X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25977
Przesłano:
Dział: Logopedia

Utrwalanie poprawnej wymowy głoski c - konspekt zajęć logopedycznych

Konspekt zajęć logopedycznych

Temat: Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „c”

Cele:
Dydaktyczno – lingwistyczny: - rozpoznawanie słuchowe głoski „c”,
- różnicowanie głosek „c” i „dz” w oparciu
o materiał ilustracyjny,
- utrwalanie poprawnej artykulacji głoski „c”
w sylabach i wyrazach,
- ćwiczenie sprawności językowej w powtarzaniu wyrażeń, zdań
z nagromadzeniem głosek „c”,
- odgadywanie haseł wierszowanych zagadek
zawierających głoskę „c”,
- płynne czytanie ze zrozumieniem tekstu
utrwalającego prawidłową artykulację głoski „c”,
- rozszerzanie słownictwa związanego z głoską „c”,
Wychowawczy:
- wdrażanie do zdyscyplinowanej pracy
i wykonywania poleceń,
Psychologiczny:
- rozwijanie wiary we własne możliwości,
- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
- wzmacnianie koncentracji uwagi,
- rozwijanie myślenia,
- ćwiczenie sprawności manualnej,

Pomoce: lustro, materiał ilustracyjny z przedmiotami zawierającymi w nazwie głoski: c lub dz („Słowo do słowa”); karta słownictwa do utrwalania głoski „c”, teksty wierszy: „Co to za głoska?”, „Wacek i jego kucyk” oraz krzyżówka do wypełnienia ( B. Czarnik: Mówię. Wierszyki i zabawy logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę głosek s, z, c, dz, s. 24, 25, 26, Gdańsk 2009), wierszowane zagadki ( A. Sosna: Wymawiamy poprawnie głoski, Warszawa 1991, zeszyt 2, s. ).

Konspekt w oparciu o :
B. Sawa: Dzieci z zaburzeniami mowy. Warszawa 1990.
Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. Warszawa 1994.
M. Wrzesińska: Chcę poprawnie wymawiać. Ćwiczenia logopedyczne.Poznań 1999.
B. Zakrzewska: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1976.


Przebieg zajęć:

Powitanie z uczniami.


I. Zajęcia przygotowawcze

- formą wprowadzenia w tematykę zajęć odczytanie wiersza „Co to za głoska?”,

- przypomnienie właściwego układu narządów mowy w czasie artykulacji, demonstracja (lustro),

- omówienie celowości zajęć i ich dalszego przebiegu,

II. Zajęcia właściwe

- rozdanie tekstów odczytanego utworu i prośba o zaznaczenie ćwiczonej głoski w wierszu oraz rozsypance alfabetycznej,

- demonstracja materiału ilustracyjnego ( różnicowanie głosek: c, dz),

- ćwiczenie sprawności językowej w wymawianiu sylab, wyrazów, wyrażeń, zdań z nagromadzonymi głoskami „c”,

- odgadywanie wierszowanych zagadek,

- ciche, potem głośne – płynne odczytanie wiersza „Wacek i jego kucyk” i uzupełnienie luk w zdaniach,

- podsumowanie zajęć i rozdanie krzyżówek, ich omówienie, prośba o samodzielne wypełnienie poleceń w domu.

III. Dodatkowe ćwiczenia dla poszczególnych uczniów:

- porządkowanie wyrazów według zasady: nagłos, śródgłos, wygłos.

- układanie wyrazów z „c” (z materiałów ilustracyjnych) w kolejności alfabetycznej,

- tworzenie zdań z podanymi wyrazami.

Opracowała: Mgr Lidia Czerwińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.