X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26607
Przesłano:

Konkurs szkolny matematyczny

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Rok szkolny 2014/2015

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy matematycznej;
- wykorzystanie umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania zadań problemowych.

Zakres wiedzy merytorycznej:
- obowiązująca podstawa programowa – zakres materiału przewidziany dla poszczególnych klas.

Termin konkursu:
12 marca 2015r. ( czwartek)

Przebieg konkursu:
- czas trwania – 45 minut;
-uczeń rozwiązuje 10 zamkniętych i dwa otwarte – łącznie 20 punktów;

Laureaci:
- laureatem konkursu zostaje uczeń, który zdobędzie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi.
- laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
KLASA V
2014/2015

........................................
(IMIĘ I NAZWISKO, KLASA)

1. Kąt wklęsły ma:
A. Mniej niż 90°
B. Więcej niż 90°, ale mniej niż 180°
C. Więcej niż 180°
D. Więcej niż 0°, ale mniej niż 180°
2. W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma 50°. Jaką rozwartość ma kąt między ramionami?
A. 50°
B. 130°
C. 80°
D. 75°
3. Suma rozwartości dwóch kątów trójkąta jest mniejsza od 90°. Trójkąt ten jest?
A. Ostrokątny
B. Prostokątny
C. Rozwartokątny
D. Równoboczny
4. Iloczyn 29,16 × 41 jest?
A. Większy od 1100
B. Mniejszy od 1100, ale większy od 800
C. Większy od 800, ale mniejszy od 110
D. Mniejszy od 110
5. Suma 5 5/8 + 4 4/7 jest:
A. Większa od 11
B. Mniejsza od 9
C. Mniejsza od 11, ale większa od 10
D. Mniejsza od 10, ale większa od 9
6. Jaka liczba kryje się pod literą x w równaniu 2/3 + x = 1 8 /21
A. 1 15/21
B. 5/7
C. 14/21
D. 15/24
7. Jaką liczbę należy odjąć od 7 1/3, aby otrzymać 6 1/6
A. 1 1/3
B. 7/6
C. 1/3
D. 1/6
8. Która z liczb nie jest wielokrotnością liczby 9?
A. 1381
B. 2808
C. 496
D. 5321

9. Pole kwadratu wynosi 64 cm2. Ile wynosi obwód tego kwadratu?
A. 8 cm
B. 64 cm
C. 32 cm
D. 0, 32 cm
10. Aby zabezpieczyć rower przed kradzieżą Michał używa szyfru, który jest czterocyfrową liczbą parzysta podzielną przez 3. Michał ustawił już na blokadzie trzy pierwsze cyfry: 6, 4 i 7. Jaka może być ostatnia cyfra tego szyfru?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 6
Zadania otwarte

11. Na trzech drzewach siedziało łącznie 36 ptaków. Gdy z pierwszego drzewa 6 ptaków odleciało na drugie drzewo, z drugiego 8 ptaków przeleciało na trzecie, a z trzeciego 10 ptaków przeleciało na pierwsze drzewo, to na każdym z drzew było ich tyle samo. Ile ptaków siedziało początkowo na każdym drzewie? ( odpowiedź uzasadnij)

12. Ania, Beata, Celina i Dorota wybrały się na grzyby. Ania zebrała trzy razy więcej grzybów od Beaty, Beata trzy razy więcej od Celiny, a Celina trzy razy więcej od Doroty. Wiadomo, że razem mają więcej niż 50, ale mniej niż 100 grzybów. Ile ma każda z dziewczynek? ( odpowiedź uzasadnij)


POWODZENIA!!! :)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.