X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27165
Przesłano:

Symbole Narodowe - hymn i godło. Scenariusz zajęć w klasie 1

Scenariusz zajęć w klasie Id

Temat: SYMBOLE NARODOWE: GODŁO I HYMN.

Czas trwania: 90 minut
Prowadzący: mgr Barbara Golian

Cele:
- kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości;
- rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi;
- kształtowanie postaw patriotycznych.

Cele operacyjne:
uczeń:
- słucha legendy o „Lechu, Czechu i Rusie”, wypowiada się na jej temat, ustala kolejność wydarzeń;
- słucha „Mazurka Dąbrowskiego” i uczy się pierwszej zwrotki i refrenu;
- układa tekst hymnu z rozsypanki „wersowej”, w razie potrzeby korzysta z tekstu zawieszonego na tablicy;
- rozwiązuje krzyżówkę, odczytuje i zapisuje hasło;
- rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią;
- koloruje godło wg kodu.

Metody pracy: pogadanka, oglądowa, zajęć praktycznych.
Formy pracy: zbiorowa, w parach, indywidualna.
Środki dydaktyczne: tekst legendy o „Lechu, Czechu i Rusie”; nagranie „Mazurka Dąbrowskiego”, tekst hymnu do wywieszenia, rozsypanka „wersowa” , krzyżówka, tekst zadania matematycznego z treścią, godło do pokolorowania według kodu, plan wydarzeń legendy do ułożenia wg kolejności.


Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie legendy o „Lechu, Czechu i Rusie”, swobodne wypowiedzi na temat treści legendy, dociekanie, dlaczego w godle Polski jest orzeł; ustalenie kolejności wydarzeń.
2. Słuchanie opowiadanie nauczyciela na temat flagi i hymnu Polski.
3. Słuchanie „Mazurka Dąbrowskiego” i nauka pierwszej zwrotki i refrenu.
4. Układanie w parach hymnu z rozsypanki.
5. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem.
6. Rozwiązywanie zadania matematycznego z treścią.
7. Kolorowanie godła według kodu.
8. Praca domowa: ułożyć i ponumerować wg kolejności wydarzeń plan legendy o „Lechu, Czechu i Rusie”, wkleić do zeszytu. Nauczyć się opowiadać legendę.

Załączniki:

Justyna Bednarek
Legenda o Lechu, Czechu i Rusie
Było to dawno temu. Tu, gdzie dziś jest Polska,
rosły gęste lasy. Trzej bracia, Lech, Czech i Rus,
wyruszyli w poszukiwaniu miejsc na swoje osady.
Pewnego dnia dotarli do wzgórza, na którym stał
ogromny dąb. W jego konarach uwił gniazdo orzeł.
Gdy usłyszał rżenie koni, wzbił się w powietrze.
Biały ptak na tle czerwonego zachodu słońca wyglądał
naprawdę pięknie. Lech zawołał braci i powiedział:
– Ten ptak jest znakiem, na który czekałem. Podoba mi się
tutaj, ziemia jest żyzna, las pełen zwierząt. W tej okolicy
chcę zbudować swój gród.
I tak się stało. Bracia się rozdzielili. Czech pojechał
na południe, a Rus – na wschód.
Lech, w miejscu, w którym zobaczył orła, założył gród
nazwany Gnieznem. Na godło zaś wybrał właśnie orła.

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za Twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Rozwiąż zadanie:

Treść zadania:
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 pojechali na wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie. Na zamówioną lekcję muzealną pojechało: z klasy Ia – 5 uczniów, z klasy Ib – 4, z klasy Ic – 3 a z klasy Id – 7. Ilu uczniów z klas pierwszych pojechało na wycieczkę?

Działanie........................................

Odpowiedź: Na wycieczce było...............uczniów z klas pierwszych.

Legenda - plan wydarzeń.

Lech, Czech i Rus wyruszają w poszukiwaniu ziemi pod swoje państwa.

Bracia, znużeni podróżą, znajdują rozległą dolinę z wieloma małymi jeziorami i drzewami. Na jednym z nich założył swe gniazdo orzeł.

Lech, zainspirowany widokiem lecącego orła na czerwonym tle zachodzącego słońca, wymyśla dla swojego przyszłego państwa takie samo godło.

Lech zakłada w okolicach żyznej doliny swoje pierwsze miasto – Gniezno.

Pozostali bracia zostawiają Lecha i jego ludzi w dolinie, a sami idą dalej: Czech na południe, aby później założyć Czechy, a Rus na wschód, aby kiedyś założyć Rosję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.