X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26714
Dział: Gimnazjum

Jestem artystą i odbiorcą sztuki - autorski program zajęć artystycznych w gimnazjum

PLAN PRACY
ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
W GIMNAZJUM
„JESTEM ARTYSTĄ I ODBIORCĄ SZTUKI”
w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie
na okres dwóch lat nauki

Opracowanie: Aneta Koselarz

CELE EDUKACYJNE:
KSZTAŁCENIA
UCZEŃ:
świadomie korzysta ze środków masowego przekazu poprzez wyszukiwanie informacji w Internecie, telewizji, prasie;
jest świadomy zmienności sztuki w zależności od zmian cywilizacyjnych;
formułuje swoje opinie o sztuce oraz działalności plastycznej rówieśników i własnej;
uczy się odbioru, przeżywania dzieł współczesnych artystów;
rozszerza wiedzę o wybranych dziełach plastycznych, utrwala pojęcia języka plastyki;
dostrzega związki plastyki z życiem codziennym i przydatnością w życiu;
poszukuje różnych możliwości ekspresji;
celowo i świadomie stosuje różne środki wyrazu plastycznego;
wykazuje się umiejętnością twórczego myślenia, pomysłowością;
rozróżnia dziedziny sztuki;
zna podstawowe terminy i pojęcia związane ze sztuką;
analizuje dzieła sztuki;
rozwija zdolności manualne, wyobraźnię plastyczną, myślenie twórcze.

WYCHOWANIA

UCZEŃ:
dostrzega dzieła należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury;
jest tolerancyjny wobec odmiennych kręgów kulturowych;
odczuwa potrzebę uczestnictwa w kulturze poprzez zwiedzanie muzeów, galerii, wystaw oraz zabytków architektury;
jest świadomy roli sztuki w życiu człowieka;
rozwija własną kreatywność i twórcze myślenie

TEMAT
LICZBA
GODZ.
TREŚCI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
UCZNIÓW
FORMY REALIZACJI
1. Zapoznanie z programem zajęć artystycznych, sposobem oceniania.

1

Zna program zajęć artystycznych
system oceniania

2. Projektowanie i wykonanie prezentu dla uczniów klasy I gimnazjum z okazji ślubowania (propozycja uczniów).
3

Samodzielnie poszukuje nowych technik do wykonania pracy plastycznej
potrafi dobrać i zastosować wybrane materiały do wykonania pracy aby osiągnąc wrażenie artystyczne.
- zna podstawowe zasady stosowane
przy projektowaniu dekoracji;
- wykonuje elementy dekoracji;
- komponuje całość;- rozumie terminy: akcja plastyczna;
- oprawia własne prace;
- umiejętnie je eksponuje;
- wymienia formy sztuki współczesnej
i wie na czym polegają.
- projektowanie
- praca twórcza
3. Malowanie na szkle.
- Zdobienie szklanych przedmiotów farbami witrażowymi.

2
zasady malowania na szkle, technika;
dobór szablonu do kształtu naczynia
dobór baw
zna technikę malowania na szkle;
potrafi projektować
pracuje twórczo;
- projektowanie;
- praca twórcza

4. Tworzę to, co czuję:

- W świecie dobra, szczęścia, spokoju, ciszy.

- Chaos, smutek, złość, nienawiść.

1
- siła wyrazu barw;
- barwy ciepłe i zimne;
- kompozycja dynamiczna i statyczna;
- ekspresja w dziełach sztuki – analiza
reprodukcji obrazów wybranych
artystów, np. Rembrandta, Goi, Cezanne’a,
Matisse’a, Pollocka, Van Gogha.

- dokonuje podziału barw;
- zna funkcje barw w dziele sztuki;
- potrafi zastosować odpowiednie barwy
do wyrażenia zróżnicowanych uczuć;
- dostrzega ekspresję w analizowanych dziełach.

- analiza reprodukcji
pod względem
barw, siły ekspresji;
- ćwiczenia praktyczne
(malarstwo).

