X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26056
Przesłano:

Surrealizm - klucz do rozumienia sztuki współczesnej. Scenariusz do zajęć plastycznych z zakresu historii sztuki

Monika Zawadzka-Adamiak
Nauczyciel, artysta plastyk, dyplomowany arteterapeuta

Scenariusz lekcji

Temat: Surrealizm-klucz do rozumienia sztuki współczesnej
(scenariusz do zajęć plastycznych w szkole podstawowej z zakresu historii sztuki-sztuka współczesna)
Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja służy poznaniu surrealizmu jako jednej z form artystycznego wyrazu. Ponadto zwraca uwagę na zachodzące przemiany w rozumieniu funkcji współczesnej sztuki .

Cele lekcji:
Zainteresowanie uczniów problemem sztuki współczesnej, często nielubianej i nierozumianej przez uczniów klas wyższych. Próba pokazania im przyjemności żywego uczestnictwa w procesie powstawania sztuki.

Uczeń:
-definiuje sztukę współczesną jako proces rejestracji rzeczywistości według okre¬ślonych reguł – analizuje środki wyrazu
-wskazuje podstawowe cechy wyrazu plastycznego
-wyraża swoją opinię na temat znaczenia środków wyrazów, używanych przez surrealistów
-wyjaśnia specyfikę marzeń sennych
-ogląda aktywnie reprodukcje dzieł plastycznych
-prowadzi dyskusję i jasno formułuje argumenty
-sporządza syntetyzującą notatkę z lekcji
-wykorzystuje materiał teoretyczny jako punkt wyjścia do samodzielnych działań quasi-poetyckich

Uwagi dotyczące realizacji lekcji:

Zajęcia obejmują jedną godzinę lekcyjną, stanowią wprowadzenie do zagad-nień związanych z ogólną problematyką sztuki współczesnej. Nauczyciel powinien się odwołać zarówno do wiedzy, jak i wrażliwości uczniów. Za spra-wą metod aktywizujących (praca w grupach) zajęcia powinny zachęcać młodzież do własnych poszukiwań.

Środki dydaktyczne :
książka Sztuka i czas T 4, s 95.
-Prezentacja multimedialna w programie Power Point
- reprodukcje Rene Magrita, Fridy Kahlo i Salwadora Dali lub innych surrealistów
-kartka i długopisy-do stworzenia cadavre exuise

Pojęcia i terminy -

Surrealizm, nadrealizm, dadaizm, ruch społeczno - artystyczny, sztuka oniryczna, collage, medium,

Przebieg lekcji -

Nauczyciel podaje temat lekcji, przedstawia jej podstawowe cele i plan zajęć. Prosi uczniów, by na kartkach samodzielnie zdefiniowali pojęcie „sztuka współczesna”. Na¬stępnie poleca wykonanie notatki dotyczącej podstawowych wiadomości pochodzenia i rozwoju surrealizmu (Czołowi przedstawiciele-Max Ernest, Marcel Duchamp, Rene Magritte, Salwador Dali, Frida Karlo, Meret Oppencheim, Andre Breton). Nauczyciel konfrontuje uczniowską wiedzę na temat tego rodzaju sztuki z prezentacją reprodukcji typowych dzieł tego stylu.(np. Wytrwałość pamięci i Płonąca żyrafa Salwadora Dali,).
Ważne, by dostrzec w wypowiedziach uczniów spostrzeżenia zbieżne z sugestiami artystów, szczególnie z bardzo specyficznym sposobem oddania przestrzeni, czasu i symboli sennych .
Kolejny krok to polecenie nauczyciela, by uczniowie w grupach (piecio-, sześcioosobowych) przeprowadzili zadanie polegające na stworzeniu własnego tekstu cadavre exuise, oraz próby gramatycznej obróbki tego tekstu( który będzie podstawą do wykonania własnej pracy plastycznej, związanej z omawianym stylem sztuki).
Po wykonaniu pracy uczniowie prezentują swoje artystyczne dokona¬nia na forum klasy.

Praca domowa

Wykonaj własną prace plastyczną w formacie minimum A4 będącą ilustracją powstałych cadavre exuis w technice kolażu fotograficznego, rysunku, grafiki komputerowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.