X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2654
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III - Życie w kraju Anaruka

1. KLASA – III.
2. TEMAT OŚRODKA: ,,W KRAJU ANARUKA”.
3. TEMAT DNIA: ,,ŻYCIE NA DALEKIEJ PÓŁNOCY”.

4. ZAGADNIENIA:

1) Rozmowa na temat: życie codzienne mieszkańców Grenlandii dawniej i dziś.
2) Drama: ,,Zajęcia Eskimosów z osady Anaruka”.
1) Przedstawienie środkami plastycznymi różnic w wyglądzie igloo i swojego domu.
2) Swobodne wypowiedzi na temat lektury.
3) Szukanie odpowiedzi na pytanie ,,Co zainspirowało autora do napisania książki ,,Anaruk chłopiec z Grenlandii”.
4) Zwierzęta Grenlandii – ich wygląd i zwyczaje. Konkurs.
5) Rachunki Anaruka.
6) Dodawanie, odejmowanie, mnożenie sposobem pisemnym.
7) Opis Grenlandii. Uzupełnianie zdań zdobytymi informacjami.

1. CELE:
• Cel główny: Umiejętność logicznego myślenia oraz ćwiczenie czytania
ze zrozumieniem.
• Umiejętności ucznia:

1) Potrafi wypowiadać się pełnymi zdaniami.
2) Umie uzasadnić swoje stanowisko.
3) Umie czytać ze zrozumieniem.
4) Potrafi rozwiązać krzyżówkę i odnaleźć hasło.
5) Zna zwyczaje Eskimosów.
6) Potrafi wskazać różnice w budowie i wyglądzie igloo i własnego domu za
pomocą środków plastycznych oraz ustnych wypowiedzi.
7) Wie jakie zwierzęta zamieszkują Grenlandię.
8) Potrafi uzupełniać zdania wykorzystując zdobyte informacje.
9) Dokonuje obliczeń sposobem pisemnym.
10) Umie współdziałać w zespole.

1. METODY:

• Metody oparte na posługiwaniu się tekstem.
• Metody oparte na działalności praktycznej uczniów.
• Drama: ,, Zajęcia Eskimosów z osady Anaruka”.

2. ORGANIZACYJNE FORMY PRACY UCZNIÓW:

• Praca zbiorowa.
• Praca jednostkowa.
• Praca w grupach.

3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- kartki w kształcie kry, które z jednej strony mają działania matematyczne,
a z drugiej sylaby,
- krzyżówka z hasłem,
- kaseta z nagraną piosenką do ćwiczeń z kinezjologii,
- kartka z ilustracją igloo,
- puzzle zwierząt: niedźwiedź, wilk, mors, foka, wieloryb, renifer,
- kartki z informacjami o zwierzętach oraz pytaniami do tekstu,
- napisy nazw zwierząt,
- paski z działaniami Anaruka,
- karta pracy z uzupełnianką zdaniową. Trzy poziomy:
I poziom ucz. uzupełniają sami;
II poziom ucz. dokonują wyboru
wyrazu z tabelki;
III poziom ucz. uzupełniają zdania
w kolejności podanej w tabelce.