- Prezentacja multimedialna

5. Tworzę to, co widzę:

- Architektura mojej
miejscowości.

- Studium liścia, kwiatka.

- Bliżej, dalej, najdalej.

- Martwa natura z owocami.

- obserwacja jako ważny element tworzenia;- rodzaje perspektywy: zbieżna, barwna, powietrzna;
- barwy lokalne;
- faktura;
- walor;
- głębia w obrazie;
- proporcja w rysunku;
- kontrasty światłocieniowe;
- perspektywa w dziełach wielkich
mistrzów renesansu, realizmu, impresjonizmu;
- martwe natury znanych malarzy: Cezanne,
Ślewiński, Boznańska, Waliszewski,
Witkacy.

- zna rodzaje perspektywy i potrafi je przedstawić w swojej pracy;
- obserwuje zmienność barw
w przestrzeni;
- analizuje fakturę i umiejętnie ją stosuje;
- stosuje walor w pracy twórczej;
- nazywa rodzaje perspektywy
w przykładach dzieł sztuki;
- stosuje właściwe proporcje.
- obserwacja natury,
piękna pejzażu;

realizacja pracy
w plenerze (akwarela,
malarstwo);
- szkic z natury (pastele,
piórko);
- ćwiczenie praktyczne
(kolaż);
- analiza reprodukcji
dzieł artystów różnych
okresów, wykorzystanie tablicy multimedialnej

6. Tworzę to, co sobie
wyobrażam:

- Nierealne drzewo
(np. drzewo przeciwdeszczowe,
przeciwsłoneczne).

- W krzywym zwierciadle
(np. szachownica, wirujące koła, taniec figur).

- Duet z figur geometrycznych.

- znaczenie wyobraźni, kreacji
w twórczości;
- przedstawienie świata marzeń i snów;
- nierealne przedstawienie realnych przedmiotów;
- figury geometryczne jako podstawowy
element obrazu;
- kojarzenie figur geometrycznych
z przedmiotami z otaczającego świata;
- przedstawienie abstrakcyjne;
synteza w dziele sztuki;

kontrast i rytm;

- abstrakcja geometryczna, kubizm (Mondrian, Picasso, Braque).

- odtwarza na płaszczyźnie obrazu
nierealne marzenia i sny;
- dokonuje syntezy realnych przedmiotów;
- dba o estetykę pracy;
- stosuje kontrast barwny;
- przedstawia rytm w swojej pracy;
- umiejętnie wykorzystuje różnorodne techniki.
- analiza reprodukcji;
- praca twórcza
z zastosowaniem
rysunkowych
technik czarno-białych
i kolorowych, kolaż,
techniki mieszane.
7. Nowe media w sztuce:
Fotografowanie aparatem cyfrowym (przyrody, ludzi, architektury)

Składanie prostego filmu.

zasady fotogafowania; komponowanie kadru, oświetlenie, świadomy wybór kolorytu i kontrastu, zbliżenia, powiększenia.
tworzenie fotomontarzy

praca w programie komputerowym Movie Maker

-potrafi samodzielnie zrobić zdjęcie aparatem cyfrowym;

- zna zasady składania filmu z klatek, dodawać dźwięk.

prezentacja zdjęć

- poznanie programu do składania filmów
- pokaz filmów

8. Obrazy na zróżnicowanym podłożu :

- Kwiaty w wazonie.

- Bajkowy świat.

- Podwodny świat.

- przedstawienie abstrakcyjne,
przedstawienie realne;
- podłoża malarskie o zróżnicowanej fakturze;
- ekspresja barw;
- kontrast barwny;
- kontur;
- fantastyka w pracach plastycznych;
- łączenie różnorodnych technik;
- twórczość Chagalla, Dalego, Witkacego, polskich artystów prymitywistów.

