X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27188
Przesłano:

Test wiedzy z chemii - zajęcia laboratoryjne

Imię i nazwisko........................................

NA ROZWIĄZANIE TESTU MASZ 20 MINUT.

POWODZENIA

Zadanie 1
Dobierz odpowiedni sprzęt do dokładnego odmierzania objętości roztworów, zawierających
stężone ługi:
A. pipeta z nasadką, rękawice, okulary
B. cylinder o odpowiedniej objętości
C. biureta, wyciąg, okulary
D. pipeta z nasadką lub gruszką, rękawice
Zadanie 2
Podczas pracy w głębokich zbiornikach niebezpieczeństwo dla pracowników może stanowić:
A. siarkowodór
B. ditlenek siarki
C. tlenek azotu
D. tlenek węgla
Zadanie 3
Zejście do kanału ściekowego w celu pobrania próbek wymaga aby zespół pobierający liczył co najmniej dwie osoby. Jest to uzasadnione ze względu na:
A. skażenie materiału pobieranego
B. bezpieczeństwo pobierającego
C. konieczność wspólnego pobierania
D. konieczność odpowiedniego zabezpieczenia próbki
Zadanie 4
Do gaszenia pożarów wywołanych zwarciem instalacji elektrycznej należy używać
A. gaśnicy pianowej
B. gaśnicy proszkowej
C. wody z hydrantu
D. piasku
Zadanie 5
Jednostką gęstości jest:
A. g/cm3
B. g/cm
C. g/cm2
D. g/dm
Zadanie 6
Ile miligramów [mg] zawiera jeden gram [g]?:
A.100 mg
B. 10000mg
C. 1000mg
D. 1000000mg
Zadanie 7
Ile mikrogramów [µg] zawiera jeden gram [g]?:
A.100 µg
B. 10000µg
C. 1000µg
D. 1000000µg
Zadanie 8
Ile prób glebowych pobieramy do stworzenia próby ogólnej [nie pochodzi ona z użytków zielonych oraz z gleb ekologicznych]?
A.20
B.15
C.30
D.40
Zadanie 9
Barograf to:
A. rodzaj barometru ze zdolnością do rejestracji dokonywanych pomiarów ciśnienia
B. rodzaj barometru do pomiarów ciśnienia
C. rodzaj barometru
D. rodzaj barometru do pomiarów podciśnienia
Zadanie 10
Manometr to:
A. przyrząd do pomiaru ciśnienia
B. przyrząd do pomiaru nadciśnienia
C. przyrząd do pomiaru podciśnienia
D. przyrząd do pomiaru podciśnienia i nadciśnienia
Zadanie 11
Przedstawienie pojęcia za pomocą obrazka to:
A. piktogram
B. piknometr
C. piktograf
D. piktogran
Zadanie 12
Urządzenie służące do mierzenia gęstości cieczy, w którym wykorzystuje się siły wyporu, z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe to:
A. areometr
B. aerometr
C. aeromer
D. areomer
Zadanie 13
NaOH, KOH, Ca (OH)2 to:
A. zasady dobrze rozpuszczalne w wodzie
B. zasady słabo rozpuszczalne w wodzie
C. zasady nierozpuszczlane w żadnym rozpuszczalniku nieorganicznym
D. zasady nierozpuszczalne w wodzie
Zadanie 14
Pracując z fenoloftaleiną stosuję:
A. rękawiczki, maskę i fartuch
B. rękawiczki i fartuch
C. rękawiczki i maskę
D. fartuch
Zadanie 15
W przypadku poparzenia dłoni rozcieńczonym roztworem kwasu siarkowego (VI):
A. wkładam ją pod strumień zimnej wody i dzwonię po lekarza
B. wkładam ją pod strumień letniej wody i dzwonię po lekarza
C. wkładam ją pod strumień wody i dzwonię po lekarza
D. dzwonię po lekarza
Zadanie 16
Miareczkując wyznaczam:
A. objętość substancji
B. stężenie substancji
C. masę substancji
D. temperaturę substancji
Zadanie 17
W miareczkowaniu analitem nazywamy:
A. substancję miareczkowaną
B. substancję miareczkującą
C. substancję dodawaną w celu określenia pH roztworu
D. substancję dodawaną w celu zobojętnienia roztworu
Zadanie 18
Popularnym wskaźnikiem stosowanym w celu identyfikacji kwasów jest:
A. oranż metylowy
B. oranż etylowy
C. oranż propylowy
D. oranż etylenowy
Zadanie 19
Wybierz szkło laboratoryjne:
A. pipeta, bagietka, kolba stożkowa, zlewka, biureta, probówka
B. pipeta, bagietka, kolba stożkowa, zlewka, biureta, próbówka
C. pipeta, bagietka, kolba stożkowa, statyw, biureta, probówka
D. pipeta, bagietka, nasadka na pipetę, zlewka, biureta, probówka
Zadanie 20
Prawidłowe podgrzewanie substancji w probówce polega na:
A. ostrożnym mieszaniu jej zawartości wylotem od siebie
B. ostrożnym mieszaniu jej zawartości wylotem do siebie
C. ostrożnym mieszaniu jej zawartości wylotem do lub od siebie
D. ostrożnym mieszaniu jej zawartości

LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.