X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27341
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Święta, tradycje i zwyczaje w naszym kraju - projekt partnerski eTwinning

Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych przystąpiło do projektu w ramach eTwinning.

Naszym partnerem jest przedszkole przy szkole podstawowej Richard Cobden Primary School w Londynie, Wielkiej Brytanii.

W trakcie roku szkolnego 2012/2013, partnerskie przedszkola będą realizowały projekt pod hasłem „Święta, tradycje i zwyczaje w naszym kraju”.

Projekt ma na celu przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym odmiennej kultury państw Europejskich, poprzez zapoznanie się z tradycjami, zwyczajami oraz obchodzonymi świętami charakterystycznymi jedynie dla danego kraju.

Projekt ten również zachęci dzieci do nauki i wykorzystania dotychczasowo nabytych umiejętności językowych w celu komunikowania się z rówieśnikami w innym kraju oraz prezentacji tradycyjnej twórczości dziecięcej na forum międzynarodowym.

Nazwa Projektu:
„Święta, tradycje i zwyczaje w naszym kraju”.
Przedszkola biorące udział w projekcie:
Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych, ul. Ossowskiego 3i,
46-203 Kluczbork, Polska.
Tel.
Email:

Richard Cobden Primary School, 29 Camden Street, London, NW1 0LL, United Kingdom.
Email:
Tel.
Fax

Kraje:
Polska i Wielka Brytania

Nauczyciele biorący udział w projekcie:
E. Rzymkiewicz Email:

R. Wallace Email:

Inni współpracujący nauczyciele:

A. Lasota

Czas trwania projektu: Grudzień 2012-Maj 2013

Języki: Angielski

Wiek dzieci: 4-6 lat.

Przedmioty:
Historia, informatyka/ICT, języki obce, muzyka, nauki przyrodnicze, obywatelstwo, przedmioty przedszkolne, sztuka, wiedza o społeczeństwie.

Zagadnienia:
Andrzejki, Mikołaj, Choinka, Święta Bożego Narodzenia, Karnawał, Walentynka, Pierwszy Dzień Wiosny, Święta Wielkanocne,

Opis projektu:
Dzieci i nauczyciele ze współpracujących krajów podzielą się informacjami na temat spędzania i obchodzenia różnych świąt, tradycji i zwyczajów, które są specyficzne dla danego kraju. Informacje na ten temat będą przekazywane partnerskim jednostkom za pomocą różnych technologicznych i medialnych środków przekazu elektronicznego lub za pomocą tradycyjnej poczty. Planowana współpraca będzie dotyczyła Świąt Bożego Narodzenia i związanych z tym zwyczajów, Karnawału, Święta Walentynki oraz Świąt Wielkanocnych. Współpracujący nauczyciele i uczniowie dowiedzą się na temat kulturowych różnic w obchodzeniu i spędzaniu w/w świąt i zwyczajów.
Dzieci będą brały udział w różnego rodzaju aktywnościach w celu wykonania określonego zadania dotyczącego w/w zwyczajów.
Zadania te zostaną określone indywidualnie dla każdego z etapów.

Projekt będzie składał się z różnych etapów:
-Etap I: Ustalenie czasu i zadań dotyczących różnych etapów projektu (listopad 2012).

-Etap II: Poinformowanie i zapoznanie wszystkich zainteresowanych z projektem (listopad 2012).

-Etap III: Wymiana informacji pomiędzy partnerskimi szkołami na temat obchodzonego święta za pomocą różnych środków medialnych (Prezentacja Power Point, film, list elektroniczny, zapisanie informacji na stronie internetowej lub blogu itd.)
Wykonanie zaplanowanych zadań i przedstawienie ich w postaci elektronicznej (publikacja na stronie internetowej przedszkoli partnerskich, na stronie TwinSpace, itp.) –
(Grudzień 2012- Maj 2013).

-Etap IV: Wykonanie porównawczego blogu na temat podobieństw i różnic w obchodzonych świętach.) –
(Grudzień 2012- Maj 2013).

Cele:

•Nawiązanie znajomości z dziećmi z innych krajów Unii Europejskiej.
•Poznanie i zrozumienie różnych sposobów obchodzenia tych samych świąt.
•Docenianie i poszanowanie różnych zwyczajów i obyczajów, charakterystycznych dla danego kraju.
•Dzielenie się informacją dotyczącą różnic kulturowych.
•Wzbogacenie słownictwa związanego z danymi świętami, obyczajami i zwyczajami.
•Doskonalenie umiejętności obserwowania, spostrzegawczości
i wyciągania wniosków i dzielenie się nimi z innymi.
•Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
•Zrozumienie i docenienie korzyści płynących z partnerstwa.
•Zachęcenie dzieci do nauki języków obcych przez stworzenie okazji i możliwości do komunikacji w języku angielskim.
•Rozwijanie u dzieci zainteresowania kulturą, tradycjami i zwyczajami innych krajów i wzbogacanie wiedzy na ich temat.
•Zapoznanie z warunkami nauki i życia w kraju partnerskim.
•Poznanie nowych technologii związanych z wykonywaniem projektu, komputer, kamera, aparat fotograficzny, Skype,
•Aktywne uczestnictwo i wspólna praca w poszczególnych zadaniach wynikających z partnerskiego projektu.
•Wzmocnienie więzi rodzinnych.
•Rozwijanie zdolności plastycznych przez wykonywanie prac
w różnych technikach artystycznych dotyczących zadanego tematu.
•Doskonalenie odpowiedzialności i umiejętności starannego wykonania pracy/zadania.
•Doskonalenie umiejętności muzycznych i rytmicznych.
•Rozwijanie umiejętności wspólnej pracy w grupie.

