X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26875
Przesłano:

Znaki przestankowe - konspekt zajęć

Poznanie znaków interpunkcyjnych (kropka, przecinek, wykrzyknik, znak zapytania, myślnik oraz dwukropek) - konspekt dla klas I-III szkoły podstawowej

Data:

Prowadzący:

Klasa:

Temat: Poznanie znaków interpunkcyjnych (kropka, przecinek, wykrzyknik, znak zapytania, myślnik oraz dwukropek)

Cele główne:
• poprawne pisanie znaków interpunkcyjnych;
• rozpoznawanie znaków interpunkcyjnych w tekście;
• poprawne stosowanie poznanych znaków interpunkcyjnych;
• odpowiednie dobieranie znaków interpunkcyjnych do treści zdania;
• stosowanie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania.

Cele operacyjne:
• uczeń zna litery;
• uczeń zna budowę zdania;
• uczeń potrafi wyrażać swoje stany emocjonalne za pomocą intonacji.

Metody: pokazowa, słowna

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
• szablony ze znakami interpunkcyjnymi;
• fragment bajki O smoku wawelskim Czesława Janczarskiego;
• wiersz Znaki przestankowe Juliana Tuwima.

Bibliografia:
Janczarski J.: O smoku wawelskim. Wyd. I. Łódź 1985.
Lenkiewicz K.: Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I – III. Wyd.3. Warszawa 1999.


Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe. (3 min.)
2. Nauczyciel przypomina uczniom poznane znaki pisma (litery) oraz informuje uczniów, iż do znaków pisma zalicza się także znaki interpunkcyjne. (7 min.)
3. Nauczyciel czyta uczniom wiersz Jana Brzechwy „Znaki przestankowe”; sugeruje uczniom, aby zwrócili uwagę na występujące w wierszu znaki przestankowe, czyli inaczej znaki interpunkcyjne. (4 min.) – zał. nr 1.
4. Uczniowie wymieniają znaki interpunkcyjne obecne w wierszu.(2 min.)
5. Nauczyciel prezentuje uczniom szablony ze znakami interpunkcyjnymi i zawiesza je na tablicy: (5 min.) – zał. nr 2.
. kropka
, przecinek
: dwukropek
- myślnik
! wykrzyknik
? znak zapytania
„” cudzysłów
6. Nauczyciel pokazuje uczniom, w jaki sposób należy zapisywać znaki interpunkcyjne. (2 min.)
7. Nauczyciel zaznacza, że tylko niektóre znaki interpunkcyjne powinny znajdować się na końcu zdania (kropka, wykrzyknik, znak zapytania).
(1 min.)
8. Nauczyciel pisze zdania na tablicy, a zadaniem uczniów jest dobranie do nich odpowiednich znaków interpunkcyjnych. ( 4 min.)
• Nie depcz trawników
• O której godzinie zrobimy zbiórkę
• Wojtek z Krzysiem pojechali na wycieczkę
9. Nauczyciel rozdaje dzieciom tekst z fragmentem bajki Czesława Janczarskiego „O smoku wawelskim”. Zadaniem dzieci jest wyodrębnienie z tekstu znaków interpunkcyjnych. (8 min.) - zał. nr 3.

Załamuje ojciec dłonie,
biedna matka we łzach tonie.
Skuba myślał aż do zmroku”
„Nie oddam ci Kasi, Smoku!”

- Dokąd idziesz, dzielny Skubo?
-Chcę ratować Kasię lubą. –
Do Wieliczki szedł noc całą
I sól w worze przyniósł białą.

10. Nauczyciel czyta fragment bajki, zwracając uwagę na odpowiednią intonację zdania i zaakcentowanie znaków interpunkcyjnych. (5 min.)
11. Nauczyciel wskazuje na podstawie w/w bajki, iż myślniki stosowane są w dialogach.
Natomiast cudzysłów zaznacza się w momencie, gdy przytacza się słowa danej
osoby. (2 min.)
12. Podsumowanie lekcji – nauczyciel razem z uczniami wskazuje na szablony i głośno powtarzają poznane znaki interpunkcyjne.(2 min.)

Opracowanie: Justyna Dudek-Cholewa

Zał. nr 1

Jan Brzechwa

ZNAKI PRZESTANKOWE

Prowadziły dziś rozmowę
Rożne znaki przestankowe.
Rzekł dwukropek: „Mógłbym przysiąc,
Że tu jest dwukropków tysiąc.
Bo beze mnie nie ma zdania...”
„A bez znaku zapytania?...”
„Też pomysły – rzekł cudzysłów –
Śmiać się można z tych pomysłów,
Bo kto czytał różne wiersze,
Wie, że mam w nich miejsce pierwsze”

„O, przepraszam, - rzekł przecinek –
Mógłbym wziąć to za przecinek,
Bez przecinka nie ma zdania...”
„A bez znaku zapytania?...”
„Niezły konik, niezły zbytnik! –
zirytował się wykrzyknik –
Nie chcę chwalić się przed nikim,
Ale jestem wykrzyknikiem!”
Myślnik leżąc myślał smutnie,
A tu średnik wdał się w kłótnie:
„Jak ze wszystkich zdań, wynika,
Nie ma wiersza bez średnika.
Bez średnika nie ma zdania...”
A bez znaku zapytania?...”
Kropka słysząc te hałasy
Sprowadziła dwa nawiasy:
„Cni panowie, zacne panie,
Zamykamy całe zdanie!
Koniec! Kropka! Odpoczynek!”
„Znów przecinek!”
Rzekł przecinek.
zał. nr 2
. kropka

, przecinek

: dwukropek

- myślnik

! wykrzyknik

? pytajnik

„” cudzysłów


Zał. nr 3

Załamuje ojciec dłonie,
biedna matka we łzach tonie.
Skuba myślał aż do zmroku:
„Nie oddam ci Kasi, Smoku!”

- Dokąd idziesz, dzielny Skubo?
- Chcę ratować Kasię lubą. –
Do Wieliczki szedł noc całą
I sól w worze przyniósł białą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.