X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26876

Ćwiczenia ogólnorozwojowe - próba gibkości - konspekt wychowania fizycznego dla klasy III

Ćwiczenia ogólnorozwojowe – próba gibkości - konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy III

Data:

Prowadzący:

Klasa:

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe – próba gibkości

Cele ogólne:
• wdrażanie do stosowania się do reguł obowiązujących w zabawach i ćwiczeniach,
• wdrażanie do współdziałania w zespole,
• wdrażanie do szybkiego i sprawnego poruszania się.
Materiały dydaktyczne:
• piłki gumowe.

Bibliografia:
Brzózka J., Hamak K., Izbińska K., Jasiocha A., Went W.: Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1–3.


Przebieg lekcji:

1. Zbiórka, sprawdzenie gotowości do zajęć, omówienie zasad bezpieczeństwa.
2. Zabawa ożywiająca „Berek mostek”.
Uczniowie biegają, uciekając przed berkiem, który stara się schwytać uciekających. Dziecko złapane zmienia się w „mostek”, tzn. przyjmuje pozycję w skłonie podpartym (na czworakach). Ten, kto chce uratować „dziecko mostek”, musi przejść pod nim.
3. Zabawa ruchowa „Piłka w tunelu”.
Uczniowie dobierają się w zespoły trzyosobowe. Dwoje dzieci przyjmuje pozycję w siadzie skrzyżnym twarzą do siebie. Trzeci uczestnik zabawy między nimi przyjmuje pozycję skłonu podpartego, tworząc „tunel”. Na sygnał N. siedzący toczą do siebie piłkę pod „tunelem” w określonym przez niego czasie. Po upływie 15 sekund następuje zamiana ról.
4. Zabawa skoczna „Natarcie”.
Uczniowie ustawieni są na linii startu. Na sygnał, dzieci, skacząc na jednej nodze, starają się jak najszybciej dostać do mety i przyjąć tam określoną pozycję wyjściową, np. siad klęczny, klęk podparty. Wygrywa ten, kto najszybciej wykona zadanie.
5. Ćwiczenia rozluźniające, uspokajające, wyprostne – zabawa „Instruktor”.
Dzieci w kole przyjmują pozycję w siadzie skrzyżnym. Wyznaczone przez N. dziecko odwraca się od pozostałych. Spośród pozostałych siedzących dzieci N. wybiera to, które będzie pokazywało ćwiczenia zespołowi. Zespół ma za zadanie naśladować jego ruchy. Wybrany wcześniej przez N. uczeń odwraca się i ma za zadanie odgadnąć, czyje ruchy naśladują pozostali – kto jest „instruktorem”.
6. Zbiórka, podsumowanie zajęć.
Opracowanie: Justyna Dudek-Cholewa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.