X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2637
Przesłano:
Dział: Biblioteka

60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

„Biblioteka to przybytek na oścież otwarty,
zapraszający każdego w progi.
Wejdź gościu i stań się przyjacielem.
(J. Wiktor)60 LAT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ


25 listopada 2008r. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej obchodziła 60-lecie swojej działalności. Uroczyste obchody odbyły się w siedzibie biblioteki przy
ul. Kolejowej 8.
Uroczystość jubileuszową zaszczycili swoją obecnością m.in.: poseł na Sejm - Tadeusz Sławecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – Marek Sikora, Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Waldemar Godlewski, Dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie – Anna Wrzosek, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Biała Podlaska – Joanna Marchel, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej – Andrzej Marciniuk, Kierownik Zakładu Opracowania Rzeczowego Biblioteki Narodowej – Aldona Borowska, Zastępca Kierownika Zakładu Opracowania Rzeczowego Biblioteki Narodowej – Anna Bancerz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej– Jerzy Flisiński, Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej– Teresa Stasiuk-Karaś, Dyrektor Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Marzena Dziołak, Kierownik Biblioteki Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej – Kazimiera Kędzierska, Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Biała Podlaska – Jadwiga Romaniuk, Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej – Teresa Sidoruk, Kierownik Wydziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu – Wanda Stasiuk, dyrektorzy szkół, emerytowani pracownicy biblioteki – Eugenia Paszkiewicz, Wiera Hołubowicz, Luba Barszczewska, Halina Chwaluczyk, Jadwiga Saciuk, Teresa Wińska, Sławomir Melaniuk oraz przedstawiciele placówek współpracujących z biblioteką i lokalne media.
Uroczystość rozpoczął koncert w wykonaniu dwóch duetów gitarowych ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Białej Podlaskiej pod kierunkiem Zbigniewa Szewczuka: Natalii Glaza i Bartosza Łukaszuka oraz Natalii Perzyna i Wojciecha Chomicza.
Przybyłych gości przywitała Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Bogusława Misiejuk
60-letnią historię biblioteki przedstawiły zebranym panie: Edyta Kulawiec – nauczyciel bibliotekarz Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów i Maria Denko – nauczyciel bibliotekarz Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni, a następnie pani Wiera Hołubowicz – długoletni pracownik biblioteki – podzieliła się z zebranymi swoimi wspomnieniami z pracy w bibliotece.
Spotkanie stało się okazją do przypomnienia historii placówki, dziejów jej kolejnych przeprowadzek, zmian lokalu i kierownictwa.
Przybyli goście obejrzeli też prezentację multlimedialną na temat działalności biblioteki, którą zaprezentowała Renata Adamczuk – Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni, przedstawiła obecnym codzienną, wieloletnią pracę placówki. Omówiła różnorodne formy działalności edukacyjno- kulturalnej biblioteki m.in.: organizację zajęć dydaktycznych z edukacji czytelniczej i medialnej, wystawy połączone z prelekcją, konkursy, spotkania autorskie, a także konsultacje dla nauczycieli bibliotekarzy. Ponadto realizowane są zajęcia w oparciu o programy własne dla uczniów wszystkich szczebli kształcenia, zajęcia z edukacji europejskiej dla klas I – III w oparciu o program „Zanim wyruszę w podróż po Europie” oraz zajęcia dla klas maturalnych. W bibliotece działa również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Istotnym punktem programu było wystąpienie pani Aldony Borowskiej – Kierownika Zakładu Opracowania Rzeczowego Biblioteki Narodowej, która podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat „Bibliotek pedagogicznych jutra”, mówiła też o wieloletniej współpracy Biblioteki Narodowej z Biblioteką Pedagogiczną w Białej Podlaskiej.
Szczególnym momentem w przebiegu uroczystości było wręczenie podziękowań emerytowanym pracownikom biblioteki, którzy część swojego życia poświęcili pracy w tejże placówce.
Następnie był czas na gratulacje i piękne życzenia składane na ręce pani Dyrektor.
Wszyscy przemawiający zwrócili uwagę na istotną rolę biblioteki w prowadzeniu działalności edukacyjnej i kulturalnej, w inspirowaniu i promowaniu edukacji czytelniczej i medialnej oraz w organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych. Podkreślano też, jak ważne funkcje informacyjne i oświatowe biblioteka realizuje w toku swojej codziennej działalności. Wszystkie te działania sprawiają, że Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej i jej filie cieszą się autorytetem i poważaniem zarówno w mieście, jak i regionie.
Szczególnym akcentem było wyróżnienie biblioteki „Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego” za szczególne zasługi dla Województwa Lubelskiego.
W tym pięknym dniu wielu pracownikom biblioteki, (Bogusławie Misiejuk, Aleksandrze Wegiera, Beacie Bartosiak, Halinie Bielińskiej, Renacie Adamczuk, Marii Denko, Annie Denkiewicz, Edycie Kulawiec, Ewie Michalak, Zofii Jeleń), wręczono dyplomy przyznane przez Samorząd Województwa Lubelskiego za zaangażowanie w pracy i aktywny udział w rozwoju i upowszechnianiu czytelnictwa na terenie woj. lubelskiego.
Część oficjalną zakończył koncert Chóru Corda Vox z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu pod batutą nauczyciela Tomasza Jezuita w składzie: Adrian Własiuk, Monika Sereda, Małgorzata Oleszczuk, Karolina Rubach, Aleksandra Tychmanowicz, Piotr Omelaniuk.
Po zakończeniu części oficjalnej goście obejrzeli wystawy przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy: „Z archiwum biblioteki”, „60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej – Galeria zdjęć” oraz mieli okazję przyjrzeć się bliżej formom pracy biblioteki, obejrzeć kroniki, wpisać się do księgi pamiątkowej, a także zwiedzić bibliotekę.
Każdy z gości otrzymał w prezencie publikację „60 lat biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej 1948 – 2008” oraz zakładkę, wydane przez bibliotekę z okazji Jubileuszu. Publikacja zawiera informacje o zakresie usług i zbiorach biblioteki, omawia działalność informacyjno-bibliograficzną, edukacyjno-kulturalną, automatyzację procesów bibliotecznych, a także formy współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz historię i rozwój filii.
Uroczystość zakończyła się w Czytelni spotkaniem przy kawie, którego atrakcją był wspaniały tort w kształcie otwartej księgi.
W swojej 60-letniej tradycji Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej dopracowała się pokaźnych zbiorów, ponad 100 tys. woluminów, rozbudowanych katalogów: w formie tradycyjnej (kartkowej) i on-line, kartotek, ponad 170 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie oraz ok. 70% zbiorów druków zwartych wprowadzonych do katalogu komputerowego.

Tekst opracowała Krystyna Orluk
nauczyciel bibliotekarz
Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni
Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.