X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26959
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Czy matematyka może być ciekawa? Projekt edukacyjny

KARTA PROJEKTU

1. Temat projektu :

Czy matematyka może być ciekawa?

2. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna :

Bożena Piwko

3. Cel główny projektu:

• ukazanie interesującego i ciekawszego oblicza matematyki oraz jej związków z różnymi dziedzinami życia

4. Cele szczegółowe:

• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów matematyką
• ukazywanie piękna otaczającej nas rzeczywistości i odzwierciedlonych w niej zagadnień i pojęć matematycznych
• uczenie planowania czynności, systematyczności i samodzielności w wykonywaniu zadań
• rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji niezbędnych do pracy, ich selekcji
• samodzielne zdobywanie wiedzy oraz wykorzystanie już posiadanej
• rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania
• kształcenie umiejętności publicznych wystąpień

Działania Uczniowie odpowiedzialni Terminy realizacji Informacja
o wykonaniu
Zapoznanie z istotą projektu – sformułowanie tytułu projektu

12.04.2014
Zadanie wykonano w terminie
Wyszukiwanie ciekawostek i dowcipów matematycznych na stronach internetowych

05 – 09.05.2014

Zadanie wykonano w terminie
Wyszukiwanie rebusów i krzyżówek matematycznych

12 – 16.05.2014
Zadanie wykonano w terminie
Porządkowanie i selekcjonowanie zebranych materiałów

19 – 20.05.2014

Zadanie wykonano w terminie
Przygotowanie prezentacji multimedialnej, planszy z rebusami i krzyżówkami oraz sprawozdania (wystąpienia ustnego)

21 – 30.05.2014

Zadanie wykonano w terminie

5. Planowanie etapów realizacji projektu:

• Określenie celów projektu.
• Planowanie działań zgodnych z wybranym problemem i celami projektu.
• Realizacja działań.
• Ustalenie formy publicznej prezentacji rezultatów projektu.
• Publiczna prezentacja.

6. Czas realizacji: 12.04 - 30.05.2014r.

7. Wielkość grupy: 4 uczniów

8. Źródła do wykorzystania w realizacji zadań:
a) ludzie (kto?) – nauczyciel-bibliotekarz
b) instytucje ---------------
c) inne – narzędzia TIK: przeglądarka i wyszukiwarka internetowa, programy komputerowe – PowerPoint, poczta elektroniczna – komunikowanie się uczeń - nauczyciel

9. Terminy konsultacji z nauczycielem:

Terminy Temat Uczestnicy konsultacji Podpis nauczyciela
12.04.2014 Ustalenie celów i zadań do wykonania w trakcie projektu
16.05.2014 Udzielanie wskazówek dotyczących wykonywania poszczególnych zadań
27.05.2014 Omówienie wykonanych zadań
30.05.2014 Ustalenie sposobu prezentacji projektu

10. Termin prezentacji: 13.06. 2014r.

11. Sposób prezentacji:
• prezentacja multimedialna o ciekawostkach matematycznych
• rozwiązywanie przez zgromadzoną publiczność przygotowanych rebusów i krzyżówek
• wystąpienie ustne – czytanie dowcipów matematycznych

12. Kryteria oceny:
• Sprawozdanie z projektu
• Wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie (plansze z rebusami i krzyżówkami)
• Sposób prezentacji projektu (prezentacja multimedialna, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek, wystąpienie ustne)
• Praca zespołowa i indywidualna
• Samoocena uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.