X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26385
Dział: Gimnazjum

Nobliści Polscy - wzory do naśladowania

Tym, którzy uczynili (...)
najwięcej dla dobra ludzkości.
Alfred Bernhard Nobel

Koło zainteresowań
„Nobliści Polscy - wzory do naśladowania”

Wstęp

Nadanie imienia naszej szkole to powód do dumy, ale również inspiracja do działania nauczycieli oraz uczniów, stąd zapotrzebowanie na poszerzenie wiadomości związanych z sylwetkami polskich noblistów w postaci koła zainteresowań. Posiadanie patrona to zobowiązanie, które powinno być inspiracją do podejmowania kolejnych działań. Patron to ktoś, kto jest wzorem, ułatwia nam wyznaczenie sobie celu w życiu, a co najważniejsze utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robimy, nie jest pozbawione sensu. Dla wielu nastolatków autorytetem jest idol w osobie sławnego piosenkarza, sportowca lub aktora. Warto zauważyć, że autorytetów jest tyle, ilu jest ludzi. Naszymi idolami stają się zwykle ci, którzy dokonali czegoś, co wzbudza podziw, a także ci, którzy dysponują czymś, czego nam ewidentnie brakuje. Wzorców jest wiele, pochodzą one zarówno z przeszłości, jak i ze współczesności. Są takie osobowości, które fascynują wyłącznie jednostki, ale i inne, porywające tłumy. Program tego koła ma za zadanie stworzenie uczniowi warunków wszechstronnego rozwoju, pozwolenie mu na samodzielne ukształtowanie swojego światopoglądu i systemu wartości, a także wykazanie, że konsekwencją samodzielności jest konieczność wzięcia odpowiedzialności za podjęte decyzje.


I. Cel główny:
- doskonalenie uczenia się ucznia.
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów,
- zadbanie o wrażliwość poprzez rozwijanie artystycznych umiejętności,
- indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod względem treści i możliwości uczniów,
- poszerzanie treści programowych i poza programowych,
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- wzbogacanie języka,
- podniesienie jakości pracy szkoły,

II. Cele dla ucznia:
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań na miarę swoich możliwości,
- udział w konkursach i osiąganie w nich znaczących sukcesów,
- prowadzenie dyskusji na znane mu tematy,
- wykorzystanie mediów, Internet jako źródło informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy,
- nauka współpracy z innymi.

III. Formy pracy z uczniami:
- praca w grupach
- praca indywidualna
- dyskusja
- burza mózgów


IV. Sposoby ewaluacji:
- obserwacja pracy i osiągnięć uczniów,
- rozmowy z uczniami,
V. Obszary działań:
- humanistyczny,
- matematyczno – przyrodniczy,
- artystyczny,
- muzyczny,
VI. Treści i wymagania programowe, ilość godzin
1.Spotkanie organizacyjne: 1godzina
• propozycje nauczyciela;
• propozycje uczniów;
2. Sylwetki Polskich Noblistów – dowody o niezwykłości – Wisława Szymborska: 1godzina
• dorobek twórczy;
3. Sylwetki Polskich Noblistów – dowody o niezwykłości – Władysław Reymont: 1godzina
• dorobek twórczy;
4. Sylwetki Polskich Noblistów – dowody o niezwykłości – Czesław Miłosz: 1godzina
• dorobek twórczy;
5. Sylwetki Polskich Noblistów – dowody o niezwykłości – Henryk Sienkiewicz: 1godzina
• dorobek twórczy;
6. Sylwetki Polskich Noblistów – dowody o niezwykłości – Maria Skłodowska Curie: 1godzina
• dorobek twórczy;
7. Sylwetki Polskich Noblistów – dowody o niezwykłości – Lech Wałęsa: 1godzina
• dorobek twórczy;
8. Przygotowanie scenariusza imprezy nadania imienia szkole: 2 godziny
● zasady pisania scenariuszy;
9. Nobliści autorytety, które warto naśladować – poszukujemy kandydatów na odtwórców ról: 2 godziny
● zasady dobrej recytacji;
10. Nasz projekt sztandaru: 2 godziny
● historia sztandarów;
● zasady przygotowywania konkursów;
● konkurs na najpiękniejszy sztandar;
12. Śladami naszych poetów – szukamy inspiracji w twórczości Szymborskiej i Miłosza: 2 godziny
● tekst hymnu szkoły;
● konkurs na hymn;
13. Wyjazd do instytucji publicznych: 4 godziny
• nawiązanie współpracy w celu pozyskania eksponatów na uroczystość – Muzeum Mazowieckie, Muzeum Diecezjalne, Książnica Płocka;
14. Wyjazd do Centrum Edukacji Grupa Orlen – „Chemik”: 4 godziny
● praca chemika;
● eksponaty do laboratorium;
15. Młodzi artyści: 2 godziny
• przygotowanie emblematów „Nobelka” – nagrody przyznawanej dla najlepszych uczniów szkoły;
16. Żyjący Noblista – Lech Wałęsa – „Człowiek z nadziei”: 4 godziny
● projekcja filmu;
● dyskusja;
17. Sztuka pisania listu – zapraszamy byłego prezydenta na uroczystość: 3 godziny
• zasady spisywania listu;
18. Rzym Juliusza Cezara – oczami Sienkiewicza: 1 godzina
• „Quo Vadis” – dzieło zasługujące na Nobla – przygotowujemy dekoracje sali Sienkiewicza;
19. Laboratorium Marii Skłodowskiej Curie: 1 godzina
• chemia dziedzina zasługująca na Nobla – dekoracja sali Skłodowskiej;
20. Wesele u Reymonta: 1 godzina
● odgrywamy scenę przedstawiającą zaślubiny w dawnej Polsce;
● chłopi i ich zwyczaje;
21. W świecie Szymborskiej i Miłosza: 1 godzina
● analiza wybranych wierszy;
● sala poetów, dekoracje scenki;
22. Strajk według Wałęsy: 1 godzina
● istota strajków;
● konsekwencje dla pracownika i pracodawcy;
● dekoracje – scenka;
23. Ewaluacja naszych spotkań: 1 godzina
• rozmowa, ankieta;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.