X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2552
Dział: Gimnazjum

Budowa i korzystanie z arkusza kalkulacyjnego

Cele ogólne:

• Zapoznanie uczniów z arkuszem kalkulacyjnym – Excel
• Wprowadzanie do arkusza danych i prostych formuł matematycznych

Cele operacyjne
Uczeń:
• zna pojęcia związane z arkuszem kalkulacyjnym,
• tworzy nowy dokument programu Excel,
• zna strukturę okna programu,
• tworzy w arkuszu tabele według zadanego wzoru,
• ustawia wysokość wierszy i szerokość kolumn,
• umie dokonać automatycznego formatowania tabeli (autoformatowanie),
• wykonuje podstawowe operacje na komórkach arkusza,
• konstruuje proste formuły: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie,
• kopiuje formuły obliczę,
• stosuje adresowanie bezwzględne.

Metody nauczania:
Pogadanka, elementy wykładu, obserwacja, ćwiczenia praktyczne.

Forma pracy:
Zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
Komputer i oprogramowanie Microsoft Office 2000,podręcznik, zeszyt ćwiczeń.

Przebieg lekcji:

1. Cześć organizacyjna.

2. Wprowadzenie
Zapytanie uczniów:
-co to jest arkusz kalkulacyjny?
-do czego służy arkusz kalkulacyjny?

3. Treści
Działania nauczyciela
Nauczyciel prosi o uruchomienie programu.
Omawia strukturę (budowę) arkusza kalkulacyjnego.
Poleca uczniom wykonać ćwiczenie polegające na obliczeniu sumy wydatków, zorganizowania przyjęcia urodzinowego, policzenia średnich wag, wzrostu i wieku w danej klasie. Celem sprawnego wykonania ćwiczenia należy skorzystać z danych podanych przez nauczyciela
Nadzoruje prace uczniów i pomaga im w razie potrzeby.
Nauczyciel prosi o zapisanie dokumentu i podaje jego nazwę i miejsce na dysku, np. Moje dokumenty.
Pokazuje i tłumaczy, jak sformatować tabele, omawia dodawanie i usuwanie wierszy, kolumn, formatowanie komórek.
Prosi o sformatowanie tabeli za pomocą funkcji Autoformatowania i zapisanie pliku na dysku.
Wyjaśnia, że stosowany dotychczasowy sposób adresowania komórek nazywa sie adresowaniem względnym. Podczas kopiowania formuł zawierających adresy względne następuje
przeadresowanie komórek. Natomiast żeby w formułach wykorzystać dane z określonej komórki, stosuje sie adresowanie bezwzględne, tzn. w adresie komórki umieszczany jest znak $, zarówno przed nazwą kolumny, jak i przed numerem wiersza.
Nauczyciel podaje przykłady formuł z adresami bezwzględnymi.

4. Podsumowanie
Działania nauczyciela
Prosi wyznaczonych uczniów o przypomnienie:
W jaki sposób oznaczamy kolumny i wiersze w arkuszu kalkulacyjnym?
Jakie SA zasady wpisywania formuł?
Kiedy stosujemy adresowanie bezwzględne?
Działania uczniów
Wyznaczeni uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.
Ocena aktywności uczniów
Ocena aktywności uczniów – przyznanie punktów i ocen najbardziej aktywnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.