĆ ZDROWO 29. Higiena ciała i umysłu.

30. Co to jest nałóg? Przyczyny uzależnień i konsekwencje zdrowotne.

31. Żyj zdrowo! Zasady zdrowego odżywiania Pogadanka
Spotkanie ze szkolną pielęgniarką

Rozmowa
Analiza plakatów, broszur

Rozmowa analiza plansz, reklam, ulotek - wie, jak dbać o swoje ciało i umysł

- wie, co to jest nałóg
- zna przyczyny i skutki nałogów

- wie, co to znaczy zdrowy tryb życia
- zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania Październik

Marzec

Luty
IX ŻYĆ BEZPIECZNIE 32. Niebezpieczne sytuacje w życiu uczniów
- co to jest niebezpieczeństwo
- trudne decyzje i ich skutki

33. Bezpieczny marsz do szkoły
- jak dbać o własne bezpieczeństwo?
- jak reagować na różne sytuacje na drogach, ulicach?

34. Prawa i obowiązki ucznia.
Konwencja Praw Dziecka.

35. Poznajemy Statut Szkoły Podstawowej nr 1 oraz WSO.

36. System oceny zachowania.
Zasady korzystania z telefonów komórkowych w szkole

37. Czy umiem gospodarować czasem wolnym?

38. Pierwsza pomoc... ?!
Jak to zrobić?
- zasady udzielania pierwszej pomocy

39. Jak oceniam moje osiągnięcia w klasie czwartej oraz zachowanie? Drama
Pogadanka

Rozmowa ilustracje artykuły prasowe spotkanie ze strażnikiem miejskim/
policjantem

Pogadanka
referat

Rozmowa analiza dokumentu szkolnego

Pogadanka z elementami dyskusji

Pogadanka
Pokaz

Dyskusja samoocena - potrafi podać przykłady niebezpiecznych sytuacji, zachowań
- wie, że w każdej sytuacji wybór należy do niego

- wie, że każdy człowiek powinien dbać o własne bezpieczeństwo na drogach, ulicach oraz o bezpieczeństwo innych

- zna prawa i obowiązki ucznia
- potrafi wyjaśnić, co gwarantuje Konwencja Praw Dziecka

- poznaje zagadnienia zawarte w Statucie
- zna zasady oceniania osiągnięć

- zna system oceny zachowania
- wie, w jaki sposób należy korzystać z telefonów komórkowych w szkole

- wie, jak należy planować spędzanie czasu wolnego

- potrafi udzielić pierwszej pomocy

- potrafi dokonać krótkiej samooceny
- wie, nad czym musi pracować Marzec

Opracowała: Beata Wróbel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.