X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26423
Dział: Gimnazjum

Jestem tylko łowcą słów... - projekt edukacyjny

PAutor projektu edukacyjnego : Jolanta Przygocka

Temat: Z poezją przez życie.
(,,Jestem tylko łowcą słów...”- wieczorek poetycki poświęcony
Julianowi Tuwimowi.)

Czas pracy nad projektem: trzy tygodnie

Cele:

poznanie ważnych faktów z życia i twórczości Juliana Tuwima
rozwijanie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania potrzebnych materiałów na temat Juliana Tuwima w zasobach biblioteki i Internetu
rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
doskonalenie umiejętności interpretacji utworów poetyckich
przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze
doskonalenie umiejętności pracy w zespole, dzielenia się zadaniami i wspólnego brania odpowiedzialności za końcowy efekt podjętych działań
zachęcenie do tworzenia własnej twórczości

Zakładane efekty:
uczniowie zdobędą informacje na temat życia i twórczości Juliana Tuwima
rozwiną umiejętność poszukiwania i selekcjonowania informacji
w różnych źródłach
rozwiną umiejętność współpracy w większym zespole
rozwiną umiejętność interpretacji utworów poetyckich

Zespół pracujący nad projektem liczy 23 osoby.

HARMONOGRAM PRACY

I Przygotowanie materiałów do prezentacji multimedialnej na temat Juliana Tuwima

1.Termin realizacji: dwa tygodnie

2.Zadania:

odnalezienie w różnych źródłach informacji na temat życia
i twórczości literackiej Juliana Tuwima w celu przygotowania prezentacji multimedialnej

Rezultat:

prezentacja na temat życia i twórczości Juliana Tuwima

Osoby uczestniczące w realizacji zadania:

zespół czteroosobowy

3.Zadania nauczyciela:

podanie źródeł, z których uczniowie mogą korzystać podczas wykonywania zadania
sprawdzenie poprawności wykonania prezentacji


II.Wykonanie plakatów i wystawy- ,,Twórczość literacka
J. Tuwima”

1.Termin realizacji: dwa tygodnie

2.Zadania:

wyszukanie w różnych źródłach informacji na temat poezji
J. Tuwima
zebranie materiałów potrzebnych do wykonania plakatów
i wystawy książek poety

Rezultat:

przygotowanie wystawy prezentującej dorobek literacki Juliana Tuwima
plakaty wyeksponowane w bibliotece szkolnej i podczas wieczorku

Osoby uczestniczące w realizacji zadania:

cztery zespoły dwuosobowe

3.Zadania nauczyciela:

wskazanie źródeł, z których można czerpać utwory
pomoc w przygotowaniu wystawy książek i estetycznym wykonaniu plakatów
sprawdzenie poprawności wykonania całego zadania


III. Wyszukanie i podzielenie utworów Juliana Tuwima pod
względem poruszanych w nich tematów i motywów.

1. Termin realizacji: dziesięć dni

2. Zadania:

wyszukanie odpowiednich utworów i ułożenie ich tematycznie

Rezultat:

przygotowanie listy utworów przeznaczonych do recytacji

Osoby uczestniczące w realizacji zadania:

uczniowie biorący udział w wieczorku poetyckim

3. Zadania nauczyciela:

sprawdzenie poprawności wykonania całego zadania

IV Zredagowanie scenariusza wieczorku poetyckiego.

1. Termin realizacji: tydzień

2. Zadania:

zredagowanie scenariusza wieczorku poetyckiego
wybranie fragmentów filmów (teledysków)
doskonalenie dykcji i interpretacji utworów

Rezultat:

scenariusz wieczorku poetyckiego poświęconego Julianowi Tuwimowi
przygotowanie recytatorów do występu

Osoby uczestniczące w realizacji zadania:

uczniowie biorący udział w wieczorku poetyckim (recytatorzy)

3. Zadania nauczyciela:

pomoc w przygotowaniu scenariusza uroczystości związanej z postacią J. Tuwima
poprawa dykcji i interpretacji utworów poetyckich


V Zredagowanie i przygotowanie zaproszeń na wieczorek poetycki

1. Termin realizacji: cztery dni
2.Zadania: wykonanie zaproszeń
3. Zadania nauczyciela:
-sprawdzenie poprawności wykonania całego zadania

VI Wieczorek poetycki ,,Jestem tylko łowcą słów...”

1. Termin realizacji: ustalona wcześniej data

2. Zadania:

zorganizowanie wieczorku poetyckiego

Rezultat:

wieczorek poetycki poświęcony Julianowi Tuwimowi
prawidłowa interpretacja utworów poetyckich


Osoby uczestniczące w realizacji zadania:
młodzież biorąca udział w projekcie

3. Zadania nauczyciela:

opieka nad uczestnikami spotkania i kontrola nad prawidłowością przebiegu całej uroczystości


SCENARIUSZ WIECZORKU POETYCKIEGO POŚWIĘCONY ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JULIANA TUWIMA

,, Jestem tylko łowcą słów...”

Wieczorek poetycki poświęcony poecie Julianowi Tuwimowi

I. Prowadzący:
Powitanie zaproszonych gości i słowo wstępu na temat wieczorku poetyckiego.
Przedstawienie przez uczniów przygotowanej wcześniej prezentacji multimedialnej-,,Życie i twórczość J. Tuwima”
II. Prowadzący:
Informacja o utworach, w których autor dzieli się refleksją na temat tajemnicy przemijania, potęgi miłości i odkrywania dobra oraz piękna. Zaproszenie do wysłuchania kilku jego utworów: Tęsknota ,Tyle jest we mnie miłości, Moja rzecz, Muzyka, Pełnia
I. Prowadzący:
(Zwrócenie uwagi na utwory,w których Julian Tuwim chwali życie.Przedstawienie poety jako,,niestrudzonego dyrygenta wielkiej orkiestry słów”, który lubi powracać do przeszłości.)
Wysłuchanie kolejnych utworów : Muza czyli kilka słów, Śmierć, Po prostu
II. Prowadzący:
W 1933r. Julian Tuwim zostaje poproszony o napisanie tekstu piosenki do filmu ,,Szpieg
w masce”. Powstaje wtedy jeden z jego najbardziej znanych utworów.

,,Miłość ci wszystko wybaczy”( teledysk – fragment filmu)

II. Prowadzący:
Informacja na temat znajomości poety ze Stefanią Marchwówną, przyszłą żoną.
Inspiracje poety do napisania cyklu wierszy miłosnych. Zaproszenie do wysłuchania jednego z nich na przykład- Wspomnienie

I. Prowadzący:
Nawiązanie do utworów, w których poeta pisał o sobie samym.
Recytacja takich utworów jak: Oczekiwanie, Duma, Melodia

II. Prowadzący:
Nie tylko wiersze przyniosły sławę Tuwimowi. Znaczącą rolę odegrały tu liczne teksty piosenek, które stały się szlagierami lat 30-stych XX wieku.(Krótka informacja na ten temat)

,,Na pierwszy znak”-teledysk

Część drugą wieczorku- prowadzi opiekun projektu

Twórczość własna (uczniowie prezentują wiersze napisane przez siebie)

Poczęstunek (herbata i domowe ciasto)


Zakończenie wieczorku i zaproszenie na kolejne spotkanie z poezją.


Scenariusz opracowała -Jolanta Przygocka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.