- eksperymentuje tworzenie prac na różnych podłożach;
- posługuje się szeroką gamą barw;
- stosuje kontrasty światłocieniowe;
- wykorzystuje ekspresję barw;
- łączy różne techniki w jednej pracy;
- wzbogaca pracę dodatkowymi elementami plastycznymi;
- twórczo pracuje indywidualnie
i w grupie.
- pokaz prac
wykonanych na różnych podłożach (piasek,
papier ścierny, drewno)
- analiza różnych technik;
- praca twórcza
indywidualna i grupowa

9. Kompozycja z suchych liści, traw, kwiatów.

2
- rzemiosło artystyczne ;definicja, gałęzie rzemiosła artystycznego;
- sposoby suszenia roślin, kwiatów;
- bogactwo kształtów, barw, faktur;
- różnorodność zestawienia przygotowanych elementów;
- kolorystyka pracy: wąska i szeroka gama barwna;
- kompozycja centralna, zamknięta;
- technika łączenia klejem na gorąco.

-definiuje pojęcie : rzemiosło artystyczne, zna jego dziedziny;
- komponuje na płaszczyźnie
w sposób przemyślany;
- umiejętnie łączy elementy kompozycji;
- dba o estetykę pracy.
- przygotowanie elementów
do kompozycji;
- projektowanie;
- praca twórcza.

10. Witraże :

Tematyka wielkanocna;

- Panorama świętokrzyska.

- zasady tworzenia witraży;
- słynne witraże Wyspiańskiego,
Mehoffera
kontrasty barwne;
uproszczenie kształtów;

- obserwacja pejzażu świętokrzyskiego;
- analiza cech charakterystycznych regionu;
- specyfika pejzażu, stroju świętokrzyskiego;
- uwzględnienie postaci związanych
z legendami świętokrzyskimi.

- zna zasady tworzenia witraży;
- dokonuje syntezy realnych kształtów;
- projektuje na płaszczyźnie;
- analizuje przykłady;
- pracuje twórczo.
- obserwacja reprodukcji
witraży znanych
artystów wykorzystanie zasobów Internetu
- projektowanie;
- praca twórcza
indywidualna i grupowa
( ramki witraży z czarnego kartonu, pola wypełnione bibułką witrażową, malowanie na szbie).

11. Haft krzyżykowy.

4
- sztuka ludowa: definicja, dziedziny twórczości ludowej;
- inspiracja sztuką ludową;
- haft krzyżykowy: ilustracje, gotowe prace;
- podstawowe zasady wykonywania
haftu krzyżykowego.

- dostrzega piękno sztuki ludowej;
- analizuje gotowe wzory,
odwzorowuje je i projektuje
własne;
- zna podstawowe zasady haftu
krzyżykowego i stosuje je;
- wykorzystuje drobne motywy
do przygotowania kartek okolicznościowych i obrazków
na ścianę.

- analiza gotowych wzorów;
- projektowanie;
- odwzorowywanie;
- praca twórcza.
12.Bibułkarstwo jako element sztuki ludowej.

3
zasady wykonywania ozdób z bibuły
dobór materiału
zapoznanie z ośrodkami sztuki ludowej
- zna techniki wykonywania ozdób z bibuły
praca twórcza

13. Mój znak graficzny – logo.

2
- historia pisma;
- kroje pisma;
- układ kompozycyjny liter;
- kontur barwny;
- znak plastyczny : rodzaje znaków, ich funkcje;
- przykłady znaków graficznych.

- zna różne rodzaje pisma;
- stosuje zasady poprawnego układu kompozycyjnego;
- projektuje logo;
- przygotowuje szablon.
- analiza przykładów;
- projektowanie;
- wykonanie znaku graficznego (szablon).
14. Rzeźba jako forma przestrzenna:
Instalacja rzeźbiarska, choinka z szyszek.

