X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26907
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kogo spotkasz zimą w lesie? Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia z edukacji społeczno-przyrodniczej
przeprowadzonego przez Annę Andrychowską w grupie dzieci 4-letnich
w dniu 10.12.2014 r.

Temat tygodnia: „Pomagamy zwierzętom”.
Temat dnia: „Kogo spotkasz zimą w lesie?”

Cele ogólne:
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących w środowisku naturalnym.
Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwiązywaniu problemów, doskonaleniu sprawności umysłowych.
Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
Wyzwalanie różnych form aktywności.
Cele szczegółowe:
Dziecko
potrafi przyporządkować ilustracje zimowych mieszkań zwierząt do odpowiednich zwierząt,
wie, w jaki sposób wybrane leśne zwierzęta przygotowują się do zimy,
poznaje warunki panujące w lesie w czasie zimy,
zdaje sobie sprawę z niesienia pomocy zwierzętom w czasie zimy,
zna zwierzęta leśne,
kształtuje opiekuńczą postawę wobec ptaków i zwierząt leśnych.
wie jak wygląda paśnik i czym dokarmiamy zwierzęta,
potrafi słuchać i reagować na sygnały nauczyciela,
buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji na ilustracji,

Cele wychowawcze:
uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych,
uczestniczy w zabawach organizowanych przez nauczyciela dających dziecku satysfakcję
i radość,
współdziała z innymi dziećmi,
potrafi integrować się z grupą,
Metody pracy:

1. Tradycyjne:
czynna: ćwiczenia i zadania stawiane dzieciom,
słowna: rozmowa, dialog,
oglądowa: pokaz,ilustracja
2. Aktywizujące:
elementy pedagogiki zabawy, elementy muzykoterapii,
Formy pracy:

indywidualna,
zbiorowa,
Środki dydaktyczne:
ilustracja przedstawiająca zimę w lesie, sylwety zwierząt, opaski na głowę z szablonem zwierzęcia leśnego, obrazki z przysmakami, skoczna muzyka, trzy koperty, ilustracje przedstawiające zimowe domy leśnych zwierząt,
Czas trwania zajęcia: 20 min.
Miejsce zajęcia: sala przedszkolna.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. „Powitanie” zabawa integracyjna:
„Klasnę w ręce i nic więcej,
Wznoszę nogę nad podłogę,
Potem drugą wznoszę nogę,
Mały wydech, potem wdech,
Witam Ciebie: cześć, cześć, cześć”
2. „Zima w lesie”- ćwiczenia słownikowe z wykorzystaniem ilustracji.
Poznanie nazw zwierząt oraz ich wyglądu. Nauczyciel na tablicy umieszcza ilustrację lasu zimą oraz sylwety jego mieszkańców. Dzieci wymieniają nazwy zwierząt, które znają. Opowiadają, co się dzieje na obrazku. Nauczyciel kieruje rozmową zadając pytania. Zadaniem dzieci jest odpowiadanie całymi zdaniami poprawnymi gramatycznie
oraz przyczepienie odpowiednich sylwet do ilustracji.
3. „Przy paśniku”- zabawa ruchowa.
Dzieci kładą się na dywanie. Na sygnał nauczyciela chodzą na czworakach po całej sali
i udają różne leśne zwierzęta (sarny, zające itd.)
4. „Przysmaki zwierząt”- zabawa dydaktyczna.
Dzieci siedzą na okręgu koła, każde dziecko wybiera jakim chce być zwierzęciem leśnym, zakłada na głowę opaskę z wybranym zwierzęciem. Nauczyciel włącza muzykę i dzieci spacerują po „lesie”. Na przerwie w muzyce nauczyciel pokazuje obrazki z jednym pokarmem. Dzieci-zwierzęta, które lubią to jeść podchodzą do nauczyciela.
Wszyscy sprawdzają czy wybór pożywienia jest poprawny.
5. „Miś”- zabawa ruchowa wg M. Barańskiej
Spaceruje bury miś / dzieci pojedynczo spacerują po sali
kogo misio spotka dziś? / zatrzymują się, rozglądają wokoło
Może Kasię?, może Krzysia? / pokazują dziewczynkę, potem chłopca
Nie! Drugiego spotkał misia!/ Witają się uściskiem z innym dzieckiem
6. „Czyj to dom?”- zabawa dydaktyczna.
Dziecko wybiera 1 spośród 3 kopert. Wyciąga z niej sylwetę zwierzęcia i podaje jego nazwę. Umieszcza sylwetę obok ilustracji, która przedstawia jego zimowy domek.
7. „Lisy do norki”- zabawa ruchowa.
Dzieci zwijają się w kuleczki - są małymi liskami. Gdy nauczyciel pokazuje emblemat słonka wychodzą ze swoich norek i szukają pożywienia. W wybranym momencie nauczyciel pokazując kolejny symbol-śniegowego płatka- daje znak by dzieci udały się
do swoich norek.
8. Ewaluacja zajęć:
Dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczyciel dziękuje za wspólnie spędzony czas, zabawę
i aktywność a także kieruje do nich następujące słowa: „wiemy, jakie mogą być miny: smutne, wesołe, chmurne, znudzone. Proszę, aby wasze miny pokazały mi, czy podobała wam się dzisiejsza zabawa”.

opracowała: Anna Andrychowska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.