X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27167
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan wychowawczy dla klasy gimnazjalnej - semestr pierwszy

Lekcja 1
Temat:Moje wakacje.
Cel edukacyjny:
-integrowanie się z klasą
Osiągnięcia ucznia:
-potrafi opowiedzieć o swoich przeżyciach
-zna zasady bezpieczeństwa

Lekcja 2
Temat: Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy.
Cel edukacyjny:
-rozwijanie umiejętności współżycia w grupie, w szkole, klasie
-wyrabianie poczucia odpowiedzialności
Osiągnięcia ucznia:
-potrafi zaopiniować kolegę/ koleżankę na kandydata samorządu klasowego,
-zna roczny plan pracy

Lekcja3
Temat:Metoda projektu edukacyjnego- przybliżenie regulaminu uczestnictwa w projekcie, wskazówki przy wyborze tematu.
Cel edukacyjny:
-zwiększenie świadomości na temat metody projektu edukacyjnego
-zdolność trafnego wyboru tematu projektu
Osiągnięcia ucznia:
- prawidłowo pracuje nad stworzeniem projektu

Lekcja4
Temat:Fobie wśród młodych.
Cel edukacyjny:
-zwiększenie świadomości o fobiach
-przybliżenie problemu fobii
-poznanie różnych rodzajów fobii
Osiągnięcia ucznia:
-definiuje termin: fobia
-wymienia przykłady najczęściej spotykanych fobii
-wie, że musi stale pracować nad tym, aby samemu nie stać się niewolnikiem jakiejś fobii

Lekcja5
Temat:Klasowy Dzień Chłopca.
Cel edukacyjny:
- Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
Osiągnięcia ucznia:
- potrafi włączyć się w organizowanie imprezy klasowej

Lekcja6
Temat:Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem?
Cel edukacyjny:
-poznanie prostych sposobów na bycie szczęśliwym
Osiągnięcia ucznia:
-wie, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia
-potrafi dostrzegać pozytywy w drugim człowieku

Lekcja7
Temat:Rola autorytetów w życiu człowiek.
Cel edukacyjny:
-poznanie terminu: autorytet
-kształtowanie poszanowania siebie i drugiego człowieka
Osiągnięcia ucznia:
-rozumie siebie i drugiego człowieka
-potrafi poszanować siebie i innych
-potrafi wzbudzić w sobie refleksję: kto jest dla niego ważny, na kim się wzoruje?

Lekcja8
Temat:Jak radzić sobie ze stresem?
Cel edukacyjny:
-uświadomienie sobie, że stres jest częścią naszego życia
-poznanie technik radzenia sobie ze stresem
Osiągnięcia ucznia:
-zna sposoby radzenia sobie ze stresem

Lekcja9
Temat:Moje sposoby na osiąganie lepszych wyników w nauce.
Cel edukacyjny:
-poznanie sposobów na lepsze przyswajanie wiedzy
Osiągnięcia ucznia:
-zna sposoby na efektywniejsze przyswajanie wiedzy

Lekcja10
Temat:Czy warto okazywać uczucia?
Cel edukacyjny:
-dostrzeganie potrzeby okazywania uczuć
-rozpoznawanie rodzaju uczuć
Osiągnięcia ucznia:
-umie określić rodzaje uczuć, wskazać pozytywne i negatywne
-wie, że uczucia mają wpływ
na rozwój psychiki człowieka
-dostrzega potrzebę okazywania uczuć

Lekcja11
Temat:Klasowe andrzejki.
Cel edukacyjny:
- Kultywowanie tradycji andrzejkowych,
- kształtowanie umiejętności organizacji imprezy klasowej
Osiągnięcia ucznia:
- potrafi włączyć się w organizowanie imprezy klasowej,
- zna tradycje andrzejkowe

Lekcja12
Temat:Tradycje Bożonarodzeniowe.Wigilia klasowa.
Cel edukacyjny:
- Kształtowanie nawyków troski o tradycje rodzinne,
- poznanie symboliki ozdób bożonarodzeniowych,
- wykonanie ozdób bożonarodzeniowych
- kształcenie umiejętności organizacji wigilii klasowej
Osiągnięcia ucznia:
- Zna rodzinne tradycje bożonarodzeniowe,
- zna symbolikę ozdób bożonarodzeniowych,
- potrafi wykonać dowolne ozdoby świąteczne,
-potrafi zorganizować wigilię, dzieląc się sprawiedliwie obowiązkami,
- potrafi właściwie zachować się przy stole wigilijnym

Lekcja 13
Temat:Samoocena zachowania.
Cel edukacyjny:
- umiejętność samooceny i samokrytyki
Osiągnięcia ucznia:
- potrafi ocenić swoje zachowanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.