X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26682
Przesłano:

Wzór oceny opisowej na I półrocze ucznia klasy 1

Ocena semestralna

Zachowanie
Przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole. Jest bardzo aktywny na zajęciach. Pracuje samodzielnie, w dobrym tempie. Wzorowo wypełnia obowiązki szkolne. Jest zawsze przygotowany do zajęć. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Swobodnie wypowiada się na określony temat. Posiada bogaty zasób słów. Tekst przygotowany czyta bezbłędnie, całymi zdaniami, z właściwą intonacją, w bardzo dobrym tempie. Doskonale rozumie czytany tekst. Pisze bardzo starannie. Bezbłędnie pisze z pamięci krótkie zdania. Rozróżnia sylaby, głoski i litery. Wspaniale liczy. Samodzielnie rozwiązuje zadania matematyczne. Wykorzystuje wiedzę matematyczną w praktycznym działaniu. Posiada bogatą wiedzę przyrodniczą. Zachowuje odpowiednią postawę społeczną, aktywnie uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. Zna i potrafi wspaniale zaśpiewać poznane na lekcjach piosenki. Prace plastyczno – techniczne wykonuje starannie, pomysłowo i oryginalnie. Bardzo sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Bierze udział w zabawach i grach zespołowych.
Uruchamia wybrany program komputerowy i wspaniale się nim posługuje.
W dalszej pracy należy ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem oraz technikę liczenia.

Uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości z języka angielskiego i wykazywał zainteresowanie nauką.

Uczennica wyróżniła się szczególnym zaangażowaniem na zajęciach języka angielskiego.

Uczeń dobrze opanował wiadomości z języka angielskiego ale czasami nie wykazywał zainteresowania nauką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.