Aniołki z masy solnej

rodzaje materiałów rzeźbiarskich;
techniki rzeźbiarskie;
rodzaje i funkcje rzeźby

zna rodzaje rzeźb;
sposoby wykonania
potrafi wymienić sławnych rzeźbiarzy i podać tytuły dzieł;
gromadzenie materiału rzeźbiarskiego;
zastosowanie prac jako elementy dekoracji świątecznej;
zwiedzanie wirtualne Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

15. Zajęcia w Ośrodku Gancarstwa w Chałupkach-
warsztaty ceramiczne.

- ceramika artystyczna jako dziedzina
rzemiosła artystycznego;
- tworzywo ceramiczne;
- ceramika w sztuce starożytnej i współczesna;

- analizuje przykłady ceramiki artystycznej;
- zna podstawowe zasady tworzenia przedmiotów z gliny;
-twórczo pracuje wykonując swoją pracę.

- pogadanka;
- pokaz gotowych wyrobów;
- analiza przykładów;
- praca twórcza.
16. Muzea, galerie, wystawy:

- BWA Kielce – zajęcia edukacyjne w oparciu
o aktualną wystawę sztuki
współczesnej;

- Muzeum Narodowe
w Kielcach – lekcja muzealna;

- Muzeum Diecezjalne
w Kielcach – zwiedzanie;

- Wirtualne galerie dostępne
w Internecie.

- Zakład Produkcyjny „Dekora” w Miechowie produkujący szklane ozdoby choinkowe.

- odbiór sztuki współczesnej;
-przeżycia towarzyszące odbiorowi sztuki;
-analiza dzieł sztuki: tematyka, treści,
forma ;
- przekaz pozawerbalny, symbolika, alegorie;
- architektura pałacu: cechy stylu barokowego;
- ekspozycja dawnych wnętrz pałacowych
w reprezentacyjnych salach;
- zmiany zachodzące w architekturze;
- Galeria Malarstwa Polskiego od XVII
do poł. XX w.
- style i kierunki sztuk plastycznych;
-ochrona dzieł sztuki: konserwacja,
renowacja, rekonstrukcja.

- technologia produkcji bombek, etapy produkcji: ręczne formowanie szkła, srebrzenie,misterne zdobienie bombek
- dokonuje analizy dzieł sztuki;
- używa poprawnego języka plastyki;
- odczytuje symbole, alegorie
w dziełach sztuki;
- nazywa uczucia towarzyszące odbiorowi dzieł sztuki;
- wypowiada własne, subiektywne
opinie na temat dziel;
- rozpoznaje ważne dzieła sztuki polskiej;
- wymienia detale i cechy architektury baroku;
- zna style i kierunki sztuk plastycznych;
- porównuje dzieła sztuki;
rozumie terminy związane z ochroną dzieł sztuki.
na technologię produkcji bombek i sposób ich zdobienia

- zajęcia edukacyjne
w galerii;
- lekcja muzealna;
- zwiedzanie;
- dyskusja;
rozmowa.

- własnoręczne malowanie bombek

17. Dekoracje okolicznościowe, wystawy plastyczne.

5
- dekoracja tematyczna: projekt, symbolika, kolorystyka, oświetlenie, liternictwo;
- wystawy, galerie, wernisaż, akcja plastyczna;
- formy sztuki współczesnej: environment,
performance, happening.
- zna podstawowe zasady stosowane
przy projektowaniu dekoracji;
- wykonuje elementy dekoracji;
- komponuje całość;- rozumie terminy: wystawa czasowa,
wystawa stała, galeria, wernisaż, akcja plastyczna;
- oprawia własne prace;
- umiejętnie je eksponuje;
- wymienia formy sztuki współczesnej i wie na czym polegają.
- analiza przykładów;
- pogadanka;
- dyskusja;
- praca indywidualna i zbiorowa.

AUTORSKI PROGRAM
ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM
„JESTEM ARTYSTĄ I ODBIORCĄ SZTUKI”

w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie

Opracowanie: Aneta Koselarz

Spis treści

1. Założenia programu i sposoby realizacji.
2. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania.
3. Ogólne zagadnienia przewidziane w programie.
4. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
5. Procedury osiągania celów.
6. Metody oceniania osiągnięć uczniów.

