X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25744
Przesłano:

Metody nauczania

EWELINA TARAPACZ – METODY NAUCZANIA

W poniższej pracy postaram się przedstawić kilka przykładów zagadnień tematycznych, w których można użyć różnorodnych metod nauczania. Skupię się przede wszystkim na wykorzystaniu metody eksponującej i praktycznej. Chciałabym także przedstawić takie propozycje bloków tematycznych, które trzeba zrealizować w klasach I-III szkół podstawowych.
Na początku chciałabym jednak napisać kilka słów na temat samych metod. Metodę nauczania należy rozumieć jako „ systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań umysłowych.”
Metoda zajęć praktycznych polega na wykonywaniu różnych ćwiczeń w zależności od przedmiotu szkolnego. Można tu wymienić metodę ćwiczebną, laboratoryjną oraz realizację zadań wytwórczych. Metody waloryzujące w swojej realizacji muszą zawierać element przeżycia. Wyróżniamy tu metody impresyjne (umożliwienie uczniowi zapoznania się z dziełami literackimi, muzycznymi itp.) oraz metody ekspresyjne, służące zewnętrznemu wyrażaniu stanów uczuciowych. Do tej ostatniej metody należy: pokaz prac, przedstawienie szkolne, wystawa, psychodrama itp.
Dobór metod nauczania uzależnia się od celów, treści i zadań dydaktycznych, należy także uwzględnić tutaj wiek uczniów.
Ponieważ żadnego bloku tematycznego nie da się w 100% wykonać za pomocą tylko jednej metody nauczania, przedstawię kilka propozycji, w których można połączyć metody nauczania. Zaprezentuję jednak jedynie pomysły wykorzystujące metody eksponującą i praktyczną.
Pierwszą z propozycji jest zagadnienie tematyczne dotyczące jesieni. W celu zrealizowania tego tematu wykorzystałabym następujące elementy:
1. Zabawę ruchową z elementami dramy przy muzyce relaksacyjnej „Jesienna opowieść”, w której dzieci odtwarzają za pomocą ruchu opowiadanie dotyczące tej pory roku.
2. Słuchanie historyjki obrazkowej o jesieni, w trakcie której odsłaniane są kolejne obrazki historii.
3. Zabawę ruchową ze śpiewem piosenki „Skarby jesieni”.
4. Zabawę dydaktyczną „Liczymy zapasy”.
Kolejnym zagadnieniem wybranym przez mnie jest temat: „Podróż do Krainy Zabawek”.
Można tu zorganizować wycieczkę do Muzeum Zabawek (muzea tego typu znajdują się w wielu miastach polskich m.in. Karpaczu, Kudowie- Zdrój, Kielcach itd.) lub do Teatru Lalek, gdzie dzieci uczestniczące w nich uczyłyby się poprzez przeżycie.
Innym sposobem wykorzystanie metody eksponującej w tym temacie jest udział dzieci w zabawie pantomimicznej „Podróż” lub samodzielne odegranie przez uczniów teatrzyku lalkowego. Ten ostatni pomysł można połączyć z metodą praktyczną, co niosłoby za sobą zadanie stworzenia przez dzieci lalek do przedstawienia.
Innym blokiem tematycznym odpowiednim do zastosowania interesujących mnie metod jest blok dotyczący asertywności. Zaproponowałabym tu następujące formy aktywności:
1. Projekcję filmu pt. „Asertywność. Sztuka bycia sobą.”
2. Stworzenie i zaprezentowanie na forum klasy dialogów, w których dzieci wykorzystałyby poznane strategie radzenia sobie z konfliktem.
3. Rozwiązanie testu dotyczącego ich własnej asertywności.
Moją ostatnią propozycją wykorzystania metod eksponującej i praktycznej jest blok tematyczny dotyczący czytania książek. Zagadnienie to obejmuje także umiejętność korzystania z biblioteki, dlatego sądzę, że dobrym pomysłem byłoby zaprowadzenie dzieci do biblioteki szkolnej, gdzie zapoznałyby się z katalogiem bibliotecznym i kartą katalogową oraz nauczyłyby się wyszukiwać książki w katalogach. Kolejnymi krokami byłoby:
1. Zapoznanie dzieci z piosenką „Tropiciele słów” i odtworzenie rytmu muzycznego za pomocą ruchu ciała.
2. Samodzielne wykonanie przez uczniów zakładki do książki.
3. Układanie przez dzieci rymowanek i swobodnych tekstów.
4. Wykonanie ilustracji do własnych tekstów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.