X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25774

Grzyby - scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
HASŁO DNIA: G R Z Y B Y
TEMAT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ:
Poznanie nazw i sposobów rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących. Budowa grzyba. Czytanie wiersza Marii Kownackiej „Grzyby” z właściwą intonacją. „Co można zrobić z grzybów” – wypowiedzi na podstawie własnych doświadczeń. Zasady bezpiecznego zbierania grzybów. Nauka posługiwania się atlasem grzybów.
CELE ZAJĘĆ:
- Poznanie nazw grzybów jadalnych i trujących
- Zapoznanie z budową grzyba
- Kształcenie umiejętności czytania z właściwą intonacją
- Poszerzanie wiedzy językowej poprzez tłumaczenie związku frazeologicznego.
- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat na podstawie własnych doświadczeń.
- Poznanie sposobów odróżniania grzybów jadalnych i trujących
- Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zbierania grzybów
- Nauka posługiwania się atlasem grzybów
- Wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne
- Wdrożenie do pracy samodzielnej i grupowej oraz do samokontroli

METODY :
Aktywizujące – gry dydaktyczne, praca w grupach
Programowe – praca z tekstem, materiałem ikonograficznym, praca z podręcznikiem
Podające – krótka rozmowa nauczająca, pokaz
Praktyczna – projekt
Problemowo-ćwiczeniowa – karty pracy

FORMY PRACY:
Formy pracy:
Praca jednolita indywidualna, grupowa i zbiorowa

Środki dydaktyczne: karty pracy, plansze grzybów, ilustracje grzybów, karty z nazwami elementów grzyba, puzzle, podręcznik , atlasy grzybów, zagadki, płyta z nagraniem piosenki „Rudy rydz”, magnetofon, karteczki samoprzylepne.

1.Wprowadzenie do tematu zajęć.
Nauczyciel mówi dzieciom zagadkę.
Mam kapelusik
nie do kłaniania,
mam zgrabną nóżkę
nie do skakania.
Uczniowie podają rozwiązanie zagadki.
2.Wspólne wysłuchanie piosenki „Rudy rydz” i omówienie jej treści.
- Gdzie rósł grzyb?
- Jak nazywa się grzyb,o którym mowa w piosence?
- Jakie inne nazwy grzybów pojawiają się w piosence?
- Czego boi się rydz?
3. Zapoznanie z budową grzyba.
- Nauczyciel pyta dzieci czy wiedzą o czym będziemy mówić na dzisiejszych zajęciach.
Następnie pokazuje planszę z grzybami /jeżeli ma taką możliwość to prezentuje ją na tablicy multimedialnej/
i prosi uczniów, aby omówili ich wygląd. Potem uczniowie podają nazwy grzybów i wskazują grzyby jadalne i trujące.
Karta pracy nr 1.
Uczniowie zapisują w tabeli nazwy grzybów jadalnych i trujących i wypełnioną kartę wklejają do zeszytu.
Rozmowa z uczniami na temat:
„ Dlaczego nie należy niszczyć grzybów trujących?
- Zapoznanie z budową grzyba.
Na tablicy znajduje się ilustracja grzyba i kartoniki z nazwami jego poszczególnych części. Uczniowie wnioskują na podstawie planszy z jakich elementów zbudowany jest grzyb.
Potem łączą odpowiednie nazwy z częścią grzyba.
4. Czytanie wiersza „GRZYBY” Marii Kownackiej i wyjaśnianie związku frazeologicznego „rosnąć jak grzyby po deszczu”.
Nauczyciel czyta uczniom wiersz i zadając pytania sprawdza zrozumienie go :
- Czego potrzebują grzyby, aby urosnąć?
- Wymień nazwy grzybów, które pojawiły się w wierszu
- Co mama zrobiła z grzybami?
- Jakie potrawy można przygotować jeszcze z grzybów?
- Jak rozumiesz słowa: „rosnąć jak grzyby po deszczu”
/rosnąć nagle, szybko, w dużej ilości/
5. Ćwiczenia w indywidualnym, głośnym czytaniu wiersza „Grzyby” z odpowiednią intonacją przez uczniów.
6.Poznanie zasad bezpiecznego zbierania grzybów.
Nauczyciel rozmawia z uczniami o tym, gdzie można sprawdzić, czy grzyby są jadalne.
Pokazuje ATLAS GRZYBÓW i uczy w jaki sposób z niego korzystać.
Wspólne szukanie popularnych grzybów jadalnych i trujących.
- Kto z Was wie jak należy prawidłowo zbierać grzyby?
/ wykręcanie grzyba z podłoża lub odcinanie nożykiem dolnej części trzonu/
Zabawa dramowa: „Zrywamy grzyby”
- Czy dzieci powinny same zrywać grzyby?
Nauczyciel omawia zagrożenia wynikające z samodzielnego zbierania grzybów przez uczniów, wskazuje ryzyko związane ze zbieraniem grzybów trujących, których niektóre gatunki są bardzo podobne do grzybów jadalnych, podkreśla zagrożenie zatruciem grzybami i prosi uczniów, aby zbierali grzyby tylko w obecności osób dorosłych, którzy potrafią rozpoznawać grzyby.
7. Utrwalenie budowy grzyba.
Uczniowie otrzymują obrazek grzyba z puzzli.Ich zadaniem jest ułożyć wszystkie elementy w całość i przykleić go do kartki w zeszycie, a następnie podpisać z jakich części się on składa. Karta pracy nr 2
8. Podsumowanie zajęć
Nauczyciel dzieli klasę na grupy i rozdaje karty pracy nr 3. Zadaniem uczniów jest wskazanie zdania prawdziwego i fałszywego poprzez jego podkreślenie.
Karta pracy nr 3

1.Zbieraj tylko te grzyby, które znasz PRAWDA FAŁSZ
2.Zbieraj tylko duże grzyby, małe niech jeszcze odrosną. PRAWDA FAŁSZ
3.Z grzybów można zrobić lody. PRAWDA FAŁSZ
4.Muchomor to grzyb trujący. PRAWDA FAŁSZ
5.Grzyby trujące można niszczyć PRAWDA FAŁSZ
6.Grzyb składa się z kapelusza, grzybni i trzonu. PRAWDA FAŁSZ
7.W „Atlasie Grzybów” znajdziemy przepis na zupę grzybową. PRAWDA FAŁSZ
Sprawdzenie wykonania poprawności zadania przez głośne odczytanie przez liderów grup zdań prawdziwych.

- O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
- Jakie znacie grzyby jadalne?
- Jakie znacie nazwy grzybów trujących?
- Dlaczego nie należy niszczyć grzybów trujących?
- Z jakich części składa się grzyb?

9. Ocena zajęć.
Określenie swojego samopoczucia po przebytej lekcji poprzez narysowanie „minki” na karteczce samoprzylepnej.
Potem oceniają zajęcia poprzez przyklejenie swojej karteczki po napisem „BYŁO WSPANIALE" narysowanym na uśmiechniętym grzybku.
BYŁO WSPANIALE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.