1. Założenia programu i sposoby realizacji

Program zajęć artystycznych „Jestem artystą i odbiorcą sztuki” w gimnazjum jest przygotowany zgodnie z celami i treściami kształcenia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, zał. 4).
Podstawa programowa przedmiotu zajęcia artystyczne określa cele kształcenia i wymagania ogólne do ich realizacji. Przewiduje realizację treści nauczania na ok. 60 godz. lekcyjnych w cyklu kształcenia.
Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych (percepcja sztuki, ekspresja i recepcja sztuki), a wiadomości i umiejętności, które uczniowie powinni zdobyć, są wyrażone w języku wymagań szczegółowych.
Niniejszy program jest propozycją tematycznych zajęć artystycznych, opartych częściowo na wcześniej zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów, dotyczącej wiedzy o sztuce i historii sztuki.
Głównym założeniem programu jest praktyczna realizacja różnorodnych zadań plastycznych w formie tradycyjnej, na płaszczyźnie i w przestrzeni, realizacja nietypowych działań – prac o dużych wymiarach, prac w plenerze oraz zajęć realizowanych w muzeach, galeriach i pracowni artysty, a także , w miarę możliwości, zadań realizowanych w przestrzeni wirtualnej.

Program zbudowany jest z trzech wzajemnie uzupełniających się elementów: wiedzy o sztuce uwzględniającej dyscypliny sztuk plastycznych, w tym te najnowocześniejsze jak Internet, zagadnienia formy plastycznej, czyli języka plastyki niezbędnego do analizy dzieł sztuki oraz wiadomości z historii sztuki.
Zajęcia przewidziane w programie uwzględniają przyczyny i uwarunkowania tworzenia dzieł ( To ,co widzę...,czuję..., co sobie wyobrażam...), są inspirowane tematyką związaną ze sztuką nowoczesną i współczesną oraz zwracają uwagę na różne dyscypliny sztuk plastycznych, np. rzemiosło artystyczne.

Proponowany układ materiału dydaktycznego został dostosowany do warunków przeciętnej szkoły i ucznia. Nauczyciel może go dowolnie modyfikować,
w zależności od własnych potrzeb, możliwości uczniów i warunków szkoły.
Ilość godzin dydaktycznych potrzebną na realizację poszczególnych ćwiczeń nauczyciel dostosowuje do możliwości uczniów, ale na większość ćwiczeń przewidziano po dwie godziny dydaktyczne.

Realizacja cyklu zajęć artystycznych powinna być zakończona wystawą prac uczniów.

Podczas realizacji niniejszego programu uczniowie mogą korzystać z podręczników do plastyki w gimnazjum: Sztuka w zasięgu ręki – Dariusz Stępień, Wojciech Sygut; Kraina sztuki –Beata Marcinkowska, Lidia Frydzińska-Świątczak, zasobów Internetu.

2. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania

Cele edukacyjne programu zostały określone i sformułowane zgodnie z założeniami podstawy programowej z plastyki na trzecim etapie edukacyjnym.

Cele edukacyjne kształcenia:
odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki

tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę

analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki

Cele edukacyjne wychowania:
budzenie i rozwijanie potrzeby czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez kontakt z dziełami sztuki w najbliższym otoczeniu oraz wizyty w muzeach, galeriach i innych ośrodkach życia kulturalnego

rozwijanie świadomości roli sztuki w życiu człowieka

rozwijanie twórczego myślenia, kreatywności własnych możliwości twórczych

kształtowanie świadomości dziedzictwa tradycji i kultury narodowej oraz dziedzictwa kręgu kultury śródziemnomorskiej

dostrzeganie miejsca tradycji we współczesnej kulturze

kształtowanie tolerancji wobec odmienności innych kręgów kulturowych

3. Treści nauczania

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki:

