X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25960
Przesłano:
Dział: Języki obce

Addictions- rodzaje uzależnień i ich skutki. Konspekt lekcji będącej zaprezentowaniem korelacji międzyprzedmiotowej: lekcja wychowawcza/ język angielski

Konspekt lekcji będącej zaprezentowaniem korelacji międzyprzedmiotowej:lekcja wychowawcza/lekcja języka angielskiego

Temat: Addictions- rodzaje uzależnień i ich skutki.

Cel ogólny: Uczeń rozumie czym jest uzależnienie i potrafi podać przyczyny takiego stanu, potrafi podać przykłady uzależnień i ich konsekwencje w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Po zajęciach uczeń:
- zna słowa i zwroty pozwalające mu sformułować krótką wypowiedź na temat uzależnienia w języku angielskim ( nazwy uzależnień i ich skutki) ;
- zna definicję uzależnienia, przyczyny i skutki uzależnień;
- zdaje sobie sprawę z konsekwencji uzależnienia;

Metody pracy: metoda słowna - pogadanka; metoda pokazu – kartki ze słowami po angielsku, metoda pracy grupowej – dopasowanie zdań do uzależnienia; metoda dramy – scenki.

Formy: praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa
Środki dydaktyczne: kartki z hasłami, arkusze szarego papieru, kolorowe pisaki, magnesy, tablica.

Czas: 45 min.

Przebieg zajęć:
A. Wstęp
1. Powitanie klasy w języku angielskim
2. Podanie tematu lekcji – poznanie słowa uzależnienie po angielsku.
3. Zapowiedź przebiegu lekcji.
B. Rozwinięcie.
1. Pogadanka – podanie przez uczniów definicji uzależnienia oraz rodzajów uzależnień. Poznanie rodzajów uzależnień w języku angielskim. Rozmowa na temat przyczyn uzależnienia – czynniki genetyczne, czynniki społeczne, środowisko rówieśnicze, wzorce społeczne, czynniki psychologiczne.
2. Praca w grupach - podzielenie uczniów na 5 grup 3-4 osobowych, rozdanie dużych arkuszy papieru z wypisanymi w języku angielskim rodzajami uzależnień i przeprowadzenie ćwiczenia w języku obcym pt. ,,Skutki uzależnień” - uczniowie muszą dopasować wymienione na paskach papieru skutki uzależnień do konkretnego uzależnienia. Nauczyciel języka angielskiego sprawdza wykonanie zadania, po czym omawia ćwiczenie na forum klasy.
3. Scenki Dramy – nauczyciel dzieli klasę na 5 grup. Każda z grup otrzymuje opis scenki sytuacyjnej z opisanym problemem dot. któregoś z rodzajów uzależnienia. Każda osoba z danej grupy musi wcielić się w wyznaczoną rolę i na forum klasy zaprezentować pozytywne rozwiązanie sytuacji.
C. Zakończenie.
1. Podsumowanie zajęć – ułożenie przez każdą z grup hasła w języku angielskim będącego podsumowaniem lekcji i jednocześnie „przestrogą” dla uczniów, aby unikali lub ograniczyli swój kontakt z rzeczami uzależniającymi. Krótki komentarz nauczyciela podsumowujący poruszane zagadnienia na lekcji.
2. Podziękowanie uczniom za aktywność......................................... ........................................
Podpis prowadzącego zajęcia Podpis prowadzącego zajęcia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.