Zadania na I część projektu- Święta Bożego Narodzenia.
Lp. Zadanie Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
1.
-Nawiązanie kontaktu ze szkołą partnerską, -Integracja dzieci, poznanie dzieci
i nauczycieli ze szkoły partnerskiej (Email, kontakt poprzez stronę eTwinning, wysłanie listów elektronicznych przedstawiających przedszkole i dzieci.

październik-listopad 2012

1.
Wykonanie i wysłanie kartek Świątecznych przez dzieci ze współpracujących przedszkoli.

30.11.2012
Nauczycielki ze współpracujących grup przedszkolnych.

2.
Bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje:
- rozmowy nawiązujące do tematyki;
- opowiadanie na podstawie ilustracji, wierszy;
- odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć dzieci.

Przygotowanie przedstawienia „Jasełka Bożonarodzeniowe”:
- opracowanie scenariusza,
- przydział ról,
- przygotowanie scenografii,
- przygotowanie strojów.

03-07.12

3.
Wykonywanie ozdób choinkowych i dekoracji:
- prace dowolne lub według wzoru;
- dekorowanie choinki ozdobami;
- udział chętnych dzieci w wykonywaniu dekoracji świątecznych;

05.12.2012

4.
6 grudnia – wizyta Świętego Mikołaja:
- nawiązanie do postaci Mikołaja i legendy z nim związanej;
- spotkanie z Mikołajem;
- obdarowanie dzieci prezentami (nowe zabawki do przedszkola);

6.12.2012

5.
Pieczenie pierników w przedszkolu:
- zapoznanie dzieci z przepisem;
- zakup potrzebnych produktów;
- zgromadzenie niezbędnych przyborów i naczyń;
- przydział obowiązków i pokaz ich wykonania;
- przygotowanie ciasta;
- formowanie różnych kształtów pierników;
- pieczenie w piekarniku (osoba dorosła);
- dekorowanie pierników;
- degustacja.

10-14.12

6.
-Skype-konferencja z dziećmi
z partnerskiego przedszkola, przedstawienie się i klasy, śpiewanie kolęd, wymiana życzeń, pozdrowień.

- Podsumowanie I części projektu-Święta Bożego Narodzenia, wykonanie PPP na temat zrealizowanych zadań, umieszczenie informacji, zdjęć i filmów na stronach internetowych przedszkoli, blogu, wykonanie gazetki w przedszkolach, sprawozdanie.

17-21.12


Zadania na cały projekt:

1. Utworzenie kalendarza Świąt, uroczystości i zwyczajów na każdą porę roku dotyczącą projektu.

2. Poznawać i wymieniać się informacjami na temat Świąt
i związanych z nimi zwyczajów.

3. Dzielić się wiadomościami za pomocą elektronicznych
i wizualnych form przekazu (PPP, film, gazetki, itp.)

4. Przekazywać wiedzę na temat zwyczajów za pomocą różnych form pisanych, plastycznych i muzycznych i ruchowych (opowieści, bajki, podania, piosenki, kolędy, taniec, przedstawienia, gry i zabawy, przepisy, listy, kartki, itp.

5. Dzielić się wiedzą za pomocą bloga, interaktywnej wideo-konferencji na Skypie, forum, itp.

6. Po każdym zadaniu wykonać prezentację Power Point lub Video Media w sposób ciekawy, pokazującą i porównującą zebrane informacje.

7. Prowadzić szczegółowy blog projektu, pokazujący dotychczasową współpracę.

Kalendarz programu:

I. Święta Bożego Narodzenia (grudzień).
II. Karnawał (styczeń-luty).
III. Święta Wielkanocne (kwiecień).
IV. Pomiędzy trzema głównymi częściami projektu, partnerskie przedszkola będą pracować nad tradycyjnymi zwyczajami, charakterystycznymi dla danego kraju, np.

Styczeń:
•New Year (1st)
•Twefth night (5th)
•Plough Monday

Luty:
•Candlemas Day (1st)
•St Valentines Day (14th)

Marzec:
•St David's Day (1st) (Wales)
•St Patrick's Day (17th) (Ireland)

Inne tradycje (Luty/Marzec/Kwiecień):
•Shrove Tuesday (Pancake Day)
•Mothering Sunday
(UK Mothers Day)

Kwiecień:
•April Fool's Day (1st)
•St George's Day (23rd) (England)

Maj:
•May Day (1st)
•Rochester Sweeps Festival
•Two Bank Holidays
•Whistun

Oczekiwane rezultaty:

Zawarcie przyjaźni, wymiana pomysłów na realizację działań edukacyjnych projektu. Poznawanie oraz stosowanie nowych technik ICT oraz zdobywanie podstawowych umiejętności komunikowania przez Skype.

Ukształtowanie w dzieciach poczucia przynależności do UE.

Stworzenie montażu słowno -muzycznego, liczne prace plastyczne oraz prezentacje i filmy.

Zaangażowanie do udziału w projekcie rodziców dzieci.

Efekty naszej współpracy będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej naszych przedszkoli oraz na portalu eTwinning - TwinnSpace oraz w dzienniku projektu.

Wiedzą uzyskaną podczas projektu zamierzamy podzielić się z innymi uczniami naszych szkół przygotowując dla nich informacje, zdjęcia itp. dotyczące zwyczajów i tradycji świątecznych partnera.

Uczniowie zaangażowani w projekt będą mieli pogłębioną wiedzę na temat państwa w którym mieści się szkoła partnerska i zachęci ich to to większego zainteresowania się jeszcze innymi krajami.

Ocena dzieci:
Materiały i programy wykorzystane w projekcie:
Sposób komunikowania się i wymiany informacji:

Podstawowe zadania:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.