X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27224
Dział: Gimnazjum

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
W GIMNAZJUM

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

• Kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i zachęcanie do działalności na rzecz szkoły;
• Kształtowanie postaw obywatelskich, idei poszanowania drugiego człowieka;
• Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie do harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2014/ 2015

• Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
• Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
• Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
• Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
• Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
• Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
• Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej;

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

1 WRZESIEŃ
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
1. Organizacja kampanii przedwyborczej.
2. Demokratyczne wybory.
3. Wybór opiekunów S.U i przewodniczącego S.U.
4. Organizacja pracy S.U
Propagowanie idei demokratycznych wyborów.
Dzień Chłopaka 30.09.2014
1. Dyskoteka – organizacja oprawy muzycznej.
2. Wykonanie gazetki okolicznościowej.
3. Przygotowanie konkursów integracyjnych, przedstawienia, zabaw.
Integracja środowiska uczniowskiego.
Ustalenie planu pracy S.U.
1. Przydzielenie zadań do realizacji.
2. Środki informacji – tablica S.U i jej aktualizacja.
Stworzenie ram podejmowanych działań.
Integracja środowiska uczniowskiego.
Sprzedaż cegiełek edukacyjnych na konto fundacji
„ Pomóż i Ty”
1.Przekazanie pieniędzy na konto fundacji „Pomóż i Ty”
. .Uwrażliwianie na pomoc potrzebującym.
Integracja środowiska uczniowskiego.


2. PAŹDZIERNIK
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2014
1. Udział w akademii szkolnej.
2. Uroczyste życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
3. Wykonanie gazetki okolicznościowej.
Kształtowanie postaw szacunku dla pracy nauczycieli i pracowników obsługi.
Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza”
1. Przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji
2. Zbiórka monet.
Uwrażliwianie na pomoc potrzebującym.
Dzień Papieża - Jana Pawła II 16.10.2014
1. Udział w przygotowaniu akademii szkolnej.
2. Przygotowanie dekoracji i gazetki okolicznościowej.
Kształtowanie wzorów postaw osobowy.
Ukazywanie autorytetów godnych naśladowania.
Halloween 31.10.2014
1.Konkurs halloween na najbardziej oryginalne przebranie, na najstraszniejszy film nakręcony przez uczniów.
2.Wykonanie gazetki okolicznościowej.
Integracja środowiska uczniowskiego.
Kształtowanie szacunku dla innych kultur.

3. LISTOPAD
Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2014
1. Udział młodzieży w uroczystym apelu.
2. Przygotowanie gazetki okolicznościowej.
Poszerzanie wiedzy na temat historii kraju.
Dzień wróżb - ,,Andrzejki” w naszej szkole 29.11.2014
1. Dyskoteka andrzejkowa.
2.Wróżby i zabawy andrzejkowe.
3.Przygotowanie krótkiego programu artystycznego.
4. Przygotowanie gazetki okolicznościowej.
Upowszechnianie zwyczajów i wróżb andrzejkowych.

4 GRUDZIEŃ
Mikołajki 06.12.2014
1. Obdarowywanie się prezentami w klasach.
Integracja środowiska młodzieżowego.
Przy wigilijnym stole – pomoc w organizacji uroczystości świątecznych
w szkole
1. Przygotowanie kartek świątecznych dla pracowników szkoły.
2. Wykonanie gazetki okolicznościowej.
3. Pomoc w przygotowaniu jasełek
4. „Szansa na sukces” – konkurs kolęd i pastorałek.
5. Wigilie klasowe.
Pielęgnowanie polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.
Integracja środowiska uczniowskiego.

5 STYCZEŃ
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 23 Finał
1. Włączenie się w akcję zbiórki pieniędzy.
2. Licytacja.
3. Wykonanie gazetki okolicznościowej.
Uwrażliwianie na pomoc potrzebującym.
Integracja środowiska uczniowskiego.

