X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27421

Mały ratownik - pierwsza pomoc przedmedyczna. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat: Mały ratownik.
(Pozycja bezpieczna, resuscytacja oddechowo – krążeniowa.)


Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Małgorzata Borowik

Podstawa programowa:
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Edukacja prozdrowotna.

Krótka charakterystyka zespołu uczniowskiego:
Zespół stanowi 12 uczniów z klasy 3c.

Cele lekcji:

Uczeń:
- Zna numery telefonów alarmowych.
- Potrafi prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia.
- Pamięta, że aby zacząć ratować kogoś musi zapewnić sobie bezpieczeństwo.
- Potrafi zdefiniować terminy: osoba przytomna, osoba nieprzytomna.
- Wie jak i potrafi sprawdzić przytomność.
- Potrafi udrożnić drogi oddechowe.
- Potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Wie kiedy się ją stosuje.
- Potrafi ocenić kiedy stosuje się oddechy ratownicze i masaż serca. Potrafi je wykonać na manekinie.
- Wie jak ważne jest szybkie udzielenie pomocy osobie poszkodowanej.
- Ma świadomość, że sam może pomóc osobie poszkodowanej.

Cele sformułowane w języku ucznia:

- Będziesz znał numery telefonów alarmowych.
- Będziesz umiał prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia.
- Zapamiętasz, że aby zacząć ratować kogoś musisz zapewnić sobie bezpieczeństwo.
- Będziesz wiedział kiedy osoba jest przytomna a kiedy nie.
- Będziesz umiał sprawdzić przytomność.
- Udrożnisz drogi oddechowe.
- Będziesz potrafił ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej i będziesz wiedział kiedy się ją stosuje.
- Będziesz potrafił ocenić kiedy stosuje się oddechy ratownicze i masaż serca. Będziesz umiał wykonać je na manekinie.
- Będziesz wiedział jak ważne jest szybkie udzielenie pomocy osobie poszkodowanej.
- Uświadomisz sobie, że każdy może pomóc osobie poszkodowanej.


Pytanie kluczowe: Czy ja też mogę być ratownikiem?

NACOBEZU:

Na co będę zwracać uwagę?

- Poprawne wykonanie ćwiczeń.
- Właściwą ocenę przytomności poszkodowanego.
- Odpowiednie ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
- Komunikowanie się i współpracę w grupie.
- Słuchanie i poprawne rozumienie.
- Wypowiadanie się w sposób komunikatywny.
- Logiczne myślenie i uzasadnianie swoich wypowiedzi.

Metody pracy:

- Podające: wyjaśnienie, omówienie tematu.
- Problemowe: rozmowa ukierunkowana, gra dydaktyczna.
- Programowana: z użyciem komputera i programów multimedialnych.
- Eksponująca: pokaz z instruktażem.
- Praktyczne: ćwiczenia w parach, ćwiczenia na fantomach.


Tok lekcji: (lekcja nietypowa)


1.Część wstępna

Przywitanie uczniów.
Wprowadzenie w temat zajęć.
Przedstawienie celów i NaCoBezu.
Podział uczniów na 4 zespoły.

2.Część główna

a)
Każda grupa uczniów otrzymuje puzzle z obrazkami: pogotowia, policji, straży pożarnej, dziewczynki. Puzzle należy ułożyć i powiedzieć co przedstawiają oraz w jaki sposób dana służba, dana osoba pomaga ludziom.
Zadanie kończy pytanie: Czy my też możemy pomóc uratować komuś życie?

b)
Prezentacja apteczek i ich wyposażenia: szkolnej, wycieczkowej, samochodowej, osobistej.

c)
Wspólne obejrzenie fragmentów filmu „Doktor Kręciołek”. Omówienie.

d)
Omówienie zasad zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobie ratowanej.
Sprawdzenie przytomności poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych.
Wezwanie pomocy.

e)
Zaprezentowanie i omówienie zasad stosowania pozycji bocznej bezpiecznej. Ćwiczenia w parach.

f)
Resuscytacja oddechowo – krążeniowa. Zasady wykonywania masażu serca i oddechów ratowniczych:
- Pozycja ciała ratownika
- Ułożenie rąk ratownika podczas ucisku klatki piersiowej
- Siła uciśnięć
- Udrożnienie dróg oddechowych i oddechy ratownicze
- Ilość oddechów i uciśnięć
- Kontrola przytomności

Wprowadzenie zasady: ćwiczymy tylko na fantomach!
Ćwiczenia na fantomach.

3.Część podsumowująca

Podsumowanie zadań.
Przypomnienie celów lekcji i omówienie stopnia ich realizacji.
Ewaluacja zajęć.

Przyrzeczenie „Małego ratownika”: wręczenie dyplomów i niespodzianek.
Podziękowanie za udział w zajęciach.

Środki dydaktyczne:

- Fantomy dla dzieci
- Fantom dla nauczyciela
- Koc termiczny
- Apteczki
- Plansze dydaktyczne
- Patyczki z imionami dzieci
- Zestaw multimedialny (komputer, projektor)
- Prezentacje multimedialne i filmik dydaktyczny
- Puzzle tematyczne
- Rękawiczki jednorazowe

Działania na rzecz poprawy efektywności kształcenia (elementy programu poprawy efektywności kształcenia)

• Utrwalenie wiedzy związanej z udzielaniem pierwszej pomocy, znajomością numerów alarmowych, sposobem powiadamiania służb ratowniczych.
• Praktyczne wykorzystanie sprzętu szkoleniowego: fantomy.
• Zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym.
• Utrwalenie nowej metody nauczania z wykorzystaniem oceniania kształtującego.
• Aktywizacja uczniów do współpracy w zespole.
• Zachęcenie uczniów do formułowania informacji zwrotnej.
• Motywacja uczniów do oceny swojego poziomu wiedzy i zrozumienia zagadnień.
• Przekazanie wiedzy w sposób praktyczny.
• Wykorzystanie sprzętu multimedialnego i programów komputerowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.