X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26615
Przesłano:
Dział: Artykuły

Ocenianie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi

Podstawowym elementem systemu ocen jest ustalenie odpowiednich kryteriów i zasad ocen. Wyróżnia się cztery podstawowe grupy kryteriów :
1.Kryteria kwalifikacyjne obejmują wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi określonych urządzeń, umiejętność uczenia się nowych zagadnień.
2. Kryteria efektywnościowe obejmują ilość wykonanej pracy, jakość wykonanej pracy, terminowość wykonanych zadań, efekty ekonomiczne( wielkość osiągniętego zysku, wartość sprzedaży)
3.Kryteria behawioralne obejmują zaangażowanie, punktualność, dyspozycyjność, dbałość
o mienie przedsiębiorstwa, terminowe wykonywanie zadań, dbałość o klientów, wykazywanie inicjatywy.
4. Kryteria osobowościowe obejmują odpowiedzialność, energię, asertywność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres, pewność siebie , wytrwałość, łatwość nawiązywania kontaktów, dokładność.
W realizacji systemu oceniania pracownika należy zachować pewne prawidłowości, nazwane zasadami. Oto one :
1. Ocena pracownika powinna służyć określonemu celowi.
2. Ocena powinna być oparta o jasne dla obydwu stron kryteria.
3. System ocen powinien być dostosowany do specyfiki przedsiębiorstw, wydziału.
4. Ocenę należy obejmować wszystkich pracowników bez wyjątków.
5. System ocen powinien być jawnym, znanym i akceptowanym przez pracowników.
6. Oceny pracowników powinny odbywać się w okresie dogodnym dla pracownika oraz
w warunkach , sprzyjających tego rodzaju rozmowom.


Literatura:
1.Atamańczuk K. Ocena pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s.7
2.Łucewicz J. Ocenianie pracowników [w] red. Listwa T. Zarządzanie kadrami , C.H.BECK, Warszawa 2002 s.207
3.Sikor- Rządcowska M. , Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, op.cit. , s.113-120
4.Bańka W. Zarządzanie personelem. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 s.208

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.