X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25625
Przesłano:

W jaki sposób wyrażamy swoje uczucia i emocje? - konspekt zajęć z wychowawcą

KONSPEKT ZAJĘĆ

Przedmiot: zajęcia z wychowawcą.
Wychowawca: .....................
Termin zajęć: ....................
Czas trwania lekcji: 45 minut.
Klasa: klasa VI.

Temat lekcji: W jaki sposób wyrażamy swoje uczucia i emocje?

Cele lekcji:
- Uczeń potrafi wymienić zarówno pozytywne, jak i negatywne uczucia i emocje
- Uczeń zna sposoby wyrażania uczuć i emocji
- Uczeń potrafi zinterpretować uczucia i emocje wyrażone w różny sposób
- Uczeń potrafi określić, nad którymi uczuciami i emocjami należy zapanować oraz jak można spróbować tego dokonać
- Uczeń potrafi wykonać dane zadania pracując wspólnie z innymi uczniami

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, kartki z nazwami emocji i uczuć, specjalnie przygotowane kartki A4.

Formy pracy: praca z całą klasą, praca uczniów w parach i w grupach.

Metody pracy: metody oparte na słowie, metody aktywizujące.


Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.
2. Wstęp: Odpowiadając na pytania nauczyciela, uczniowie określają ogólną tematykę lekcji. Następnie nauczyciel wyjawia uczniom właściwą treść zajęć.
3. Część główna:
a. Uczniowie dzielą podany zestaw uczuć i emocji na pozytywne oraz negatywne, a także podają dodatkowe przykłady. Nauczyciel prosi uczniów o wypowiedzi na temat wybranych uczuć i emocji dotyczących własnych doświadczeń.
b. Po krótkiej dyskusji w parach, uczniowie wymieniają sposoby wyrażania uczuć i emocji.
c. Wybrani uczniowie przedstawiają wylosowane uczucia/emocje stosując wyłącznie mimikę i język ciała. Pozostali starają się odgadnąć co zaprezentowano.
d. Uczniowie otrzymują specjalne kartki A4, na których znajduje się po kilka kółek oraz nazw uczuć i emocji. Kółka symbolizują twarz ludzką. Uczniowie starają się, pracując w parach, wypełnić kółka w tak sposób, aby jak najlepiej przedstawić dane uczucia/emocje.
e. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie dotyczące panowania nad emocjami i uczuciami. Potem, pracując w grupach, tworzą listę sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami. Następuje klasowa dyskusja dotycząca najlepszych rozwiązań.
4. Rekapitulacja: Nauczyciel krótko podsumowuje treść zajęć przy pomocy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.