X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27015
Przesłano:

Program zimowiska szkolnego

Głównym założeniem programu ZIMOWISKO SZKOLNE’2015 „Potrafię więcej” jest stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego, społecznego, estetycznego, moralnego oraz rozwijanie twórczych i aktywnych postaw u dzieci i młodzieży.
Uczniowie poprzez udział w wielorakich formach aktywności – zajęciach warsztatowych, kulinarnych, plastycznych i komputerowych, mają możliwość stworzenia czegoś nowego, własnego i unikatowego, co przysłuży się do podniesienia własnej samooceny w zakresie własnych możliwości i predyspozycji oraz wpłynie na kształtowanie ich poczucia własnej wartości i rozbudzanie wiary w możliwości osiągnięcia sukcesu.
Niniejszy program opracowany został w taki sposób, by zapewnić uczniom wszechstronny rozwój w sferze emocjonalno – ruchowej i wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Treści ujęte w programie oddziałują na wszystkie sfery aktywności poznawczej uczniów, dzięki wykorzystaniu metod aktywizujących, angażujących różnorodne sfery percepcji.
Mając na uwadze zbawienny wpływ aktywnego wypoczynku i sportu dla naszego organizmu, jak również pozytywne efekty stosowania zróżnicowanych i aktywizujących form oddziaływania na wychowanków naszej szkoły, zdecydowano również o sportowym charakterze planowanego przedsięwzięcia.
Niniejszy program nawiązuje do założeń edukacji prozdrowotnej. Uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych, natomiast jadłospis ustalony wspólnie z intendentką szkolną oraz prowadzone z uczniami pogadanki promują zdrowy styl odżywiania /w trakcie zimowiska uczniowie mają zapewnione 2 posiłki dziennie/.

Program kładzie również nacisk na kształcenie umiejętności pracy w grupie, jest interdyscyplinarny, rozwija umiejętności ponadprzedmiotowe.

UDZIAŁ NASZYCH WYCHOWANKÓW W ZORGANIZOWANYM WYPOCZYNKU ZIMOWYM ZAGWARANTUJE IM ATRAKCYJNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO ORAZ BĘDZIE ALTERNATYWĄ DLA PATOGENNYCH CZYNNIKÓW OTOCZENIA.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Program ZIMOWISKO SZKOLNE’2015 „Potrafię więcej” jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II oraz uczniów Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu.
Grupa uczestnicząca w zajęciach jest zróżnicowana wiekowo, uczniowie mają od 6 do 22 lat.
Program zimowiska realizowany będzie w ciągu pierwszego tygodnia ferii zimowych, w dniach od 16 lutego do 20 lutego 2015 roku.
Czas trwania zajęć szczegółowo opisany został w Harmonogramie Zimowiska 2015.
Organizator: Małgorzata Wasielewska
Osoby wspomagające: ...
Czynności przygotowawcze: pozyskanie środków materialnych i finansowych od sponsorów

CELE PROGRAMU:
• Zorganizowanie uczniom czasu wolnego oraz zapewnienie im opieki w czasie ferii zimowych,
• kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
• rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwienie nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie,
• kształtowanie poczucia własnej wartości i rozbudzanie wiary w możliwości osiągnięcia sukcesu,
• wzrost samooceny uczniów w zakresie własnych możliwości i predyspozycji,
• uświadamianie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego
i psychicznego,
• promowanie zdrowego stylu odżywiania,
• ukazanie nowych sposobów samorealizacji oraz rozwijanie zainteresowań uczniów,
• doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie – rozwijanie umiejętności porozumiewania się i współpracy w grupie rówieśniczej,
• wyrabianie u uczniów poczucia „zdrowej rywalizacji” podczas zabaw sportowych
i rekreacyjnych,
• ukazywanie wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań, koleżeństwa i przyjaźni,
• rozwijanie kreatywnej osobowości ucznia, poszerzanie jego wiedzy, wzbogacenie słownictwa
i twórczej aktywności,
• kształtowanie u uczniów prawidłowych postaw i zachowań w miejscach użyteczności publicznej,
• doskonalenie umiejętności samoobsługowych oraz samodzielności.

TREŚCI PROGRAMU ZIMOWISKA OBEJMUJĄ:
-Zajęcia warsztatowe:
• warsztaty rękodzieła: tworzenie witraży ze szkła, filcowanie wełny oraz wykonywanie ozdób z filcu,
• warsztaty muzyczne,
• warsztat z zakresu plastyki obrzędowej,
• warsztaty dziennikarskie;
-Gry i zabawy rozwijające pamięć, logikę oraz wielorakie zdolności i umiejętności
-Gry i zabawy sportowe
-Zajęcia kulinarne
• Wspólne przygotowywanie śniadań,
• Pieczenie ciasteczek,
• Pieczenie chleba,
• Nakrywanie do stołu, sprzątanie po posiłku.
-Projekcja filmu na dużym ekranie;
-Zajęcia plastyczne;
-Zajęcia komputerowe;
-Udział uczniów w konkursach wychowawczych: „JESTEM KOLEŻEŃSKI I BEZINTERESOWNY”, „Z KULTURĄ ZA PAN BRAT”

ZASADY PRACY:
• Wzajemnej życzliwości,
• systematyczności,
• stopniowania trudności,
• twórczego działania,
• aktywnego i świadomego działania,
• kształtowania pozytywnych wzmocnień.

BIBLIOGRAFIA:
-Zawadzka, „Czas wolny, odpoczynek”, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6, 1989
-R. Szepke, „Wypoczynek z rodziną”, Warszawa 1976
-J. Święcicka, „Gry i zabawy”, Poznań 2000.

* załącznik

HARMONOGRAM „ZIMOWISKA 2015”

Poniedziałek: 8.30 – 12.30
-Zajęcia kulinarne – pieczenie ciasteczek
-Wyjście do kina

Wtorek: 8.30 – 12.00
-Warsztaty rękodzieła – filcowanie wełny oraz tworzenie witraży
-Gry i zabawy edukacyjne

Środa: 8.30 – 12.00
-Warsztaty muzyczne
-Gry i zabawy sportowe

Czwartek: 8.30 – 12.00
-Zajęcia kulinarne – pieczenie chleba
-Spotkanie z kulturą ludową – warsztat z zakresu plastyki obrzędowej
-Gry i zabawy sportowe

Piątek: 8.30 – 12.30
-Warsztaty dziennikarskie
-Zajęcia plastyczne oraz komputerowe

*Każdego dnia zapewniamy dziecku śniadanie, obiad oraz napoje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.