X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26717
Przesłano:

Wprowadzenie litery ź, Ź na podstawie wyrazu źrebak. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć – edukacja polonistyczna
Termin –
Prowadząca –
Klasa – I – edukacji wczesnoszkolnej
Krąg tematyczny – Wio, koniku.....
Temat dnia – Ź jak źrebak
Zapis w dzienniku – Wprowadzenie liter ź, Ź na podstawie wyrazu źrebak.

Cele ogólne:
- poznanie litery drukowanej i pisanej ź, Ź
-czytanie i pisanie poznanej litery ź, Ź
- rozwijanie umiejętności kształtnego pisania

Cele szczegółowe – uczeń:
- dokonuje analizy i syntezy słów z głoską ź
- czyta i pisze wyrazy i krótkie zdania z poznanymi literami
- układa zdania z rozsypanki wyrazowej
- samodzielnie pisze zdania wg wzoru

Metody pracy – słowna, pokaz, działalność praktyczna

Formy pracy – zbiorowa, indywidualna – zróżnicowana

Środki dydaktyczne – płyta, ilustracje, rozsypanka zdaniowa, karty pracy, znaczki


Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do tematu.

Przypomnienie, że na tej lekcji poznamy nową literę ź, Ź.

Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel prosi, by zamknęły oczy i posłuchały odgłosów.

Rozmowa – Co słyszeliście?, Jak nazywają się te zwierzęta? Pokażcie je na ilustracjach.

2. Posłuchajcie teraz zagadki (wyodrębnienie podstawowego wyrazu)


Dziecko krowy to małe cielątko
Dziecko kury zwie się kurczątko
Klacz zaś ma małe ....... (źrebiątko)

Wszyscy powtarzają słowo – źrebiątko, źrebię

3. Analiza i synteza słuchowa (głoski, sylaby), wyrazowa - nakładki białe, kolorowe, litery, wyodrębnienie litery ź (źrebię)

Podawanie przykładów z literą ź (pokaz ilustracji, ponieważ może to być trudne dla dzieci).

4. Zabawa – dzieci siedzą, gdy usłyszą wyraz z „ź” wstają, dzielą dany wyraz na głoski, na sylaby z klaskaniem - koźlak, źrebię, źrenica, koźlątko, gałąź, źródełko, paź, źródło, źle, październik. Po zabawie dzieci wracają do ławek.


5. Wyszukiwanie liter drukowanych ź i podkreślanie ich w wyrazach, łączenie z nazwami obrazków, czytanie (indywidualne, wspólne, chłopcy, dziewczynki).


6. Pokaz litery pisanej .

Znacie już literę ź drukowaną, a teraz poznamy pisaną.

Pokaz na tablicy. Dzieci ćwiczą w powietrzu, na ławce, zapisują w zeszycie.


7. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej – praca indywidualna – 3 poziomy:

1. To jest źrebak.
2. To jest mały źrebak.
3. To jest mały i wesoły źrebak.

Odczytanie zdań na poziomach. Sprawdzenie, wklejenie i przepisanie do zeszytu.


8. Dzieci, które skończą szybciej pracę otrzymują kartę pracy – uzupełnianie zdań wyrazami.


9.Zakończenie i posumowanie zajęć.

Jaką poznaliśmy dziś literę? Podajcie przykłady słów z „ź”. Rozdanie nagród – znaczki „Przyjaciel zwierząt”.


10. Praca domowa


Odkodowanie wyrazu, ułożenie i zapisanie zdania - praca zróżnicowana (koźlątko, źrebak,paź)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.