X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2589
Przesłano:

Scenariusz zajęć "Karnawał"

Ośrodek tematyczny: Karnawał
Temat dnia: Wielki bal
Formy pracy: grupowa, indywidualna, zbiorowa
Metody pracy: czynna, słowna, oglądowa
Czas trwania zajęć: ok. 50 minut
Środki dydaktyczne: karty pracy, szyfrogram, magnetofon, balony, kolorowe czapeczki, etykiety z częściami ciała, napisy tak, nie
Data: .02.07.
Cele operacyjne:
- uczeń potrafi rozwiązać szyfrogram i odczytać hasło,
- wyodrębnia w wyrazie samogłoski i spółgłoski,
- dzieli wyraz na głoski, sylaby,
- poprawnie przepisuje wyraz,
- czyta ze zrozumieniem i udziela prawidłowych odpowiedzi i wykonuje polecenia zgodnie z pisemną instrukcją oraz objaśnieniami nauczyciela,
- dodaje i odejmuje w zakresie 14,
- zna i śpiewa piosenkę,
- układa podpisy do ilustracji,
dokonuje syntezy sylabowej wyrazów,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach,
0 współpracuje w grupie,

uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- uczeń dokonuje analizy wyrazu- określa liczbę głosek, sylab, liter w wyrazie,
- wykonuje polecenia zgodnie z objaśnieniami nauczyciela,
- dodaje i odejmuje w zakresie 10,
- dokonuje syntezy sylabowej wyrazów,
- identyfikuje małą i wielką literę,
- identyfikuje pisaną i drukowaną literę,
- współpracuje podczas zadań grupowych,
- wypełnia polecenia nauczyciela,

PRZEBIEG LEKCJI

1. Zabawa na powitanie „Wszyscy są” (KLANZA).
2. Rozwiązanie szyfrogramu- KARNAWAŁ

2.a. uzupełnianie karty pracy

3. „Prawda-fałsz” – w klasie rozwieszone są balony z działaniami matematycznymi na dodawanie i odejmowanie. W balonach umieszczone są zdania, których prawdziwość mają określić uczniowie. Balony przebijają ci uczniowie, których cyfra na kotylionie jest wynikiem działania na balonie. Następnie odczytują zdanie, a reszta uczniów określa, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe, poprzez podniesienie odpowiedniej tabliczki: TAK, NIE.

4. Zabawa integrująca „Taniec -połamaniec” wg Klausa Vopla.
4.a. rozdanie uczniom czapeczek w 3 kolorach.

5. Praca w grupach wg koloru czapeczek. Uczeń z gwiazdką na czapeczce jest kapitanem- reprezentantem grupy.

I grupa- odczytanie tekstu, przeczytanie pytań i odpowiedź na nie w formie pisemnej (zał. 5)
II grupa – ułożenie podpisów z liter do ilustracji przedstawiających strój karnawałowy (zał. 6)
III grupa- ułożenie nazw tańców karnawałowych wg kształtu liter tworzących sylaby (zał. 7)

6. Śpiewanie piosenki „Jeśli jesteś wesoły” wg Roberta Domania (improwizacja ruchowa)

5. Uzupełnianie kart pracy

6. Podsumowanie lekcji.

ZAŁ. 4.
Zdania - prawda czy fałsz
Sale balowe ubieramy w balony i serpentyny.
Na bal zakładamy karnawałowe maski.
Podczas karnawału uczestniczymy w zabawach tanecznych.
Karnawał trwa 1 dzień.
Karnawał trwa cały rok.
Na bal karnawałowy ubieramy jednakowe stroje.
Nazwa „karnawał” pochodzi z Grecji.
Najbarwniejszy karnawał odbywa się w Brazylii.
Komputer
Maska
Balon

Zał nr 1
Karnawał
Liczba głosek...............
Liczba sylab..............
Liczba liter.................
Liczba samogłosek..................
Liczba spółgłosek................

ZAŁ. 6.
k a j a c w
r ó ż k a s
m o k k s i
ę ż n i cz k
a k w i a t
I n d i a n
i n k o w b
o j k a p t
u r e k

ZAŁ. 7.
tan go
wal czyk o be rek rum ba

ZAŁ. 8.

Połącz balony z pisanymi i drukowanymi literami

ZAŁ. 9.
Połącz w pary balony z wielka i mała literą
ZAŁ. 10.

Wpisz w odpowiedniej kolejności litery z balonów, odczytaj hasło, wpisz je w liniaturę i narysuj rozwiązanie

ZAŁ. 5.
Przeczytaj uważnie tekst, a potem odpowiedz na poniższe pytania.

Mamy karnawał. Henio i Ala wybierają się na bal karnawałowy. Mają ciekawe przebrania. Henio będzie robotem, a Ala motylem. I nagle nieszczęście. Skrzydło od przebrania Ali zniszczyło się. Dziewczynka bardzo płacze. „Nie martw się Alu” – mówi mama- „zrobimy nowy strój, w którym nikt cię nie pozna.” A na balu Ala była przepiękną, czerwoną biedronką.

1. Kto wybierał się na bal?
2. Jaki strój miał Henio?
3. Jaki strój miała Ala?
4. Co stało się ze strojem Ali?
5. Kto pomógł dziewczynce z nieszczęściu?
6. W jakim stroju wystąpiła na koniec Ala

ZAŁ. 11.
Ponumeruj baloniki. Wstaw do tabeli litery odpowiadające kolejnym liczbom. Dowiesz się, jakie tańce dawniej tańczono w czasie karnawału.

ZAŁ. 12.
Pokoloruj i połącz jednakowe gwiazdki, ułóż w odpowiedniej kolejności litery i odczytaj nazwy tańców karnawałowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.