X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26424
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Tworzymy komiksy - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji

Temat: Historia Ludomirów... - tworzymy komiksy .

Obszary kształcenia: polonistyczny, plastyczny
Realizacja podstawy programowej:
-stosowanie zasady organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku
-analiza i interpretacja różnych tekstów kultury
Cele ogólne:
zaznajomienie uczniów z historią komiksu oraz zasadami jego tworzenia
kształtowanie świadomego odbiorcy różnych tekstów kultury
wdrażanie młodego człowieka do czytania
Cele szczegółowe:
Uczeń - poznaje środki wyrazu, jakimi posługuje się komiks
- potrafi zorganizować swój warsztat pracy
- rozpoznaje i stosuje we własnej pracy formę komiksu
- poprawnie redaguje tekst pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym
-analizuje i ocenia własną pracę

Metody: słowna ,pogadanka, zajęcia praktyczne,praca z tekstem

Forma pracy: praca indywidualna uczniów

Środki dydaktyczne: wystawa komiksów, materiał multimedialny, kartki z tekstem krótkiej historyjki, pisaki, kredki, kartki

Tok zajęć:
1.Czynności organizacyjne.
2.Powtórzenie wiadomości na temat popkultury.
3.Zapisanie tematu.
4.Rozmowa na temat historii powstania komiksu.
5.Prezentacja-omówienie zasad budowy komiksu.
6. Rozdanie uczniom kartek zawierających tekst pewnej historii- analiza tekstu.
7.Tworzenie komiksu na podstawie przygotowanego przez nauczyciela zadania.
8.Zakończenie pracy i zorganizowanie wystawy historyjek obrazkowych.
9.Refleksja i ewaluacja-uczniowie dzielą się wrażeniami z lekcji i oceniają swoje prace. Autorzy najlepszych komiksów zostają wyróżnieni oceną i pochwałą nauczyciela.(Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu)
10. Praca domowa:
Zaproś kolegów na wystawę najciekawszych polskich komiksów.(forma zaproszenia)


Opracowała: Jolanta Przygocka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.