X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2732
Dział: Gimnazjum

Program koła teatralnego

Program pobudza uczniów do aktywności twórczej, wskazuje ich zdolności i umiejętności, pomaga je rozwijać. Opierając się o aktywizujące metody nauczania, prowokuje do działania, zaciekawia, rozwija zainteresowania uczniów.

Cele programu:
rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, kreatywności,
wyrobienie postaw twórczych: samodzielności, wytrwałości, rzetelności w pracy, obowiązkowości,
uczenie współdziałania, wysłuchania racji drugiej strony,
przygotowanie do autoprezentacji,
uwrażliwienie na piękno literatury i teatru,
wyzwalanie naturalnej spontaniczności w wyrażaniu własnego „ja” poprzez posługiwanie się dźwiękiem, ruchem, słowem, mimiką, gestykulacją,
przygotowywanie przedstawień teatralnych, służących poznaniu pracy aktora, reżysera, choreografa, inscenizatora,
motywowanie do tworzenia własnej poezji, epiki lub dramatu,
wyjazdy do teatru, opery, filharmonii i kina,
zachęcenie do właściwej formy spędzania wolnego czasu.

Zadania:
1.Udział w Konkursie Recytatorskim ,,Liść Dębu”, zorganizowanym przez Dębnowski Ośrodek Kultury.
2.Przygotowanie kabaretu uświetniającego szkolną uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych.
3.Reprezentowanie szkoły i miasta Dębna w Wojewódzkim Konkursie ,,Pasje regionu” w ramach realizacji ścieżki regionalnej.
4.Udział w miejsko - gminnym konkursie na przedstawienie o tematyce profilaktycznej w kategorii gimnazjum.
5.Warsztaty z autoprezentacji.
6.Przygotowanie przedstawienia dla najmłodszych, np. z okazji Dnia Dziecka. Zaprezentowanie go podczas festynu dla dzieci uczęszczających do przedszkola i ich rodziców.

Liczba godzin: 2 razy po 2 godziny w tygodniu, razem: 4 godz. Konieczne jest utworzenie dwóch grup, które pracują osobno liczących po 10 uczestników.

Osoby współuczestniczące: członkowie koła dziennikarskiego, muzycznego.

Sposób rekrutacji: ogłoszenie na terenie szkoły, indywidualne rozmowy z uczniami, dyskusja na ten temat na lekcji języka polskiego.

Sposób dokumentowania:
prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych,
publikowanie artykułów do lokalnej prasy („Merkuriusz Dębnowski”),
informowanie o swojej działalności na stronie internetowej szkoły,
przysyłanie informacji do Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie w celu zamieszczenia w aktualnościach.

Liczba uczestników: 20 uczniów (łącznie)

Tematyka zajęć:
1.Poznajmy się – spotkanie integracyjne uczniów deklarujących uczestnictwo w zajęciach koła. Autoprezentacja.
2.Wyzwalanie naturalnej spontaniczności w wyrażaniu własnego „ja” poprzez posługiwanie się dźwiękiem, ruchem, słowem, mimiką, gestykulacją.
3.Przygotowanie scenariusza przedstawienia o tematyce profilaktycznej. Bank pomysłów dotyczący charakteryzacji postaci, doboru rekwizytów, scenografii.
4.Dobór ról do możliwości głosowych członków koła. Próba czytana przedstawienia. Opracowanie ruchu scenicznego.
5.Próba przedstawienia. Doskonalenie umiejętności śpiewu. Obywanie się z mikrofonem.
6.Próba przedstawienia. Ćwiczenia emisji głosu. projektowanie strojów i dekoracji.
7.Doskonalenie umiejętności techniki gry aktorskiej – próba przedstawienia.
8.Przygotowanie sygnału dźwiękowego na wejście i wyjście (zwiastun muzyczny). Próba przedstawienia.
9.Próba generalna w strojach. Ostatnie przygotowania do występu na uroczystości rocznicy powstania Klubu Abstynenta w Dębnie.
10.Próba wygłoszenia utworów własnego autorstwa – przygotowania dotyczące Wieczoru poetyckiego organizowanego w Bibliotece Miejskiej w Dębnie.
11.Turniej sztuki recytatorskiej „Liść Dębu” - dobór repertuaru, ćwiczenia dykcyjne, pomysły na recytację.
12.Doskonalenie umiejętności recytacji prozy i poezji. Przygotowania do turnieju sztuki recytatorskiej „Liść Dębu”.
13. Przygotowanie scenariusza szkolnych jasełek. Opracowanie ścieżki dźwiękowej do przedstawienia. Zawiązanie współpracy ze szkolnym kołem muzycznym.
14. Podział ról zgodnie z predyspozycjami uczniów. Ćwiczenia w wygłaszaniu tekstu przed publicznością, aby ograniczyć tremę.
15. Próba przedstawienia. Projektowanie strojów i dekoracji. Ćwiczenia intonacyjno - dykcyjne.
16. Świadomość mowy ciała: planowanie ruchu scenicznego, gestów, panowanie nad emocjami (mimiką twarzy). Próba przedstawienia.
17. Wspólna próba z zespołem muzycznym. Przygotowanie oprawy uroczystego spotkania.
18. Próba generalna przedstawienia. Wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, dopełniających widowisko.
19. Świadomość ,,mowy ciała”. Pantomima.
20. Przydział ról do przedstawienia autorskiego. Próba czytana.
21. Próba przedstawienia, dobór rekwizytów, ruch sceniczny.
22.Próba przedstawienia. Ćwiczenia dykcyjne. Opracowanie ścieżki dźwiękowej.
23.Próba przedstawienia. Projektowanie strojów dla występujących.
24.Pokaż mi swój kostium, a powiem Ci, czy jesteś gotowy. Próba kostiumowa.
25.Próba generalna przedstawienia. Ostatnie wskazówki.
26.Bank pomysłów, dotyczących udziału w Wojewódzkim Konkursie ,,Pasje regionu”
27.Opracowanie scenariusza przedstawienia, zgodnie z regulaminem ,,Pasje regionu”.
28.Przydział ról do prezentacji własnego miejsca zamieszkania w inscenizacji konkursowej. Próba czytana.
29. Próba przedstawienia. Opracowanie muzyczne wykonywanego utworu. Praca nad dykcją.
30. Projektowanie strojów. Dobór rekwizytów. Doskonalenie umiejętności pięknego wygłoszenia swojej roli z pamięci.
31.Próba przedstawienia. Opracowanie choreografii do wykonywanego utworu muzycznego.
32.Przygotowania do wyjazdu na Szkolną Giełdę Turystyczną. Próba przedstawienia.
33.Wizualizacja naszych wyobrażeń o bohaterach, czyli próba przedstawienia w przygotowanych kostiumach.
34.Sami o sobie, czyli co inni powinni wiedzieć o kole teatralnym. Redagowanie artykułu na stronę internetową szkoły.
35.Przygotowania do turnieju recytatorskiego, organizowanego przez Dębnowski Ośrodek Kultury, pod hasłem ,,Liść dębu”. Wybór repertuaru.
36.Doskonalenie umiejętności recytatorskich. Wygłaszanie z pamięci utworów poetyckich i prozatorskich.
37.Przygotowanie scenariusza na kolejną uroczystość ślubowania klas pierwszych. Bank pomysłów. Redagowanie tekstu głównego.
38.Uzupełnianie scenariusza tekstem pobocznym. Projektowanie strojów. Dobór muzyki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.