X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26768
Przesłano:

Ocena śródroczna ucznia klasy I

OCENA ŚRÓDROCZNA UCZNIA KLASY I
imię i nazwisko
EDUKACJA SPOŁECZNA, ZACHOWANIE
Współpracuje w zespole i bawi się w grupie, zna i stosuje zwroty grzecznościowe, przestrzega, ma problemy z przestrzeganiem ustalonych reguł/ zasad/, wywiązuje się ze swoich obowiązków, zna i przestrzega zasad bezpiecznej pracy i zabawy, pomaga innym, kończy rozpoczętą pracę, potrafi właściwie zachować się w różnych miejscach i sytuacjach, pracuje samodzielnie, we właściwym tempie, oczekuje pomocy
EDUKACJA POLONISTYCZNA
Wypowiada się, używając bogatego słownictwa, opowiada historyjki obrazkowe, wypowiada się pełnymi zdaniami na wskazany temat, czyta: głoskami, sylabami, wyrazami, czyta poprawnie znany tekst, czyta ze zrozumieniem, prawidłowo pisze i łączy litery, dokonuje analizy głoskowej i sylabowej wyrazów, zna pojęcie głoski i litery, wymienia samogłoski, układa wyrazy i zdania z rozsypanek, przepisuje bezbłędnie, dba o estetykę pisma, aktywnie uczestniczy w zajęciach, wciela się w role, z pamięci recytuje wiersze.
EDUKACJA MATEMATYCZNA:
Ustala równoliczność porównywanych zbiorów, klasyfikuje obiekty wg podanej cechy, określa kierunki i położenie przedmiotów, poprawnie przelicza i dolicza, porównuje liczby, stosuje liczby porządkowe, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie....., na konkretach, w pamięci, układa i rozwiązuje proste zadania z treścią
EDUKACJA MUZYCZNA:
śpiewa piosenki, odtwarza rytm, słucha i bawi się przy muzyce, aktywnie uczestniczy w zajęciach
EDUKACJA PLASTYCZNA:
Przynosi na zajęcia potrzebne materiały i narzędzia, często zapomina, pracuje twórczo i z zaangażowaniem, kończy rozpoczętą pracę, dba o estetykę wykonywanej pracy
EDUKACJA PRZYRODNICZA:
Rozpoznaje i nazywa poznane rośliny i zwierzęta, zna zagrożenia ze strony zwierząt, potrafi pomóc zwierzętom przetrwać zimę, dokonuje obserwacji, podejmuje próby wnioskowania, zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych
EDUKACJA TECHNICZNA:
pracuje wytrwale, kończy rozpoczętą pracę, jest przygotowana/y/ do zajęć, dba o estetykę wykonywanej pracy, utrzymuje ład i porządek wokół siebie, działa zgodnie z instrukcją, wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach i korzystać ze środków komunikacji
WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA:
aktywnie i zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach, poprawnie wykonuje ćwiczenia, ma problemy z wykonywaniem niektórych ćwiczeń, przestrzega ustalonych zasad, współpracuje w zespole, potrafi cieszyć się ze zwycięstwa, potrafi pogodzić się z poniesioną porażką, dba o higienę osobistą, zna ogólne zasady zdrowego odżywiania, wie, jak należy ubierać się ze względu na pogodę, rozumie potrzebę niesienia pomocy niepełnosprawnym
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:
aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi samodzielnie, z pomocą nauczyciela wykonywać wszystkie, niektóre zadania związane z podstawową obsługą komputera, ma problemy

JĘZYK ANGIELSKI:.......................

RELIGIA:.......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.