X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2621
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Wirtualne znajomości - scenariusz zajęć Koła Miłośników Biblioteki

Gimnazjum

Plan zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego: Dorota Kosmela
Data: 28.11.2008 r.
Klasa: Koło Miłośników Biblioteki
Przedmiot: Edukacja czytelniczo - medialna
Temat lekcji: Wirtualne znajomości.
Czas realizacji: 1 x 45 min.

Cele ogólne:
- Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z zawieraniem wirtualnych znajomości.
- Zapoznanie uczniów z wybranymi artykułami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Cele operacyjne – uczeń po lekcji:
- Zna:
miejsca i sytuacje, zawierania znajomości.
artykuł 3 i 5 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
założenia kampanii społecznej Dziecko w sieci.
- Rozumie:
potrzebę racjonalnego korzystania z Internetu.
- Umie:
wymienić zalety i wady wirtualnych znajomości.
korzystać z Internetu, biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa, wynikające z zawierania wirtualnych znajomości.

Cele wychowawcze:
- umiejętność pracy w grupie.
- uświadomienie „ciemnej strony” zawierania znajomości przez Internet

Środki dydaktyczne:
- artykuły: Świętochowicz M., Czy wiecie, co się dzieje w internecie?, „Gazeta Pomorska”, 2008, nr 223, s. 5.
Jastrzębska M., Na blogach młodzi ludzie kreują siebie, „Gazeta Pomorska”, 2008, nr 172, s. 16.
- laptop, projektor multimedialny, ekran, sieć komputerów.
- arkusze papieru, flamastry, nalepki motywujące.

Metody pracy:
- pogadanka,
- praca z tekstem.

Formy pracy:
- indywidualna jednostkowa,
- zbiorowa,
- grupowa zróżnicowana.

Literatura metodyczna:
Grzesiak E., Janicka – Szyszko, Steblecka M., Edukacja medialna: scenariusze zajęć, Gdańsk 2005.
Jastrzębska M., Na blogach młodzi ludzie kreują siebie, „Gazeta Pomorska”, 2008, nr 172, s. 16.
Lewandowska K., Zagrożenia w Internecie – wiedza i doświadczenia dzieci i ich rodziców. Wyniki badań empirycznych, „Dziecko Krzywdzone”, 2005, nr 13, s. 88 – 100.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Świętochowicz M., Czy wiecie, co się dzieje w internecie?, „Gazeta Pomorska”, 2008, nr 223, s. 5.
Wrzesień A., Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie, „Dziecko Krzywdzone”, 2005, nr 13, s. 78 – 84.
Zmarzlik J., Internetowe znajomości – lek na samotność w realnym świecie, „Dziecko Krzywdzone”, 2005, nr 13, s. 70 – 75.

Przebieg lekcji:

I. WPROWADZENIE: (7 min.)
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności.
2. Przedstawienie tematu i celów lekcji.

II. ROZWINIĘCIE: (33 min.)
1. Pogadanka na temat miejsca i sposobu zawierania znajomości we współczesnym świecie.
2. Praca w grupach. I grupa wypisuje zalety wirtualnych znajomości. II grupa zapisuje na plakacie niebezpieczeństwa internetowych znajomości.
3. Przedstawiciele grup prezentują wykonane zadanie.
4. Krótka rozmowa na temat doświadczeń (pozytywnych i negatywnych) dotyczących wirtualnych znajomości.
5. Chętny uczeń odczytuje fragment wskazanego artykułu prasowego (w miarę możliwości czasowych).
6. Pokaz prezentacji multimedialnej.
7. Podanie adresu strony internetowej kampanii społecznej Dziecko w sieci. Uczniowie zapoznają się z informacjami na niej zawartymi.

III. PODSUMOWANIE: (5 min.)
1. Podsumowanie lekcji – w formie dokończenia zdania: Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem/-am się...
2. Ewaluacja zajęć – w formie słownej: Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia?
3. Rozdanie uczniom nalepek motywujących - nagroda za pracę na lekcji.
4. Podziękowanie uczniom za uczestnictwo w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.