X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27422
Przesłano:

Matematyka na co dzień - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ LEKCJI

Nauczycielu odejdź od tablicy
Lekcja z zastosowaniem oceniania kształtującego

Temat: Matematyka na co dzień.

Cele lekcji:
Uczeń:
o Określa wartość będących w obiegu monet i banknotów,
o Posługuje się pieniędzmi,
o Radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,
o Planuje wydatki,
o Potrafi zrobić zakupy, mając na nie określoną sumę pieniędzy,
o Zna różne rodzaje wag,
o Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj wagi do zważenia przedmiotów i produktów,
o Potrafi ważyć przedmioty,
o Rozumie pojęcia: kilogram, pół kilograma,
o Potrafi wykonać łatwe obliczenia, używając jednostek masy,
o Zna różne rodzaje przyrządów mierniczych,
o Potrafi zmierzyć długość i szerokość przedmiotów,
o Rozumie pojęcia: kilometr, metr, centymetr, milimetr,
o Potrafi wykonać łatwe obliczenia, używając jednostek miary,
o Potrafi czytać ze zrozumieniem,
o Potrafi brać udział w rozmowie.


Cele sformułowane w języku ucznia:

o Będziesz umiał posługiwać się pieniędzmi i określać ich wartość,
o Poradzisz sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,
o Będziesz umiał zaplanować wydatki,
o Zrobisz zakupy mając na nie określoną sumę pieniędzy,
o Będziesz znał różne rodzaje wag,
o Będziesz ważył i mierzył przedmioty używając do tego odpowiednich przyrządów,
o Zrozumiesz pojęcia: kilogram, pół kilograma, kilometr, metr, centymetr, milimetr,
o Będziesz umiał liczyć używając jednostek miary i jednostek masy,
o Będziesz umiał czytać ze zrozumieniem,
o Będziesz brał udział w rozmowie.

NaCoBeZu

Będę zwracała uwagę na:

- Poprawną analizę treści zadania,
- Prawidłowe odczytywanie cen towarów / potraw,
- Poprawne obliczanie wartości zakupów,
- Właściwe planowanie działań np. wydatków,
- Komunikowanie się i współpracę w grupie,
- Słuchanie i poprawne rozumienie,
- Poprawną pracę z komputerem,
- Praktyczne posługiwanie się pieniędzmi,
- Praktyczne posługiwanie się wagą i jednostkami wagi,
- Praktyczne posługiwanie się przyrządami i jednostkami miar,
- Wypowiadanie się w sposób komunikatywny,
- Logiczne myślenie i uzasadnianie swoich wypowiedzi,
- Poprawne wykonywanie poleceń.

Pytanie kluczowe: Czy możliwy jest świat bez matematyki?

Metody pracy:

• Podające: wyjaśnienie, omówienie tematu,
• Problemowe: rozmowa ukierunkowana, gra dydaktyczna,
• Programowana: z użyciem komputera i programów multimedialnych,
• Eksponująca: pokaz z instruktażem,
• Praktyczne: mierzenie, ważenie, wizyta w barze.

Podstawa programowa:

• Uczeń dodaje i odejmuje liczby w zakresie do 100
• Uczeń wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności
• Uczeń mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar
• Uczeń waży przedmioty używając określeń: kilogram, pół kilograma; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar
• Uczeń odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra,
• Uczeń rozpoznaje i nazywa figury: kwadraty, prostokąty, trójkąty i oblicza ich obwody,

Standardy wymagań:

Zadania będą sprawdzać następujące umiejętności określone w wymaganiach ogólnych:
• sprawność rachunkowa,
• wykorzystanie i tworzenie informacji,
• modelowanie matematyczne,
• rozumowanie i tworzenie strategii.
Krótka charakterystyka zespołu uczniowskiego:

Zespół stanowi 12 uczniów z klasy 3.

Tok lekcji: ( lekcja nietypowa)

Przywitanie uczniów
Wprowadzenie w temat zajęć
Przedstawienie celów i NaCoBezu
Podział uczniów na zespoły 3 osobowe

Zad. 1
Prezentacja multimedialna „Krótka historia pieniądza”
Dodawanie i odejmowanie pieniędzy. Układanie wyników od najmniejszego do największego. Wspólne ułożenie hasła.

Zad. 2
Wizyta w barze „Stokrotka”. Uczniowie otrzymują 100 zł dla każdego zespołu i muszą zamówić dla siebie obiad złożony z dwóch dań i deseru, tak aby nie przekroczyć otrzymanej kwoty pieniężnej.

Zad. 3
Prezentacja multimedialna „Ile potrzeba nam siatki”.
Przedstawienie różnych rodzajów miar.
Grupy otrzymują figury z papieru imitujące pola kukurydzy i mierzą ich obwody.

Zad. 4
Zadanie multimedialne „Ważenie produktów”. Wylosowana osoba obsługuje komputer. Uczniowie wspólnie rozwiązują zadanie.

Zad. 5
Zadaniem każdej drużyny jest zważenie przygotowanych produktów z wykorzystaniem do tego odpowiedniej wagi.

Zad. 6 - NIESPODZIANKA
Zadaniem każdej drużyny jest przygotowanie ciasta na gofry z wykorzystaniem miar stosowanych w kuchni.
Zaproszenie uczniów na degustację gofrów na następnej przerwie.

Podsumowanie zadań.
Przypomnienie celów lekcji i omówienie stopnia ich realizacji.
Ewaluacja zajęć.
Podziękowanie za udział w zajęciach.

Środki dydaktyczne:

• Patyczki z imionami dzieci
• Karty w 3 kolorach - metodnik
• Zestaw multimedialny (komputer, projektor)
• Prezentacje multimedialne i filmiki dydaktyczne
• Karty pracy z zadaniami
• Plansze dydaktyczne
• Pieniądze (monety, banknoty, karta płatnicza)
• Menu baru Stokrotka
• Wagi: szalunkowa, łazienkowa, kuchenna, ręczna
• Przedmioty do zadań z ważeniem: kasza, ziemniaki, makulatura, zabawka pluszowa
• Miary: miara krawiecka, miara stolarska, linijka, taśma
• Figury z szarego papieru imitujące pola kukurydzy
• Przybory papiernicze: pisaki, długopisy, kartki
• Szklanka, menzurka, sól, mąka, mleko, woda, proszek do pieczenia, łyżeczka, łyżka, miska, olej, pędzel

Działania na rzecz poprawy efektywności kształcenia (elementy programu poprawy
efektywności kształcenia):

• utrwalenie wiedzy związanej z wykorzystaniem jednostek miary
• praktyczne wykorzystanie przyrządów związanych z liczeniem pieniędzy, mierzeniem przedmiotów, ważeniem produktów
• wprowadzenie nowej metody nauczania z wykorzystaniem oceniania kształtującego
• aktywizacja uczniów do współpracy w zespole
• zachęcenie uczniów do formułowania informacji zwrotnej
• motywacja uczniów do oceny swojego poziomu wiedzy i zrozumienia zagadnień
• przekazanie wiedzy w sposób praktyczny
• wykorzystanie sprzętu multimedialnego i programów komputerowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.