X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27298
Dział: Gimnazjum

W świecie reklamy. Przygotowujemy projekty reklam. Scenariusz zajęć

mgr Aniela Hołodniak Gimnazjum nr 3

Scenariusz lekcji języka polskiego w drugiej klasie gimnazjum

Czas realizacji: 90 minut

TEMAT: W świecie reklamy. Przygotowujemy projekty reklam.

CELE LEKCJI:
1. Uczniowie poznają zasady gier językowych stosowanych w tworzeniu haseł reklamowych, w oparciu o nie tworzą własne hasła.
2. Uczestnicy zajęć formułują definicję, podają cechy i zadania reklamy.
3. Uczniowie dyskutują na temat roli etyki i kultury słowa w reklamie.
4. Młodzież przygotowuje własne kampanie reklamowe lub projekty reklam.
METODY: praca z tekstem, dyskusja, burza mózgów, zajęcia praktyczne
ŚRODKI: podręcznik Świat w słowach i obrazach kl. 2, arkusze szarego papieru,
przybory do rysowania, wycinki prasowe
FORMA: praca indywidualna i w zespołach


PRZEBIEG LEKCJI:
1. Wybrani uczniowie prezentują zadanie domowe- notatkę z tekstu Reklama- czyli o sztuce
namawiania ( podręcznik str. 305-307 ), próbują odpowiedzieć na pytane co to jest sztuka
namawiania i czemu ona służy.
2. Wszyscy zapisują temat lekcji, pod nim wynotowują cechy i zadania reklamy.
1. Uczniowie zostają podzieleni na grupy, każda z grup czyta tekst Jana Miodka Co lubię
i czego nie lubię ( w reklamie ) i wypisuje w dwukolumnowej tabeli przykłady haseł,
które aprobuje autor oraz te przez niego negowane. Przedstawiciele grup prezentują
efekty pracy wraz z objaśnieniem autora dotyczącym językowej poprawności reklam.
2. Każda z grup otrzymuje wycinki prasowe z reklamami produktów wraz z poleceniem
podzielenia ich w tabeli według kryteriów językowych ( podobnie jak te z tekstu Miodka )
5. Po przedstawieniu efektów ćwiczenia nauczyciel wywołuje dyskusję na temat etyki
i kultury słowa we współczesnej reklamie, uczestnicy dzielą się uwagami.
6. Uczniowie w grupach wykonują ćwiczenie 1/310 i formułują wnioski dotyczące
warunków skuteczności reklamy; układają własne hasła reklamowe.
7. Metodą burzy mózgów uczniowie wymieniają jak najwięcej typów towarów i usług,
które można reklamować oraz miejsc, gdzie te reklamy się pojawiają. Zostają one
zanotowane w zeszytach.
8. Nauczyciel zadaje grupom przygotowanie własnego projektu reklamy na arkuszu
szarego papieru. Projekt ma zawierać nazwę produktu, oryginalne hasło reklamowe,
rysunek dowolną techniką, przeznaczenie produktu, adresata projektu oraz formy jego promowania ( dla ułatwienia można wskazać uczniom kategorie produktów i usług,
np. kosmetyki, samochody, turystyka, artykuły spożywcze ).
9. Zajęcia kończy podsumowanie tematu; uczniowie na kolorowo zapisują w zeszytach
czego reklama nie powinna ( np. zawierać fałszywych informacji, gorszyć, obrażać,
straszyć, manipulować ).

ZADANIE DOMOWE: Na podstawie wykonanego na lekcji projektu przygotuj krótką
prezentację (5-10 minut ) wybranego produktu lub usługi na klasowy
konkurs Nasza reklama ( zadanie dla grup ).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.