X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2574
Dział: Gimnazjum

Konspekt do lekcji języka polskiego w kl. III gimnazjum - kształcenie literackie. Tajemnica Twojej walizki

Materiał: Jolanta Kowalska „ w XXI wiek”.

CELE:
Uczeń:
- zna wyznaczniki charakterystyczne dla liryki,
- zna trzy rodzaje literackie,
- potrafi zinterpretować utwór poetycki,
- rozpoznaje w tekście podstawowe środki stylistyczne,
- określa adresata i podmiot liryczny w wierszu,
- uzasadnia własną opinię, analizuje, wnioskuje,
- w formie plakatu przedstawia pozytywne i negatywne wartości współczesnego świata,
- potrafi współpracować w grupie,
- umie swobodnie wypowiadać się na temat związany z lekcją;

METODY:
* PRACA Z TEKSTEM I INSTRUKCJĄ
• DYSKUSJA UKIERUNKOWANA,
• „KOSZ” I „WALIZECZKA”,

FORMY:
• PRACA Z CAŁĄ KLASĄ,
• PRACA Z GRUPĄ.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• WIERSZ J.KOWALSKIEJ ,
* ARKUSZE PAPIERU,
• ROZSYPANKA WYRAZOWA,
• KARTA PRACY;

PRZEBIEG LEKCJI:

I. Faza wstępna:
1. Czynności organizacyjne.
2. Prezentacja celów lekcji.
3. Ułożenie na tablicy rozsypanki wyrazowej – ( trzy rodzaje literackie oraz charakterystyczne dla nich wyznaczniki, np.: narracja, podmiot liryczny, dialogi i monologi, środki stylistyczne, proza, narrator, didaskalia.....).
4. Nauczyciel głośno czyta wiersz, następnie uczniowie czytają go po cichu
5. Rozmowa na temat przeczytanego utworu.
6. Określenie adresata i nadawcy wypowiedzi-karta pracy.
7. Wyszukiwanie podstawowych środków stylistycznych – karta pracy.

II. Faza właściwa:
1. Uczniowie pracują w grupach. Każdy zespół otrzymuje instrukcję i arkusz papieru, a każdy uczeń – kartę pracy.
2. Zadaniem uczniów będzie wypisanie na podstawie wiersza co XX wiek zostawił pozytywnego, a co złego – „kosz” i „walizeczka”.
3. Prezentacja wyników pracy – jaką tajemnicę kryje moja walizka?

III. Faza końcowa:
1. Podsumowanie lekcji.
2. Nagrodzenie aktywności uczniów.
3. Zadanie pracy domowej:
„My z pierwszej połowy XXI wieku” – scharakteryzuj swoje pokolenie. ( minimum 10 zdań ).


KARTA PRACY

POLECENIE 1 :
Wypisz z J. Kowalskiej "w XXI wiek" po jednym przykładzie:

a) metafory (przenośni)........................................
b) porównania........................................
c) epitetu........................................

POLECENIE 2:
Wskaż i nazwij w tekście podmiot liryczny:
........................................

POLECENIE 3:
Na podstawie puenty utworu zredaguj odpowiedź na pytanie: „Co tak naprawdę daje szczęście zabieganemu i zmagającemu się z życiem człowiekowi?”
........................................

POLECENIE 4 DO PRACY W GRUPACH:
- przeczytajcie uważnie tekst wiersza,
- wypiszcie na kolorowych karteczkach co pozytywnego, a co złego zostawił nam XX wiek,
- narysujcie na arkuszach papieru „kosz” i „walizeczkę” i wklejcie zapisane kartki w odpowiednie miejsca,
- przygotujcie się do prezentacji pracy;


ZADANIE DOMOWE:
„My z pierwszej połowy XXI wieku” – scharakteryzuj swoje pokolenie. ( minimum 10 zdań ).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.