X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26908
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Tydzień w przedszkolu - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia
przeprowadzonego przez Annę Andrychowską w grupie dzieci 4-letnich
w dniu 07.01.2015r.

Temat tygodnia: „Ty dzień za tygodniem”
Temat dnia: „Tydzień w przedszkolu”

Cele ogólne:
kształcenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich,
kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji wiersza,
rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu - kolejność dni w tygodniu,
doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia,

Cele szczegółowe:
Dziecko

potrafi uważnie słuchać,
wyodrębnianie nazw dni tygodnia,
potrafi z pomocą wymienić dni tygodnia zgodnie z kolejnością występowania,
rozróżnia symbole i sylwety przyporządkowane do dni tygodnia,
potrafi posługiwać się w działaniu wyobraźnią,
wie jak należy bezpiecznie poruszać się w zabawie,
Cele wychowawcze:
uczestniczy w zabawach organizowanych przez nauczyciela dających dziecku satysfakcję i radość,
współdziała z innymi dziećmi,
potrafi integrować się z grupą,
Metody pracy:

1. Tradycyjne:
czynna: ćwiczenia i zadania stawiane dzieciom,
słowna: rozmowa, wiersz, pogadanka,
oglądowa: pokaz,
2. Aktywizujące:
elementy pedagogiki zabawy, elementy muzykoterapii,
Formy pracy:

indywidualna,
zbiorowa,
Środki dydaktyczne:
wiersz G. Waśkiewicz „Koncert”, wiersz I. Dziubek „Gimnastyka dni tygodnia”, sylwety
do wiersza, CD z dowolną muzyką, Wyprawka Plastyczna (Tropiciele.Czterolatek), różnokolorowe balony dla każdego dziecka, bębenek, sylwety serca dla każdego dziecka, naklejki motywacyjne Słoneczka, tekst o niedzielnym odpoczynku.
Czas trwania zajęcia: 20 min.
Miejsce zajęcia: sala przedszkolna.
PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Powitanie dzieci wierszykiem z pokazywaniem:
Wszystkich pięknie witam Was,
na zabawę nadszedł czas,
w prawo krok, w prawo krok,
teraz obrót uścisk rąk.
Już rączkami klap, klap, klap,
już nóżkami tup ,tup ,tup,
w prawo krok, w prawo krok,
teraz obrót, uścisk rąk.

2. „Koncert” G. Waśkiewicz - gimnastyka buzi i języka.
Wybiła dwudziesta godzina /Kilkakrotnie wypowiadamy: „bimmm, bammm, bimmm, bammm”, przedłużając głoskę.
Wieczorny koncert się zaczyna.
Gitarzysta uderza w struny,/ Dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu.
pianista przebiera palcami, / Dotykamy czubkiem języka kolejno zębów
górnych i dolnych.
włączył się z bębnem perkusista /Kląskamy językiem.
i skrzypek ze swymi skrzypcami. /Przeciskamy przez zbliżone zęby język do przodu i do tyłu, drapiemy go zębami.
Instrumenty gromko grają,
a wokalistki śpiewają:
„la, la, la, /Powtarzamy „la, la, la”.
lo, lo, lo, /Powtarzamy „lo, lo, lo”.
li lo li lo, /Powtarzamy „li, lo, li, lo”.
o, o, o, /Powtarzamy „o, o, o”.
lu, lu, lu, /Powtarzamy „lu, lu, lu”.
tli, tlo, tla”/ Powtarzamy „tli, tlo, tla”.
Niech ten koncert trwa i trwa.
3. „Gimnastyka dni tygodnia”- słuchanie wiersza I. Dziubek inscenizowanego
przez nauczyciela.
Gimnastyka dni tygodnia

Gimnastyka – dobra sprawa,
co dzień wszystkim radość sprawia.
Gdy niedziela się zaczyna,
Trening tydzień rozpoczyna.
W poniedziałek dwa podskoki,
Wtorek lubi kroki w boki.
Środa kręci dwa kółeczka,
No a w czwartek jaskółeczka.
W piątek szybko dwa przysiady,
A sobota robi ślady.
I tak przez tydzień cały,
Dni tygodnia wciąż szalały!
Rozmowa na temat treści wiersza kierowana pytaniami nauczyciela. Informuje on również dzieci, że jest siedem dni tygodnia. Na tablicy umieszcza siedem postaci: każda postać to jeden dzień tygodnia. Dzieci przeliczają liczebnikami dni tygodnia (1, 2, 3...), a następnie za pomocą nazw
dni tygodnia (poniedziałek, wtorek...). Nauczyciel informuje, że ostatnim dniem tygodnia
jest niedziela – to dzień odpoczynku, w tym dniu nie ma gimnastyki. Następnie mówi jeszcze raz wiersz, dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia gimnastyczne.
4. „Siedem”-zabawa ruchowa
Dzieci przy melodii dowolnej piosenki swobodnie biegają po sali. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i wykonują zadanie gimnastyczne (przysiad, skłon, podskok, tupnięcie nogą) – siedem razy, jednocześnie wymieniając dni tygodnia: dzieci robią przysiady, mówiąc: poniedziałek, wtorek...– jeden przysiad to jeden dzień tygodnia. Można zmieniać tempo: wolno – szybko.
5. „Dni tygodnia”- wykonanie zadania z Wyprawki Plastycznej -wypychanie i naklejanie elementów.
6. „ Balonowy tydzień”- zabawa ruchowa.
Każde dziecko otrzymuje inny kolor balonu i przypisaną mu nazwę dnia tygodnia. W rytm taktu wystukiwanego na bębenku przez nauczyciela dzieci chodzą po całej sali trzymając swoje balony. Gdy nauczyciel przestaje wystukiwać rytm dzieci kucają,a on pokazuje kartonik z odpowiednim kolorem wówczas dziecko, które posiada balon tego samego koloru wstaje i mówi nazwę dnia tygodnia, którym jest. Wszyscy powtarzają po nim. Zabawę można wzbogacić by wspólnie powiedzieć dni sąsiadujące (poprzedni i następny).
7. „ Niedzielny odpoczynek”-zabawa relaksacyjna.
Dzieci kładą się na podłodze i z zamkniętymi oczami wyobrażają sobie to co cichym głosem opowiada nauczyciel. Nauczyciel przygotowuje sobie tekst dotyczący niedzielnego dnia.
8. „Cały tydzień” – zabawa rytmiczno – ruchowa.
Dzieci klaszczą w ręce sylabizując razem z nauczycielem nazwy poszczególnych dni tygodnia. Następnie obracają się drobnymi kroczkami wokół własnej osi mówiąc: „to jest cały tydzień”, wymawiając ostatnie słowo wykonują dwa podskoki w miejscu.
9. „Mój ulubiony dzień tygodnia”-zabawa językowa.
Dziecko na tablicy gdzie umieszczone są nazwy i postaci dni tygodnia sylwetą serca zaznacza swój ulubiony dzień tygodnia i krótko uzasadnia swój wybór.
10. Ewaluacja zajęć:
Nauczyciel dziękując za udział w zajęciach wręcza dzieciom słoneczne naklejki będące motywacją do dalszej aktywności.

opracowała: Anna Andrychowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.