Uczeń:
świadomie korzysta ze środków masowego przekazu poprzez wyszukiwanie informacji o sztuce w Internecie, telewizji, prasie
uczestniczy w percepcji dzieł sztuki poprzez zwiedzanie wirtualnych galerii sztuki i muzeów na świecie
ma świadomość różnorodności sztuki oraz jej zmienności w zależności od zmian cywilizacyjnych
formułuje swoje opinie o sztuce oraz działalności plastycznej rówieśników i własnej
porównuje i wartościuje szeroko rozumianą sztukę
uczy się odbioru i przeżywania dzieł współczesnych artystów
dostrzega związki plastyki z życiem codziennym i przydatnością w życiu
Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę:

Uczeń:
poszukuje różnych możliwości ekspresji we własnych działaniach artystycznych
świadomie stosuje środki wyrazu plastycznego
wykazuje się umiejętnością twórczego myślenia, kreatywnością
realizuje oryginalne projekty, wykorzystując nowoczesne technologie, np. projekty wykonane za pomocą graficznych programów komputerowych
tworzy różnorodne prace plastyczne, wykorzystując różne techniki plastyczne
celowo i świadomie łączy poznane techniki plastyczne
posiada wiedzę na temat szeroko rozumianej sztuki, podstawowych dyscyplin sztuki

Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki

Uczeń:
rozróżnia dziedziny sztuki
rozpoznaje najważniejsze dzieła sztuki europejskiej i polskiej
zna związki kultury danej epoki z przemianami społecznymi
zna podstawowe pojęcia i terminy związane ze sztuką
posługuje się językiem plastyki
analizuje dzieła sztuki – dostrzega poszczególne elementy dzieła, porównuje, znajduje wzajemne związki
wyszukuje potrzebne informacje zawarte w tekstach kultury

Ogólne zagadnienia przewidziane w programie

1. Dyscypliny sztuk plastycznych:
architektura – różne funkcje, formy; architektura mojej miejscowości;
malarstwo – cechy stylowe malarstwa poszczególnych epok, kierunków, sposób pokazywania rzeczywistości, główne tematy obrazów, podstawowe techniki i podłoża malarskie;
rysunek – rodzaje rysunku (linearny, walorowy, światłocieniowy), narzędzia rysunkowe (ołówek, kredki, pastele);
grafika – rodzaje; monotypia;
rzemiosło artystyczne – definicja, gałęzie rzemiosła artystycznego; hafciarstwo, ceramika artystyczna, witrażownictwo;
grafika komputerowa – komputer z programami graficznymi jako narzędzie tworzenia;
Internet – wirtualne wizyty w muzeach i galeriach;
znak plastyczny – definicja, funkcje, rodzaje;
muzea, galerie, wystawy prac uczniów.
2. Historia sztuki: sztuka różnych okresów w zależności od tematyki zajęć:
sztuka romańska;
sztuka gotycka;
impresjonizm i postimpresjonizm;
ekspresjonizm;
abstrakcjonizm;
sztuka XX w. i sztuka współczesna.
3. Zagadnienia plastyczne:
barwa;
światłocień;
faktura;
kompozycja;
perspektywa;
przedstawienie abstrakcyjne i realne
4. Przewidywane osiągnięcia uczniów

Wiadomości i umiejętności

Uczeń:
potrafi określić czas trwania, zasięg oddziaływania poszczególnych epok, stylów, kierunków w sztuce;
potrafi wymienić, rozpoznać i opisać najbardziej reprezentatywne dzieła najważniejszych epok;
wyszukuje potrzebne informacje zawarte w tekstach kultury;
wykazuje się umiejętnością analizy dzieła sztuki – uwzględnia jego formę, temat i treść, określa przynależność do epoki, stylu;
dostrzega związki między różnymi dziełami kultury – plastycznymi, muzycznymi, literackimi;
definiuje pojęcia plastyczne, dokonuje ich podziału, określa funkcje w dziele sztuki, stosuje je we własnych pracach;
wymienia dziedziny sztuki i potrafi je scharakteryzować;
wskazuje zastosowanie Internetu w popularyzacji sztuki;
rozumie funkcje muzeów, galerii sztuki;
wymienia formy sztuki współczesnej i wie na czym polegają;
uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły;
wykonuje prace plastyczne w różnorodnych technikach, łączy poznane techniki, eksperymentuje w zakresie ekspresji własnej;
zna podstawowe narzędzia i materiały plastyczne, potrafi je adekwatnie do tematu zastosować we własnej działalności twórczej.