6 LUTY
Dzień Świętego Walentego 14.02.2015
1. Zorganizowanie poczty walentynkowej.
3. Wybór Walentynki i Walentego.
4. Konkurs na najpiękniejsze życzenia dla ukochanej osoby.
5. Dyskoteka walentynowo- karnawałowa.
6. Wykonanie gazetki okolicznościowej. Integracja środowiska uczniowskiego.
Podsumowanie pracy S.U.
1. Sprawozdania z półrocznej działalności
Ewaluacja podjętych działań.
Bezpieczne Ferie 2015
1.Apel dotyczący bezpieczeństwa uczniów w czasie ferii zimowych.
2.Wykonanie gazetki.
Integracja środowiska uczniowskiego.
Ogłoszenie wyników w nauce za I semestr w roku szkolnym 2014/2015
1.Zestawienie średniej zachowania i wyniki nauki poszczególnych klas.
2. Wyróżnienie uczniów z najwyższą średnią ocen.
Tworzenie pozytywnego klimatu wokół osiągnięć uczniów i klas.

7 MARZEC
Międzynarodowy Dzień Kobiet 08.03.2015
1. Kwiaty i życzenia dla kobieti dziewcząt naszej szkoły.
2.Współtworzenie części artystycznej.
3.Wykonanie gazetki okolicznościowej. Kształtowanie postaw szacunku dla pracy nauczycieli i pracowników obsługi
Witamy wiosnę 21.03.2015
1. Ogólnoszkolna impreza dla klas I – III.
2. Festiwal Projektów Edukacyjnych
3. Rajd, gry, zabawy sportowe, ognisko. Wdrażanie uczniów do podejmowania odpowiedzialnych zadań (od pomysłu do realizacji).
Dzień Świętego Patryka- Święto Irlandii
1. Konkurs międzyszkolny na najciekawszy plakat oraz prezentację multimedialna przybliżające nam to święto. Integracja środowiska uczniowskiego

8 KWIECIEŃ
Tradycje wielkanocne dawniej i dziś.
1. Świąteczne spotkanie -życzenia wielkanocne.
2. Wykonanie gazetki okolicznościowej. Pielęgnowanie polskich tradycji związanych z obchodami świąt Wielkiej Nocy.
Światowy Dzień Zdrowia 07.04.
Dzień Ziemi 22.04.
1. Udział młodzieży w apelu okolicznościowym. Rozpowszechnianie ważnych wydarzeń i tradycji.

9 MAJ
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
1. Udział młodzieży w apelu okolicznościowym.
2. Wykonanie gazetki.Poszerzanie wiedzy na temat historii kraju
Dzień Europy
1. Udział młodzieży w przedstawieniu o tematyce unijnej.
2. Współpraca ze Szkolnym Klubem Europejskim
Upowszechnianie tradycji związanych z Unią Europejską

10 CZERWIEC
Festyn rekreacyjno – sportowy z okazji Dnia Dziecka
1. Imprezy okolicznościowe
związane z tym świętem - ognisko.
2. Sportowe rozgrywki
między klasowe, zabawy i konkursy.
Wdrażanie uczniów do podejmowania odpowiedzialnych zadań (od pomysłu do realizacji). Zasada ”fair play”
Dzień rodziny
1.Wykonanie gazetki z okazji dnia rodziny
Integracja środowiska uczniowskiego.
Kiermasz podręczników.
1.Zapoznanie z zasadami sprzedaży podręczników. Zorganizowanie kiermaszu.
Przygotowania do zakończenia roku szkolnego.
Podsumowanie pracy za rok szkolny
2014/2015.
1. Napisanie sprawozdania,
nagrodzenie najbardziej
aktywnych uczniów.
Wnioski do dalszej pracy.

II. Prace ciągłe wykonywane w czasie całego roku szkolnego:

• Zagospodarowanie gazetki ściennej.
• Wywieszanie aktualnych ogłoszeń i gazetek na tablicy informacyjnej.
• Organizacja dyskotek szkolnych.
• Organizacja zebrań dla członków Samorządu Uczniowskiego.
• Dbałość o porządek wokół siebie ( wokół szkoły, wokół własnego miejsca w klasie). Wspomaganie nauczycieli w czasie dyżurów, kontrola obuwia zmiennego, pilnowanie porządku w czasie imprez szkolnych.
• Współpraca ze szkolnym Klubem Europejskim i LOP.
• Sprzedaż cegiełek edukacyjnych na konto fundacji „Pomóż i Ty”

Opracowali opiekunowie SU w roku szkolnym 2014/ 2015

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.