X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26616
Przesłano:
Dział: Artykuły

Techniki systemu oceniania w ramach ZZL

Technika oceniania jest sposobem dokonywania oceny zgodnie z ustalonymi wcześniej celami i kryteriami. Spośród wielu różnych technik można wyróżnić :
-rozmowa oceniających-rozmowa oceniającego z ocenianym, w której występuje dialog, szacunek, dozowanie krytyki, zachowania w pracy jako jedyny przedmiot rozmowy, przedstawienie celów rozwojowych, otwartość,
-zwykły zapis-opis słowny dokonywany przez przełożonego, wykorzystywany przy wystawianiu opinii i świadectw,
-technika wydarzeń krytycznych- zapis „na gorąco” zachowań pracownika odbiegających na plus i na minus,
-technika porównywania ze standardami- porównanie wyników pracy z ustalonym wcześniej wzorcem,
-metoda inspekcji wydziałowych-rozmowy z kierownikami wydziałowymi,
-system wycinkowy-mierzenie wykonawstwa zadań przez rozpatrywanie wycinków pracy,
-ranking-szeregowanie pracowników od najlepszych do najgorszego wg ustalonego wcześniej kryterium,
-technika porównywania parami-porównywanie każdego z każdym według ustalonego wcześniej kryterium,
technika wymuszonego rozkładu- uszeregowanie pracowników w sposób odpowiadający określonemu rozkładowi, tzw. normalnemu(przyporządkowanie do przedziału),
-Portfolio personalne-macierzowe grupowanie pracowników ze względu na osiągane rezultaty pracy i potencjał pracy,
-listy kontrolne-podporządkowanie danego opisu zachowania z listy zachowań do zachowania ocenianego pracownika,
-skale kwalifikacyjne-identyfikacja natężenia określonej cechy pracownika w kilkustopniowej skali, technika najbardziej rozpowszechniona, wyróżnia się skale przymiotnikowe uporządkowane i mieszane, punktowe, liczbowe, graficzne, behawioralne i mieszane,
-arkusz oceny pracownika-odpowiednia konfiguracja list kontrolnych i skal kwalifikacyjnych,
-technika zarządzania przez cele-wspólne wytyczenie celów przez pracownika
i przełożonego, a następnie wspólna analiza stopnia ich realizacji,
-Assessment Center-metoda polega na poddawaniu pracowników serii indywidualnych oraz grupowych zadań, ćwiczeń i testów w warunkach zbliżonych do zadań na przyszłym stanowisku pracy,
-technika socjometrii- badanie struktury zachowań społecznych członków grup polegające na dokonywaniu przez osoby badane wyborów pozytywnych lub negatywnych wśród grupy w oparciu o ustalone kryterium.

Literatura:
1.Jurkowski R. Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.