5. Procedury osiągania celów
Metody stosowane na zajęciach artystycznych powinny być adekwatne przede wszystkim do charakteru zajęć, możliwości szkoły, a zwłaszcza możliwości uczniów.
Metody nauczania na zajęciach artystycznych dzieli się na dwie zasadnicze grupy:
- metody dostosowane do percepcji i recepcji dzieła sztuki;
- metody dostosowane do działalności twórczej uczniów.

Metody stosowane w nauczaniu historii sztuki percepcji i recepcji dzieł sztuki:

mini wykład, pogadanka, dyskusja ilustrowana pokazem reprodukcji dzieł;
rozmowy na temat poznawanych dzieł, zjawisk w sztuce;
wirtualne zwiedzanie galerii dostępnych w Internecie;
wspólna i indywidualna analiza dzieł sztuki;
zwiedzanie muzeów;
zajęcia edukacyjne w galerii;
warsztaty u miejscowych artystów: ceramika, witrażownictwo;
praca z podręcznikiem oraz tekstem źródłowym
utrwalanie wiadomości z historii sztuki poprzez działania plastyczne inspirowane kierunkami, stylami i poszczególnymi dziełami sztuki;
ukierunkowany odbiór wiadomości o sztuce współczesnej w środkach masowego przekazu.

Metody stosowane w kształtowaniu umiejętności tworzenia wypowiedzi przez sztukę:

ćwiczenia plastyczne kształtujące zmysł obserwacji: szkice, studia rysunkowe i malarskie z natury;
ćwiczenia w komponowaniu na płaszczyźnie;
praktyczne ćwiczenia w galerii, pracowni artysty;
tworzenie kompozycji z wyobraźni, rozwijające myślenie metaforyczne;
realizowanie ćwiczeń i działań inspirowanych stylami, kierunkami i poszczególnymi dziełami sztuki;
działania w plenerze;
projektowanie graficzne znaków plastycznych logo, kartek okolicznościowych;
organizowanie konkursów plastycznych;
realizacja dekoracji scenograficznych, dekoracji okolicznościowych;
aranżacja wystaw prac uczniów.

6. Metody oceniania osiągnięć uczniów
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartymi w podstawie programowej, kryteria oceny, jakimi należy się kierować, oceniając wiedzę i umiejętności uczniów, powinny uwzględniać potencjalne zdolności plastyczne uczniów w określonym przedziale wiekowym oraz ich możliwości kreacyjne. Nauczyciel powinien dostosować do nich wymagania edukacyjne.

Ocena powinna uwzględniać przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań. Uzdolnienia plastyczne ucznia nie mogą być podstawowym kryterium oceniania.

Kryteria oceny muszą być jasne i zrozumiałe dla każdego ucznia, a ocenianie bieżącej pracy ucznia na zajęciach powinno być prowadzone systematycznie.

Ocena powinna uwzględniać:

wysiłek wkładany w realizację wymagań, stopień zaangażowania, aktywność na zajęciach;
stopień opanowania umiejętności i wiadomości, w tym:
- wiedzę teoretyczną z historii sztuki,
- umiejętność analizy dzieła sztuki,
- znajomość terminologii plastycznej,
- stopień zaangażowania w działania plastyczne,
- oryginalność rozwiązań zarówno tematu, jak i formy;
stopień wykorzystania posiadanej wiedzy w działaniu praktycznym;
stosunek ucznia do przedmiotu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.