X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25870
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian - Żyję i działam bezpiecznie "Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie..."

Sprawdzian nr. 1 (Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie, Powszechna samoobrona i obrana ludności oraz Zagrożenia bezpieczeństwa i działania ratownicze).
Imię i nazwisko: ........................................ . Data: ................ .
Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie
1. Wyjaśnij, do czego służy system wykrywania skażeń i alarmowania. /1pkt.

2. Wymień cztery środki alarmowe. /2pkt.


3. Napisz, kiedy zostaje ogłoszony alarm a kiedy odwołany ? /2pkt.
Ogłoszony zostaje, kiedy

Odwołany zostaje, kiedy

4. Uzupełnij zdania. /4pkt.
Po ogłoszeniu alarmu należy: (4 przykłady)


Powszechna samoobrona i obrona cywilna
5. Wymień 4 główne zagrożenia bezpieczeństwa osobistego oraz wskaż 4 instytucje państwowe, które to bezpieczeństwo zapewnią. /4pkt.
ZAGROŻENIA OSOBISTE INSTYTUCJE PŃSTWOWE

6. Wymień 3 główne zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego (publicznego, narodowego). / 3 pkt.


7. Uzupełnij zdania. /4pkt.
Centralnym organem państwa kompetentnym w sprawach obrony cywilnej jest , powoływany przez
na wniosek ministra . Terenowe organy obrony cywilnej to pełniący funkcje szefów OC na podległych sobie obszarach: , , .
8. Wymień trzy odmienne stany funkcjonowania Polski. /3pkt.

9. Uzupełnij tabelkę wpisując do naturalnych (5 przykładów), cywilizacyjno-gospodarczych (3 przykłady) oraz społeczno-politycznych (2 przykłady). /5pkt.
Przyczyny
Naturalne Cywilizacyjno-gospodarcze Społeczno-polityczne


Zagrożenia bezpieczeństwa i działania ratownicze
10. Wyjaśnij pojęcie „dekontaminacja”. /1pkt.

11. Wymień trzy najczęstsze przyczyny powodzi w Polsce. /3pkt.

12. Uzupełnij zdania. /2pkt.
Pogotowie przeciwpowodziowe ogłasza się wtedy, gdy

Alarm powodziowy ogłasza się wtedy, gdy

13. Wymień 3 przykłady podręcznego sprzętu gaśniczego. /3pkt.

14. Wymień trzy rodzaje katastrof, które wymagają interwencji służb specjalistycznych.

15. Wymień etapy ewakuacji planowanej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.