X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26738
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej

Biblioteka w roku szkolnym 2011/2012 była czynna przez 4 dni w tygodniu od godz. 7.30 do 15.00, jeden dzień od 8.00 do 15.00.
Prace prowadzono w oparciu o roczny plan. Celem naszej pracy było zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, za pomocą warsztatu informatyczno-bibliograficznego, zwracano uwagę na kształtowanie zainteresowań czytelniczych ucznia oraz podnoszenie kultury ogólnej.
W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z możliwością dostępu do sieci. Korzystają z niego nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele. Komputery, skaner, drukarki wykorzystywane są do tworzenia dyplomów, wkładek do nagród i dokumentów pracy szkoły, dokumentacji pracy nauczyciela. Uczniowie często przed i po lekcjach
a także w wolnych chwilach przebywają w bibliotece szkolnej: wykorzystują komputery i zasoby Internetu w przygotowaniach do lekcji i rozwijaniu zainteresowań. Przeglądają również czasopisma, szczególnym zainteresowaniem cieszy się Cogito i PC WORD.
W bibliotece odbywają się także różne - prowadzone w grupach- zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książek, czasopism, komputerów i Internetu.
Systematycznie wykorzystywane są na lekcjach prenumerowane przez naszą bibliotekę czasopisma przedmiotowe do poszczególnych typów szkół: Hotelarz, Owoce warzywa i kwiaty, PC Word,
W realizacji przedsięwzięć biblioteki pomagają uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, chętni do pracy społecznej. Szczególnie w tej grupie wyróżniły się trzy uczennice, które otrzymały nagrody książkowe: Edyta Goc, Aleksandra Banasiak,
Najbardziej aktywni czytelniczo byli uczniowie przygotowujący się do matury. Najwyższe czytelnictwo w szkole uzyskała klasa III LO. Ilość wypożyczeń w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi: w Liceum Ogólnokształcącym - 8,6; w Technikach - 5,9; ZSZ -3,5
Zwiększenie księgozbioru i innych zbiorów nastąpiło w formie zakupu - 15 książek, 60 książek otrzymaliśmy z unijnego programu realizowanego w szkole Dobra szkoła lepsza przyszłość, i 6 książek o historii Białej - jako dar od MGBP. Pozyskałyśmy 2 płyty z zakresu profilaktyki uzależnień od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Rawskiej
Wykonując szereg innych prac, w ubiegłym roku szkolnym wprowadziłyśmy do programu komputerowego ok. 1300 książek z pełnym opisem bibliograficznym. Zmieniłyśmy więc system pracy. Od września wpisywałyśmy książki "z inwentarza". Wprowadzałyśmy do komputera najistotniejsze dane dla identyfikacji książki. Efektem pracy było wprowadzenie całego księgozbioru do programu bibliotecznego MOL dzięki temu w przyszłym roku szkolnym będzie możliwe elektroniczne wypożyczanie książek. Komputeryzacja na etapie wdrażania znacznie zwiększa obciążenie pracą bibliotekarza, który oprócz stałych obowiązków musi poświęć czas na tworzenie bazy danych. W związku z komputeryzacją nie ograniczono jednak czasu otwarcia biblioteki dla czytelników, wprowadzanie danych było prowadzone równolegle z innymi pracami bibliotecznymi i opieką nad uczniami.
Podnosiłyśmy kwalifikacje zawodowe oraz brałyśmy udział w formach doskonalenia zawodowego w warsztatach: „Zbiory nieksiążkowe w bibliotece szkolnej” oraz „Skontrum w bibliotece szkolnej”
Zorganizowałyśmy Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie pod hasłem „Na wskroś Polski niezapomniany Fryderyk Chopin i jego muzyka” mając na celu popularyzację twórczości wielkiego kompozytora oraz włączenie uczniów w obchody Roku Chopinowskiego 2010
Zorganizowałyśmy Konkurs pod hasłem „Portrety Jana Pawła II” który miał na celu włączyć uczniów w obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II i stać się okazją do wspomnień o Papieżu-Polaku, tuż przed się beatyfikacją.
Nawiązałyśmy współpracę z firmą Panoramic i zakupiłyśmy książki na nagrody dla uczniów klas maturalnych i pozostałych klas na zakończenie roku szkolnego.
W całym roku wykonałyśmy szereg działań, które nie były związane ściśle z pracą biblioteki ale wynikały z potrzeb szkoły np. praca w Komisji promocji szkoły, praca w komisjach egzaminacyjnych, współorganizowanie uroczystości szkolnych, prowadzenie dokumentacji fotograficznej życia szkoły.


Iwona Strulak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.