I. PRZEBIEG ZAJĘĆ.

1. Powitanie.
2. Ćwiczenia z kinezjologii (punkty naprzemienne, punkty na myślenie, pozycja
Cooka, leniwe ósemki wykonywane ręcznie, sloń).
3. Utrwalenie wyrazów z ,,u” – południe, jutro, kukurydza, huba, pług, zuch.
Metoda łańcuchowa.
Czynności ucznia: zamykają oczy i tworzą w wyobraźni obrazy z tymi
wyrazami.
4. Oblicz działania na dodawanie, odejmowanie i mnożenie pisemne, które są
umieszczone na krze.
Czynności ucznia: uczniowie podchodzą do tablicy
i obliczają:
• 127 + 452 = 579;
• 71 x 2 = 142;
• 365 – 261 = 104;
• 315 x 3 = 945;
• 808 – 798 = 10.
5. Ułożyć wyniki w kolejności od najmniejszej do największej.
Czynności ucznia: uczeń układa: 10, 104, 142, 579, 945.
6. Odwróćcie kry na drugą stronę i odczytajcie hasło.
Czynności ucznia: uczeń odwraca kry i odczytuje: Czesław Centkiewicz.
7. Rozmowa:
- kim był Czesław Centkiewicz?
- co napisał?
- czego dowiadujemy się z lektury
- jakie tematy przedstawił w lekturze?
- jak wyglądało życie Eskimosów dawniej, a jak dzisiaj?
Czynności ucznia: uczniowie udzielają swobodnych odpowiedzi na pytania.
8. Drama: ,, Zajęcia Eskimosów z osady Anaruka”.
Czynności ucznia: poszczególni uczniowie przedstawiają czynność: polowanie, gotowanie, pływanie kajakiem, zabawy dzieci, łowienie. Klasa odgaduje czynność.
9. Nauczyciel rozdaje kartki, na których narysowane jest igloo.
Czynności ucznia: uczniowie rysują obok swój dom.
10. Porównajcie wygląd domu i igloo.
Czynności ucznia: spontaniczne wypowiedzi uczniów.
11. Odpowiedzcie na pytanie: Czy treść lektury jest fikcyjna, czy prawdziwa i dlaczego?
Czynności ucznia: uczniowie odpowiadają uzasadniając swoje zdanie.
12. Kto obok ludzi występuje w lekturze?
Czynności ucznia: zwierzęta.
13. Przyczepienie na tablicy nazw zwierząt występujących na Grenlandii: niedźwiedź polarny, wilk, mors, foka, renifer, delfin, bawół.
Czynności ucznia: uczniowie odczytują nazwy zwierząt.
14. Ćwiczenia z kinezjologii do nagranej piosenki.
15. Nauczyciel tworzy grupy. Każda grupa otrzymuje kopertę z puzzlami.
Czynności ucznia: uczniowie układają obrazek i przyklejają go do kartki.
16. Nauczyciel wyznacza jedną osobę z grupy w celu przyczepienia obrazka ułożonego zwierzęcia na tablicy i odnalezieniu nazwy ilustracji.
Czynności ucznia: z każdej grupy jedna osoba wykonuje zadanie.
17. Za poprawne ułożenie puzzli oraz podpisu grupa otrzymuje po jednym
kolorowym pasku.
Czynności ucznia: uczniowie sklejają paski i tworzą z nich łańcuch.
18. Nauczyciel rozdaje kartki z informacjami o wyglądzie i zwyczajach zwierząt oraz pytaniami do tekstu. Za każdą poprawną odpowiedź grupa dostaje pasek.
Czynności ucznia: każdy uczeń w grupie czyta cicho tekst, a następnie cała grupa przygotowuje się do odpowiedzi. Uczniowie czytają pytania i
odpowiadają na nie.
19. Ćwiczenia wyciszające – liczymy w pamięci od pięćdziesięciu do zera, co dwa.
Czynności ucznia: uczniowie zamykają oczy i liczą w pamięci.
20. Nauczyciel trzyma kartki z działaniami zapisanymi w ,,eskimoski sposób”.
Czynności ucznia: uczniowie losują kartki po czym zapisują działania oraz wyniki znakami arabskimi.
21. Za każdą poprawną odpowiedź grupa dostaje pasek.
Czynności ucznia: uczniowie doklejają ogniwa łańcucha.
22. Nauczyciel nakazuje usiąść uczniom na swoje miejsca. Rozdaje tekst do uzupełnienia w trzech poziomach.
Czynności ucznia: uczniowie uzupełniają zdania i odczytują treść.
23. Na zakończenie uczniowie sklejają powstałe łańcuchy w jeden. Dzięki poprawnie wykonanej pracy, dużej wiedzy o Grenlandii, stworzony został kolorowy łańcuch, który może być symbolem przyjaźni dzieci.

Załączniki:
Załącznik nr 1:
ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ

Czwarty palec jednej ręki razy pierwszy palec drugiej ręki = .........................

Dwie ręce dodać cały człowiek = ..............................

ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ

Drugi palec drugiej ręki odjąć pierwszy palec jednej ręki = ...........................

Dwie ręce i jedna noga dodać jedna ręka = .............................


ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ

Cały człowiek podzielić drugi palec jednej ręki = .............................

Pierwszy palec jednej ręki plus dwie ręce = ..................................

ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ

Pierwszy palec jednej ręki drugiego człowieka odjąć pierwszy palec
jednej ręki ..............................

drugi palec drugiej ręki razy czwarty palec jednej ręki = ........................

ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ

Dwie ręce i jedna noga dodać dwie ręce = ..............................

Dwie ręce podzielić przez jedną rękę = ..................................

ZAPISZ DZIAŁANIA CYFRAMI I OBLICZ

Trzeci palec jednej nogi odjąć czwarty palec drugiej ręki = ........................

Czwarty palec drugiej nogi dodać jedną rękę = ...........................
Załącznik nr 2
Poziom I./uczniowie uzupełniają samodzielnie/
Grenlandię zamieszkują ............. . Niemal całą wyspę pokrywa ............ . Lód ten nigdy nie topnieje. Nie ma tam ............ . Lato jest ............. ,
a zima .............. . Eskimosi mieszkają w ............... , gdzie jest zupełnie .............. , bo nie ma okien. Zajęciem mężczyzn w osadzie Eskimosów jest ............... na zwierzęta. Do zdobywania pożywienia używają takiej broni jak .............. , ................ , .................... .
Poziom II./uczniowie uzupełniają luki podanymi wyrazami/
Grenlandię zamieszkują ............. . Niemal całą wyspę pokrywa ............ . Lód ten nigdy nie topnieje. Nie ma tam ............ . Lato jest ............. ,
a zima .............. . Eskimosi mieszkają w ............... , gdzie jest zupełnie .............. , bo nie ma okien. Zajęciem mężczyzn w osadzie Eskimosów jest ............... na zwierzęta. Do zdobywania pożywienia używają takiej broni jak .............. , ................ , .................... .

Podane wyrazy: Eskimos, lód, drzew, krótkie, dluga, igloo, ciemno, polowanie, harpuny, dzidy, łuki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.