X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26380
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Konkurs ekologiczny dla kl. I-III gimnazjum

Imię i nazwisko ucznia ........................................


Konkurs ekologiczny dla kl. I-III gimnazjum

Drogi uczniu!
Przed Tobą pytania zamknięte i otwarte. Masz 45 minut na zapisanie poprawnych odpowiedzi. Pamiętaj! W zadaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Powodzenia!

1. Jaki rodzaj promieniowania jest odpowiedzialny za występowanie tzw. efektu cieplarnianego?
a) ultrafioletowe
b) podczerwone
c) elektromagnetyczne
2. Najstarszym Parkiem Narodowym w Polsce istniejącym od 1921r jest:
a) Kampinowski Park Narodowy
b) Roztoczański Park Narodowy
c) Białowieski Park Narodowy
3. Symbolem parku z pyt. 2 jest
a) konik polski
b) żubr
c) orzeł bielik
4. Ile bizonów żyje w Puszczy Białowieskiej?
a) 1 stado
b) 3 stada
c) żaden
5. W populacji wymierającej:
a) liczebność osobników w wieku przedrozrodczym jest większa od liczebności osobników w wieku porozrodczym
b) liczebność osobników w wieku przedrozrodczym jest mniejsza od liczebności osobników w wieku porozrodczym
c) liczebność osobników w wieku przedrozrodczym jest większa od liczebności osobników w wieku rozrodczym
6. Deforestacja to:
a) powiększanie powierzchni lasów
b) zmniejszenie powierzchni lasów w wyniku świadomej lub niecelowej działalności człowieka
c) zwiększanie liczby parków
7. Allelopatia to
a) zespół populacji w środowisku
b) zależności między zwierzętami
c) wzajemne oddziaływanie na siebie roślin
8. Dziura ozonowa powodowana jest przez:
a) freony i halony
b) freony i tlenki siarki
c) spaliny samochodowe
9. Izotermy to:
a) linie łączące punkty na mapie o tej samej temperaturze
b) linie łączące punkty na mapie o tych samych opadach
c) linie łączące punkty na mapie o tym samym ciśnieniu
10. Kwaśne opady to opady deszczu lub śniegu:
a) o pH niższym od 5,6
b) o pH wyższym od 5,6
c) o pH równym 7,0
11. Ciśnienie atmosferyczne to:
a) siła z jaką słup powietrza działa na powierzchnię ziemi
b) nadwyżka ciśnienia jaką należy wywrzeć na roztwór, aby pozostał w równowadze
c) obie odpowiedzi są prawidłowe
12. Jakim procesom fizycznym podlega woda podczas krążenia w przyrodzie?
a) parowaniu, zamarzaniu, rozmarzaniu
b) wrzeniu, infiltracji, sublimacji
c) parowaniu, wrzeniu, rozmarzaniu
13. Atmosfera to:
a) wodna powłoka Ziemi
b) gazowa powłoka Ziemi
c) lądowa powłoka Ziemi
14.Podaj zawartość procentową głównych składników powietrza: tlenu i azotu
tlen........................, azot................................
15. Który z gazów będących składnikiem powietrza bierze udział w spalaniu?
a) azot,
b) tlen
c) wodór
16. Rekultywacja to:
a) działania gospodarcze, które wyrządzają duże straty w zasobach przyrodniczych
b) ogół działań mających na celu zachowanie ginących gatunków zwierząt
c) działania mające na celu przywrócenie wartości terenom zniszczonym
17. Co to jest smog?
a) mieszanina mgły i dymów
b) mieszanina mgły i związków soli
c) mieszanina mgły i pyłów radioaktywnych
18. Jakie sposoby stosuje się w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez pojazdy samochodowe?
a)stosowanie urządzeń przyspieszających spalanie
b) stosowanie katalizatorów
c) dolewanie do paliw substancji, które powodują lepsze spalanie
19. Co to jest UICNR?
........................................
20. Wymień trzy gatunki drzew objętych ścisłą ochroną w Polsce.
........................................
21. Wymień trzy gatunki zwierząt objętych ścisłą ochroną w Polsce
........................................
22. Co to jest Czerwona Księga?
........................................
........................................
23. Eurybionty to:........................................
........................................
24. Co to jest recykling?........................................
........................................
25. Który park narodowy w Polsce jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości?........................................
26. Na czym polega symbioza bakterii brodawkowych z roślinami motylkowymi?...........
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.