X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26741
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Mnożenie sum algebraicznych - scenariusz zajęć

Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 16.01.2014 r.
Nauczyciel: Leszek Poniatowski
Przedmiot: matematyka

Dział: Wyrażenia algebraiczne
Temat: Mnożenie sum algebraicznych
Ilość godzin: 1

Cele:
Uczeń:
- rozumie pojęcie wyrażenia algebraicznego, jednomianu, wyrazów podobnych
- zna zasady opuszczania nawiasów
- zna zasadę mnożenia sum algebraicznych
- umie mnożyć sumy algebraiczne

Metody:
- aktywizująca
- podająca
- ćwiczenia praktyczne

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- karty pracy (załącznik)

Tok lekcji:
– sprawdzenie listy obecności i zadania domowego,
– przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji,
– nauczyciel wprowadza do tematu lekcji poprzez zadawanie pytań, wykorzystując doświadczenie i aktywność uczniów
– nauczyciel podaje do zeszytów zasadę mnożenia sum algebraicznych,
– ćwiczenia praktyczne z kartami pracy,
– podsumowanie wiadomości,
– zadanie domowe.Podpis nauczyciela: ........................................


Podpis nauczyciela obserwującego: .......................................


Karta pracy
Uprość wyrażenia według podanego wzoru:
(x – 3)(4x + 5) = 4x2 + 5x – 12x – 15 = 4x2 – 7x – 15
2(7x – 3)(5x + 1) = 2(35x2 + 7x – 15x – 3) =70x2 – 16x – 6

a) (8x – 3) (–4x + 4) =
b) (–7 + 2x) (8x – 12) =
c) 4(2x – 1) (2x – 3) =
d) –5(2x – 3) (x – 5) =
e) (7x – 8)(5x – 3) =
f) (–4a – 7)( -3a + 8) =
g) (–1,8x2 – 4)(5x2 – 0,6) =
h) –3(8x – 3)(4x + 7) =
i) 8(7 + 2x)(x – 12) =
j) 9(5 – 4x)(1 + 2x) =
k) 4(2x – 3)(x – 2) – 3(x + 3)(x – 5)=

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.